Zaproszenie na uroczyste odsłonięcie „ŁAWECZKI DOBOSZA”

  • Drukuj

Szanowni wychowankowie, absolwenci Poznańskiej Szkoły Pożarniczej (OTP, SCHP, SA PSP), sympatycy projektu "Ławeczka Dobosza" - stało się - jak widzicie na zdjęciach odlew Komendanta Dobosza w brązie już jest. Efekt końcowy jak najbardziej udany. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Oczywiście zupełnie inny odbiór pomnika będzie gdy stanie dokładnie w tym samym miejscu gdzie Komendant przesiadywał obserwując co się dzieje na placu Jego Szkoły. Co dalej ... Końcowe prace nad wydaniem książki o Panu Pułkowniku Doboszu, zbieramy środki na zakończenie wszystkich podjętych dodatkowych działań. ( Wszyscy darczyńcy zostaną umieszczeni w specjalnej publikacji poświęconej Pułkownikowi Doboszowi.), okolicznościowy medal,  przygotowanie spotkania absolwentów podczas uroczystego odsłonięcie pomnika "Ławeczki Dobosza"

Spotkanie absolwentów - sympatyków projektu w dniu 28 X 2016 r.

- Ślubowanie nowego rocznika SA PSP

- Jubileusz 65 - lecie Szkoły

Rezerwujcie na ten dzień czas wolny.

ZAPRASZAMY.

W dalszym ciągu zwracamy się o wsparcie finansowe naszych działań.

Dowolna wpłata na konto:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski nr. 39

1020 4027 0000 1602 1248 2073 PKO BP SA w Poznaniu z dopiskiem „Ławeczka Dobosza”.

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

Andrzej Skorzanek - Prezes Zarządu Koła Nr33