WZD w Kielcach

  • Drukuj

 

W dniu 24 marca 2015 roku odbył się Zjazd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Kielcach w którym wzięło udział 36 delegatów na 40 wybranych przez poszczególne koła naszego województwa.
Ponadto z głosem doradczym w zjeździe wzięli udział dotychczasowi członkowie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w liczbie 9 osób.
Zjazd zaszczycili swoją obecnością Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach nadbryg. Zbigniew Muszczak oraz Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach Pan Józef Libuda.

W czasie Zjazdu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Nowak przedstawił sprawozdanie z działalności za okres kadencji.
Następnie sprawozdanie przedstawił skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Pani Bogusława Rzegocka.
Wojewódzka Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje sprawozdanie ze swojej działalności za miniony okres. Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Pan Piotr Downarowicz.
Zjazd Wojewódzki wybrał na zjeździe Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i Wojewódzką Komisją Rewizyjną.

W skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wchodzą:
1.Jerzy Kurek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego,
2.Jacenty Socha - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego,
3.Jerzy Żelazny- Sekretarz,
4. Ewa Kędzior- Skarbnik,
5. Grzegorz Jankowski – Koło Busko-Zdrój,
6. Józef Kędziora – Koło Opatów,
Członkowie Zarządu Wojewódzkiego
1.Jan Nowak – Prezes Honorowy Koło Kielce,
2.Marian Oksiński – Prezes Honorowy Koło Kielce,
3.Jerzy Janowski – Koło Jędrzejów,
4.Marian Stoczkiewicz – Koło Kazimierza Wielka,
5.Zbigniew Pałosz – Koło Końskie,
6.Waldemar Skubisz – Koło Sandomierz,
7.Sławomir Litwiński – Koło Skarżysko,
8.Zbigniew Nobis – Koło Starachowice,
9.Wiesław Woszczyna – Koło Staszów,
Wojewódzka Komisja Rewizyjna
1.Piotr Downarowicz – Przewodniczący Koło Busko – Zdrój,
2.Zbigniew Serafin – Wiceprzewodniczący Koło Kielce,
3.Henryk Szymański – Sekretarz Koło Pińczów
4.Czesław Szmalec – Członek Koło Skarżysko-Kam.

TUTAJ link do strony internetowej KW PSP w Kielcach.