Skład ZG

Skład ZG ZEiRP RP

 

Funkcja

Nazwisko i imię

1

Prezes

Piątkowski Albin

2

Wiceprezes

Maślankiewicz Krzysztof

3

Wiceprezes

Musiał Stanisław

4

Wiceprezes

Mańko Ireneusz

5

Sekretarz

Burczyk Hubert

6

Skarbnik

Dietz Krzysztof

7

Członek

Barbara Łukasiewicz

8

Członek

Świst Roman

9

Członek

Marek Stanisław

10

Członek

Sawicki Jacek

11

Członek

Wiznerowicz Jan

12

Członek

Rospond Ryszard

13

Członek

Turski Józef

14

Członek

Cyrek Tadeusz

15

Członek

Juchnicki Sławomir

16

Członek

Szłapa Roman

17

Członek

Nowak Jan

18

Członek

Jakubik Tadeusz

19

Członek

Puziak Marian

20

Członek

wacat

21

Członek

Leszczyński Zygmunt

22

Członek

Marasz Włodzimierz