Strona Główna
Informacja z posiedzenia ZG w Sieradzu.

 

W nawiązaniu do poprzedniej informacji informujemy, że Zarząd Główny rozpatrywał sprawy:

- przygotowania do obchodów 20 lecia ZEiRP RP w 2014 roku,

- włączenia się do protestu służb mundurowych od 17.06.2013 roku,

- realizacji postanowień Uchwały programowej z V Krajowego Zjazdu, Harmonogramu realizacji tej Uchwały oraz realizacji Planu Pracy na 2013 rok i działania z tym związane

- sprawy finansowe i organizacyjne.

W uznaniu zasług dla emerytów i rencistów województwa łódzkiego,zaproszeni goście zostali

wyróżnieni odznaką honorową „Zasłużony dla ZEiRP RP”:

- Pani Dorota Ryl - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego,

- nadbryg. Andrzej Witkowski - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi,

- bryg. Albert Romek - Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu,

- mł. bryg. Grzegorz Maciaszek - Naczelnik Osz KWPSP w Łodzi z/s w Sieradzu.

Wyróżniono także odznaką honorową „Zasłużony dla ZEiRPRP” emerytów i rencistów

z województwa łódzkiego:

- kol. Ireneusz Mańko - Prezes ZW w Łodzi,

- kol. Jan Wiznerowicz - Wiceprezes ZW w Łodzi,

- kol. Stanisław Jeziorski - Prezes Koła w Sieradzu.

Kol. Andrzej Russek -Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZEiRP RP został odznaczony Złotym Znakiem ZOSP RP”, a wyróżnienie wręczył Członek Prezydium ZG ZOSP RP st.bryg.w st.spocz. Józef Dziemdziela.

W spotkaniu uczestniczył także Pan Tomasz Podolski – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Sprawę nadania sztandaru dla ZG ZEiRP RP przeniesiono na 2015 rok, tj. na obrady Krajowego Zjazdu Delegatów.

Uczestniczy obrad zapoznali się jednym z najnowocześniejszych Ośrodków Szkolenia PSP w kraju, zapoznając się z bazą dydaktyczną i stanowiskami do ćwiczeń (bazą poligonową,komorą dymową).