Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła w Busku - Zdroju woj. świętokrzyskie

  • Drukuj

 

W dniu 24.01.2015 r. w Kole Nr 9 W Busku-Zdroju odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze a zarazem okolicznościowe noworoczne i z okazji 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. W uroczystościach wziął udział Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach Jan Nowak, który złożył zebranym emerytom i zaproszonym Gościom życzenia noworoczne oraz wręczył wytypowanym okolicznościowe medale pamiątkowe z okazji 20-lecia Związku EiRP RP.

Wybrano nowy Zarząd Koła nr 9  w składzie:
Prezes  - Grzegorz Jankowski,
Sekretarz - Wiesław Stachowicz,
Skarbnik - Krzysztof Trzeszkowski,
Komisja Rewizyjna :
Przewodniczący - Piotr Downarowicz,
Członkowie - Bogdan Ściubisz i Zbigniew Schabowski

Poniżej relacja zdjęciowa