Zamojskie spotkanie noworoczne

  • Drukuj

W dniu 26 stycznia 2018 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - noworoczne Koła ZEiRP RP w Zamościu. W zebraniu uczestniczyli członkowie Koła oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Mirosław Michoński. Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Lublinie reprezentował członek Prezydium st. bryg. w st. spocz. Roman Popajewski. Chwilą ciszy uczczono Tych, którzy w ostatnim roku odeszli z naszych szeregów.

Zebrani w sposób szczególny uhonorowali aktywnego członka tut. Koła płk poż. Mieczysława Skibę byłego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Zamościu z okazji jubileuszu 90 – lecia urodzin. Jubilat, który wydał najnowszą książkę „Nie wolno zatrzymywać się w Marszu”, otrzymał od Koła specjalną płaskorzeźbą św. Floriana.

Zebraniu przewodniczył Prezes Koła kol. Edward Wisz, który przedstawił informację z całości działalności Zarządu Koła w 2017 r. oraz podejmowanych przedsięwzięciach w okresie roku sprawozdawczego Skarbnik kol. Józef Kobylas przedstawił sprawozdanie finansowe Koła, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Marek Kołodziej informację z przeprowadzonej kontroli kasy i dokumentacji finansowej oraz działalności statutowej Koła za okres sprawozdawczy.
Przed udzieleniem absolutorium zarządowi odbyła się gorąca dyskusja na nurtujące nas tematy, po której udzielono absolutorium zarządowi.

Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu złożył wszystkim emerytom i rencistom oraz rodzinom życzenia świąteczno-noworoczne oraz zaprosił wszystkich emerytów do uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez Komendę. 

Po obradach uczestnicy udali się na okolicznościowe spotkanie Świąteczno – Noworoczne obejmujące przełamanie się opłatkiem, gorący poczęstunek, dalsze dyskusje i wymianę poglądów na tematy najbardziej nas dotyczące. Miłą atmosferę uświetniły kolędy i piosenki przy gitarze.

Opracowanie i zdjęcia: kol. Marek Kołodziej