Strona Główna Łódzkie Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Łodzi obradował na posiedzeniu wyjazdowym w Komendzie Powiatowej PSP w Bełchatowie.
Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Łodzi obradował na posiedzeniu wyjazdowym w Komendzie Powiatowej PSP w Bełchatowie.

W dniu 20 marca 2013 r. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem obrad :

  • informacja z prac Prezydium ZW za okres od 6 grudnia 2012 do dnia obrad, w tym relację i informacje z posiedzenie Prezydium ZG w Krakowie,

  • sprawy organizacyjne i informacje bieżące (sprawozdawczość roczna)- cieszy wzrost ilości członków do prawie 800 osób w województwie,

  • wręczenie medali: „Za zasługi dla Ochr.Ppoż” – prezesowi koła w Zduńskiej Woli kol. K. Śpiewakowi i „Za zasługi dla Związku” prezesowi koła w Piotrkowie Trybunalskim kol. H. Warzyńskiemu

  • interwencji na rzecz zachowania 0,5% odpisu na fundusz socjalny emerytów i sprawy postępowań sądowych dot. kwotowej waloryzacji emerytur w 2012 r.

 

alt alt

Przed obradami uczestnicy posiedzenia zwiedzili Elektrociepłownię w Bełchatowie – zostali zapoznani z technologią i zabezpieczeniami p.poż.

 

W obradach uczestniczyli zaproszeni goście:


prezes Zarządu Woj. Stow.  Emerytów i Rencistów Policji  w Łodzi – kom. Zdzisław Pełka  i

 

prezes Zarządu  Woj.  Związku Żołnierzy WP w Łodzi  płk  Alojzy Ciszewski,

 

naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Łodzi bryg. mgr inż. Piotr Celigowski,

 

z-ca Komendanta Powiatowego w Bełchatowie bryg. mgr  Wojciech Jeleń

 

oraz st. bryg. w st. spocz. kapelan senior ks. Jerzy Kołodziejczak.

 

Po obradach zebrani wzięli udział w tradycyjnym „jajeczku” na które przybył Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. mgr Paweł Stępień i Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie st. bryg. mgr Stanisław Krasoń. Zebrani złożyli sobie wzajemnie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Gospodarzem wyjazdowego posiedzenia ZW był Zarząd Koła w Bełchatowie – na czele z jego Prezesem kol. Mirosławem Stasiakiem któremu serdeczne podziękowanie za sprawną organizację i gościnność w imieniu ZW złożył kol. Mańko Ireneusz - Prezes ZW w Łodzi.

alt

opracował : sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi – bryg. w st.spocz. mgr Jan Wiznerowicz.