Strona Główna
Czyżby coś drgnęło w naszym kierunku starań?

Poniżej podajemy link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zawierający jednolity tekst Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ........oraz ich rodzin.

Jest to obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin


Ustawa stanowi załącznik do ww. wymieninego obwieszczenia.

Artykuł 27 ust. 1a, nie zmieniony.

Dz.U. Nr 0 poz. 667

TUTAJ ten link

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000667