Strona Główna Opolskie Tak było w Nysie.
Tak było w Nysie.

Poniżej relacja zdjęciowa z konferencji zorganizowanej m.in. przez Koło Nr 7 ZEiRP RP w Nysie z okazji 150-lecia związków strażackich na ziemi śląskiej.

Na zdjęciach pokaz działania sikawki parowej.


 

 

150 rocznica związków strażackich na Śląsku.

 

 

W niedzielę 26 maja w Nyskim Muzeum miała miejsce konferencja z okazji 150 rocznicy utworzenia pierwszych związków straży pożarnych na Śląsku. Współorganizatorami byli Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki w Opolu i Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rp Zarząd Koła nr 7 w Nysie.

 

Konferencję otworzył Prezes Koła ZEiRP RP w Nysie Stanisław Kuszła witając przybyłych gości z kraju z trzech województw Śląskiego, Dolnośląskiego i Opolszczyzny oraz delegację strażaków z zagranicy a konkretnie z Görlitz i z Fuldy (RFN).

 

Referaty tematyczne wygłosili druh Helmut Polewka z OSP Rozwadza oraz Paweł Gąsiorczyk z Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach dogłębnie przedstawiając historię tworzenia się związków strażackich na przestrzeni minionych 150 lat na Śląsku.

 

Wręczono przyznane uchwałą Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu 2 medale honorowe Johannesa Hellmanna zasłużonym w dziele przywracania pamięci o Ojcu Śląskiego Pożarnictwa osobom i badaczom historii Pożarnictwa na ziemiach Śląska. Odznaczenia otrzymali druh Helmut Polewka oraz Gerd Schramen-archiwista z Muzeum Pożarnictwa w Fuldzie, a dekoracji odznaczeniami dokonał Prezes Oddziału Zarządu Wojewódzkiego ZOSPRP w Opolu Andrzej Borowski.

 

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Dobrodzieniu wraz z aktywistą OSP Szemrowice Rudolfem Hylą wręczyli przedstawicielom organizacji strażackich reprezentowanych na konferencji okolicznościowy medal pamiątkowy wybity na Jubileusz 150- lecia związków strażackich na Śląsku.

 

Aktywista związków strażackich i emerytów pożarnictwa z Wałbrzycha Roman Świst wręczył gościom honorowym konferencji pamiątkowe wydawnictwa o historii pożarnictwa na Śląsku a w szczególności na Ziemi Wałbrzyskiej, których jest autorem.

 

Podniosłą chwilą było wysłuchanie wykonanego na fortepianie, po raz pierwszy po 115 latach zapomnienia, odnalezionego w archiwach marsza strażackiego napisanego na jubileusz 25- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nysie.

 

W ramach niespodzianki dla uczestników konferencji jak również dla mieszkańców Nysy świętujących właśnie w tych dniach „Dni Nysy” był pokaz w działaniu zabytkowej sikawki o napędzie parowym z 1907r wytworzonej w firmie austriackiej z Wiednia. Sikawkę prezentowali w mundurach historycznych z epoki, zaprzyjaźnieni strażacy z Hradec nad Moravici na Morawach w Republice Czeskiej.

 

Na zakończenie uczestnicy konferencji udali się na Cmentarz Jerozolimski w Nysie gdzie przy dźwiękach melodii zagranej na trąbce złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Ojca Śląskiego Pożarnictwa Johannesa Hellmanna.

 

Tekst: Jan Boćwiński