Strona Główna Zarząd Skład Głównej Komisji Rewizyjnej
Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

 

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Russek Andrzej

Wiceprzewodniczący

Brzozowski Jerzy

Sekretarz

Zwierzchowska Krystyna

Członek

Kopczyński Janusz

Członek

Petryniak Roman