Spotkanie u Jubilata.

  • Drukuj

W dniu 30 lipca 2013r. z okazji 90-tej Rocznicy Urodzin delegacja Zarządu ZEiR RP Koła Świdnickiego odwiedziła w domu rodzinnym dostojnego Jubilata, Weterana Służby Pożarniczej Pana Kazimierza JANIAKA.

Delegacja w składzie:

  • Kol. Henryk Skoczylas -Prezes,

  • Zbigniew Stefaniec – Sekretarz,

  • Wiesław Chęciński- Skarbnik Zarządu Koła

przekazali Jubilatowi okolicznościowy List Gratulacyjny od Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W imieniu własnym i Członków Koła przekazaliśmy kwiaty oraz najlepsze gratulacje, życzenia zdrowia i pomyślności. W miłej i przyjacielskiej atmosferze przy herbatce i ciasteczku wraz z Jubilatem i jego rodziną powspominaliśmy czasy służby, szybko przemijającego życia oraz najbliższych planów. Na zakończenie podziękowaliśmy sobie wzajemnie i ustaliliśmy, że następnie spotykamy się na 100-tnej rocznicy urodzin.

Poniżej kilka fotografii z uroczystości.