Strona Główna
Obradował Zarząd Główny.

W dniach 14-16 czerwca br. w Sieradzu obradował Zarząd Główny naszej organizacji. W obradach uczestniczyła również Główna Komisja Rewizyjna oraz Prezesi Zarządów Wojewódzkich.

W czasie obrad omówiono wiele spraw bardzo istotnych w naszej społecznej pracy w tym przygotowanie się wszystkich ogniw Związku do 20-tej rocznicy powstania oraz nasze działania w sprawie próby obniżenia odpisu na Fundusz Socjalny w MSW. Zarząd uzupełnił swój skład. Do ZG wybrano kol. Tadeusza Śliwę z Opola. Gratulujemy.

Więcej informacji wkrótce.

Administrator