Fundacja ZACZYN -

  • Drukuj

Przedstawiamy pierwszy numer pisma „Polityka Senioralna” – jedynego w Polsce magazynu eksperckiego poświęconemu społecznym wyzwaniom starzenia, strategiom na rzecz wsparcia seniorów, działaniom instytucji w projektowaniu polityki senioralnej na poziomie lokalnym i krajowym. Kwartalnik jest skierowany do samorządowców, urzędników, dziennikarzy, aktywistów organizacji pozarządowych, pracowników sektora wsparcia społecznego.

TUTAJ link do informacji o fundacji.