Strona Główna Łódzkie O DOBRYCH OBYCZAJACH W ŚRODOWISKU ŁÓDZKICH ORGANIZACJI MUNDUROWYCH
O DOBRYCH OBYCZAJACH W ŚRODOWISKU ŁÓDZKICH ORGANIZACJI MUNDUROWYCH

Miesiąc kwiecień przy okazji obchodzonych świąt (4 IV - święta wojskowej służby zdrowia, 7 IV – Dzień Pracowników Ochrony Zdrowia) dla lekarzy i całego personelu medycznego jest również okazją do refleksji - jak oni sami i ich praca spostrzegana jest przez pacjentów w warunkach przeprowadzanych po 1997 roku ciągłych reform zdrowia i ich administracyjnych niedoskonałości. Dla nas pacjentów jest to także okazja do wyrażenia szacunku i podziękowania za wielokrotny trud w ratowaniu ludzkiego życia i niesienia codziennej pomocy chorym.

Do dobrych obyczajów w środowisku łódzkich organizacji mundurowych wchodzących w skład FSSM RP wpisuje się udział ich prezesów zarządów wojewódzkich w kwietniowym Walnym Zebraniu Członków Koła

im. gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W zebraniu w dniu 11 kwietnia br. uczestniczyli zaproszeni gości:

Pan ppłk mgr Sławomir Płuciennik – Zastępca Komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego w Łodzi,

Pan płk SW mgr Janusz Kwiecień – prezes ZG Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW, wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych,

Pan bryg. inż. Ireneusz Mańko – Prezes łódzkiego ZW Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, wiceprezes ZG ZEiRP RP,

Pan kom. mgr Zdzisław Pełka – Prezes łódzkiego ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, wiceprezes ZG SEiRP ds. socjalnych,

kol. mjr Antoni Tarkowski – Wiceprezes ds. społecznych ZW ZŻWP w Łodzi,

kol. płk dr med. Henryk Stróżyński - dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Łodzi,

Pan dr med. Konrad Walczak - zastępca ds. klinicznych Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej- Centralnego Szpitala Weteranów. Prezes Koła kol. płk dr Czesław Marmura otwierając zebranie złożył życzenia kolegom lekarzom z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia i Święta Pracowników Ochrony Zdrowia, a na ręce Pana Płk. mgr. Sławomira Płuciennika w imieniu członków Koła złożył List Gratulacyjny z życzeniami i podziękowaniem dla Komendanta WCKMed. Pana Płk. lek. Zbigniewa Aszkielańca oraz dla kadry i pracowników wojska za codzienną pomoc jaką okazują w realizacji statutowych działań Koła.

Następnie zabierając głos w imieniu obecnych kolegów prezesów zarządów wojewódzkich bratnich związków wiceprezydent FSSM RP Płk SW mgr Janusz Kwiecień podziękował za zaproszenie na to zebranie, a z okazji tych świąt dziękował i gratulował kolegom lekarzom, którzy stworzyli w Łodzi dla środowiska służb mundurowych namiastkę opieki zdrowotnej, która przypomina z jednej strony minioną epokę, zaś z drugiej daje nadzieję i pokazuje kierunki oraz formułę, w których nowa reforma zdrowia powinna się rozwijać. Na zakończenie swojego wystąpienia podkreślił, że dzisiejsze podziękowania dla organizatorów i lekarzy tzw. Białych Sobót w postaci Pamiątkowych Plakietek przygotowane przez obecnych na zebraniu prezesów są tylko skromną namiastką szacunku, dobrej pamięci oraz koleżeństwa dla środowiska skupionego w Kole im. gen. dyw. dr. med. B. Szareckiego Związku Żołnierzy WP.

Po wystąpieniu Prezesa Janusza Kwietnia, kol. Płk Czesław Marmura poprosił Go i prezesów zarządów wojewódzkich: kol. Ireneusza Mańko, Zdzisława Pełkę, Antoniego Tarkowskiego o wręczenie „Pamiątkowych Podziękowań – Plakietek” dla lekarzy „Białych Sobót”: dr. med. Andrzeja Adamczewskiego, dr. med. Radosława Bonieckiego, dr. med. Andrzeja Bystrowskiego, dr. med. Seweryna Dymanowskiego, dr. med. Zbigniewa Jaworskiego, dr. med. Eugeniusza Papiernika, dr. med. Tadeusza Świątnickiego, dr. med. Gracjana Wilczyńskiego. Podziękowano w ten sposób także dyrektorowi Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej - dr. med. Henrykowi Stróżyńskiemu, dyrektorowi Szpitala MSW - dr. med. Robertowi Starcowi, dyrektorowi Centralnego Szpitala Weteranów – dr. med. Wiesławowi Chudzikowi za organizację w miarę szybkiego dostępu do lekarzy specjalistów dla weteranów służby oraz organizację badań profilaktyczno – lekarskich tzw. Białych Sobót. Za wyróżnienia w imieniu wyróżnionych lekarzy podziękował kol. płk dr. med. Henryk Stróżyński.

Następnie w kolejnym punkcie zebrania kol. płk dr n. hum. Czesław Marmura wygłosił referat nt. „Opieka zdrowotna weteranów służb mundurowych w cieniu nowej reformy Ministra Zdrowia”. Podjęte zagadnienia w tym referacie wzbudziły duże zainteresowanie uczestników zebrania. Problematyka zawarta w referacie będzie przedmiotem kolejnych publikacji autora.

Autor tekstu: Czesław Marmura

Foto: Zdzisław Pacholarz