Strona Główna Z żałobnej kroniki Odszedł na wieczną służbę.
Odszedł na wieczną służbę.

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 13.04.2013 roku zmarł

 

st.ogn.poż. w st.spocz. Franciszek Kużel,

 

Wspomnienie o st.ogn. poż.st.spocz. Franciszku Kużel

 

st. ogn.poz. w st. spocz. Franciszek Kużel urodził się 05.02.1921 roku w woj. tarnopolskim /dawne ZSRR/. W latach 1944-1946 pełnił służbe wojskową w I Armii Wojska Polskiego.

Po zdemobilizowaniu osiadł na Ziemiach Zachodnich i pracował w gospodarstwie rolnym

w Dąbrowie Niemodlińskiej. Od dnia 01.12.1953 roku został przyjęty do Komendy Miejskiej

Zawodowej Straży Pożarnej w Opolu na stanowisko strażaka. Od 1959 roku pełnił obowiązki

podoficera-kierownika centrali alarmowej, a później radiooperatora-telefonisty.

Ukończył kursy: szeregowych pożarnictwa w 1962 roku, kurs radiooperatora w 1957 roku, obsługi

Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego /PAD/ KWSP w 1967 roku, młodszych podoficerów

pożarnictwa w 1974 roku.

Z dniem 1 września 1975 roku został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych

w Opolu na stanowisko dyspozytora.

Na zaopatrzenie emerytalne przeszedł z dniem 28 lutego 1981 roku.

Został wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski -1979 rok,Brązowym

Krzyżem Zasługi,medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”, medalami: za Warszawę i Berlin,

Za Zwycięstwo i Wolność,odznaką Grunwaldu.

Zmarł w dniu 13 kwietnia 2013 roku w wieku 92 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 kwietnia br. o godz. 14-tej w msc. Karczów gm. Dąbrowa pow. Opole.

 

Cześć Jego Pamięci!

Emeryci i Renciści z Koła nr 11 w Opolu

/przy KWPSP Opole/