Obradował Zarząd Główny

  • Drukuj

W dniach 24-25 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie ZG naszego Związku w msc. Emów k. Otwocka.

Uczestniczyli w nim także członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem kol. Andrzeja Russek, prezesi Zarządów Wojewódzkich oraz Prezes Honorowy kol. Klemens Dziermański.

Zebrani omówili wiele spraw w tym:

  1. posumowanie jubileuszu 20-lecia działania naszego Związku, a zwłaszcza uroczystości jakie odbyły się w dniu 11 września br. w CS PSP w Częstochowie, w tym zajęcie stanowiska ZG w sprawie listu Komendanta Głównego PSP do członków ZG odnośnie genezy powstania ZEiRP RP

  2. realizacja w poszczególnych woj. Funduszu Socjalnego emerytów i rencistów,

  3. sprawy finansowe,

  4. przygotowania i realizacja kampanii sprawozdawczo-wyborczej w naszej organizacji,

  5. realizacja uchwały programowej V Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie oraz inne sprawy wynikłe w toku obrad.