Zebranie JANOWSKICH EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA

  • Drukuj

Dnia 18 stycznia 2019 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Zebraniu przewodniczył Kol. Grzegorz Kwiecień – Prezes Koła, przywitał zaproszonych gości oraz koleżanki i kolegów emerytów. W trakcie spotkania dwóch emerytów janowskiego Koła Józef Wojtan i Józef Mucha odznaczonych zostało medalem Związku.

W programie zebrania znalazło się sprawozdanie Prezesa Kola z działalności minionej kadencji Kol Grzegorza Kwiecień, sprawozdanie z działalności finansowej skarbnika Koła, Kol. Stanisława Mucha, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Kol Franciszka Tatko. Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium zarządowi Koła przeprowadzono dyskusje w trakcie której złożono wnioski do planu działalności Koła w 2019 roku. Wybrano nowe władze Koła.

Tekst i foto: Krzysztof Kurasiewicz