Strona Główna Łódzkie Uroczystości Dnia Strażaka w woj. łódzkim
Uroczystości Dnia Strażaka w woj. łódzkim

 

 

 

Dzień Strażaka w Kutnie .

 

W dniu 15 maja 2013 roku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP  w Kutnie.

W czasie uroczystości Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi kol. Krystyna Zwierzchowska wręczyła najstarszym,

zasłużonym emerytom odznaki "Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP".

Odznaczonym: kol. Józefowi Różańskiemu i kol. Stanisławowi Wolińskiemu gratulacje złożył Łódzki Komendant Wojewódzki nadbryg. Andrzej Witkowski.

 

 

 

 

Wojewódzki Dzień Strażaka - 2013

 

18 maja 2013 roku w Skierniewicach świętowano Wojewódzki Dzień Strażaka 2013.

Wieloletniemu, zasłużonemu Prezesowi Koła w Kutnie, a jednocześnie Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi kol. Jerzemu Wieczorkowskiemu Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wręczył medal im. J. Tuliszkowskiego.

Odznaczonemu gratulacje złożyli m.in. czlonek kapituły Medalu Honorowego im.Józefa Tuliszkowskiego nadbryg. w stanie spoczynku Ignacy Ścibiorek i Łódzki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Witkowski.

Będąc na rynku w Skierniewicach należało zrobić sobie zdjęcie na ławeczce z prof.Szczepanem Pieniążkiem co uczynili kol. Krystyna Zwierzchowska - Wiceprezes i kol. Henryk Banasiak - Skarbnik ZW ZEiRP RP w Łodzi.

 

 

 


oprac.K.Zwierzchowska