Strona Główna Łódzkie Zebranie sprawozdawcze w Łowiczu.
Zebranie sprawozdawcze w Łowiczu.

W dniu 17.02.2013 r. w siedzibie OSP w Łowiczu odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łowiczu za rok 2012.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: kol. Ireneusz Mańko – Wiceprezes ZG, Prezes ZW Przybyli także: bryg. Jacek Szeligowski Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu wraz z bryg. Janem Gładysem- zastępcą Komendanta Powiatowego, Stanisław Zdzisław Bednarek- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Łowiczu oraz kol. Stanisław Kostrzewa – Prezes Koła Stowarzyszenia Związku Emerytów i Rencistów Policji w Łowiczu.

Przedstawiono wyniki pracy Zarządu za 2012, które w imieniu Zarządu Koła przedstawił Prezes kol. Leszek Chaicki, sprawozdanie finansowe przedłożył Skarbnik Koła, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za miniony okres sprawozdawczy. Przedstawiono również zamierzenia na 2013r.

Dokonano też podsumowania współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, KW PSP w Łodzi oraz z Zarządem Wojewódzkim ZEiRP RP w Łodzi. Współpracę każdego szczebla oceniono bardzo wysoko.

Prezes Koła kol. Leszek Chaicki serdecznie dziękując za przybycie zaproszonych gości, którzy wysoko ocenili działalność Łowickiego Koła stwierdził, że liczy na dalsze wsparcie i pomoc Kierownictwa KP PSP, KW PSP oraz ZW ZEiR RP dla dalszego rozwoju Koła ,co obecni w pełni zadeklarowali.

W trakcie zebrania następujący działacze Koła Łowickiego zostali odznaczeni odznaką: Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

kol. Henryk Więcek,

kol. Janusz Wójcik,

kol. Stanisław Kapusta.

Przyznane odznaki wręczył Wiceprezes ZG-Prezes ZW ZEIRP RP w

 

Łodzi Ireneusz Mańko.

 

Po zakończeniu obrad uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na obiad.

 

Opracowanie: I. M. Zdjęcia: L.Ch