Strona Główna Z żałobnej kroniki Odszedł na wieczną służbę.
Odszedł na wieczną służbę.

Z głębokim żalem powiadamiamy, że 29 czerwca 2013 r. zmarł w wieku 89 lat

 

mjr poż. w st. spocz. Bolesław Szymański

 

były Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Opolu 

 

Pogrzeb odbędzie się 3 lipca 2013 r. o godz. 9 30 na cmentarzu w Opolu- Półwsi.

 

 

altaltMjr poż. w st. spocz. Bolesław Szymański urodził się 24 marca 1924 r. w Gdyni. W latach 1945 – 1947 pełnił służbę wojskową w Marynarce Wojennej na stanowisku dowódca drużyny. Pożarniczą służbę rozpoczął w 1948 r. na stanowisku przodownika roty

w Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni. Podnosząc swoje kwalifikacje pożarnicze w okresie od 27 marca do 30 sierpnia 1950 r. w Centralnej Oficerskiej Szkole Pożarniczej - Oddziałw Łodzi, odbył przeszkolenie zawodowe w zakresie zawodowego oficera pożarnictwa i uzyskał prawo wykonywania zawodu pożarniczego na stanowiskach oficerskich.

Po uzyskaniu kwalifikacji oficerskich, w latach 1950 – 1953 pełnił obowiązki Powiatowego Komendanta Straży Pożarnych w Kościerzynie. Po ukończeniu 7 – miesięcznego Oficerskiego Kursu Uzupełniającego

w Centralnej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie z dniem 1 marca 1953 r. został przeniesiony do dalszego pełnienia służby do Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych w Opolu.

 

Z dniem 1 kwietnia 1954 r. został mianowany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego, piastując je do 30 czerwca 1959 r.

W okresie tym nastąpiło m.in.: dosprzętowienie jednostek straży pożarnych, wprowadzenie łączności bezprzewodowej w komendach oraz części samochodów gaśniczych, organizowanie punktów alarmowo – dyspozycyjnych.

W dniu 30 października 1959 r. - ze względów osobistych - zakończył służbę w terenowych organach ochrony przeciwpożarowej. Od 1 lutego 1960 r. podjął pracę w resortowej ochronie przeciwpożarowej w przemyśle cementowym na terenie Opolszczyzny.

Został odznaczony: złotym medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”( 1980 r.), srebrnym medalem „ Za Zasługi dla Obronności Kraju”( 1973 r.) „Odznaką Grunwaldzką”( 1958 r.) Odznaką Honorową „Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa”( 1986 r.).

 

Cześc jego pamięci!