Strona Główna Łódzkie Zebranie Koła w Łodzi.
Zebranie Koła w Łodzi.

W dniu 24.01.2013 roku w „Klubie Seniora” łódzkie Koło odbyło doroczne zebranie sprawozdawcze. Informację z działalności i wykonania „Planu pracy za 2012 rok” przedstawił Prezes Koła kol. Stanisław Pietrzykowski . Sprawozdania przedstawili również Skarbnik Koła oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dyskutowano o problemach życia Emerytów, liczebności i opłacalności składek członkowskich stosownie do uchwały nr. 7/12 ZG. Zebrani zdecydowanie poparli działania władz naszego Związku przeciwko proponowanemu obniżeniu o połowę należnego funduszu socjalnego. Zapoznali się również ze skierowanym listem otwartym do parlamentarzystów ziemi łódzkiej w tej sprawie. Przyjęto „Plan pracy na 2013 rok”. W zebraniu tym uczestniczył przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Piotr Celigowski – naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Łodzi, Ireneusz Mańko –prezes ZW. W zebraniu udział wzięło 50 członków.

Tekst i zdjęcia I. Mańko