Spotkanie Noworoczne i Walne Zebranie w Kole ZE i RP RP we Włodawie

  • Drukuj

         W dniu 18 stycznia 2019 r. Zarząd Koła we Włodawie zorganizował zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszym Kole. Zebranie było połączone ze spotkaniem z okazji Nowego Roku.

Na spotkanie licznie przybyli członkowie Koła oraz zaproszeni goście w osobach: bryg. Pawła Matczuka Komendanta Powiatowego PSP oraz jego Zastępcy kpt. Andrzeja Łosia.

           Na początku spotkania odznaką „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa” została odznaczona Kol. Halina Marciocha długoletnia Sekretarz Koła we Włodawie pełniąca tą funkcję od ponad 25 lat. Odznakę wręczył członek ZW ZE i RP RP w Lublinie Waldemar Moszczyński.

             Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła przedstawił Edward Morawski – Prezes Zarządu. Sprawozdanie finansowe złożył Skarbnik Janusz Grytczuk, a Komisji Rewizyjnej – Aleksander Celiński.

Po głosowaniu jednogłośnie Zarząd Koła uzyskał absolutorium. Na Zjazd Wojewódzki zostało wybranych dwóch delegatów: Waldemara Moszczyńskiego i Edwarda Morawskiego.

             W wyniku wyborów w składzie Zarządu Koła dokonano pewnych zmian. Prezesem Zarządu został wybrany w dalszym ciągu Edward Morawski. Rezygnację z funkcji Sekretarza zgłosiła Kol. Halina Marciocha, a na jej miejsce wybrano Kol. Jolantę Woszczyńską. Pozostały skład Zarządu nie uległ zmianie.

               Przyjęto plan pracy na nowy rok po przedstawieniu propozycji Komisji Uchwał i Wniosków.

               Komendant Powiatowy PSP bryg. Paweł Matczuk omówił najważniejsze zadania realizowane w Komendzie Powiatowej oraz zamierzenia na najbliższy rok.

               W drugiej części spotkania zebrani podzielili się opłatkiem, wznieśli toast za Nowy Rok lampką szampana i długo dyskutowali przy zastawionym stole słuchając muzyki akordeonowej w wykonaniu członka Koła Stefana Kazuro.

Opracował:

bryg.w st. spocz. Edward Morawski