Dołączyli do Koła ZEiRP RP w Gryficach

  • Drukuj

W świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Gryficach odbyły się uroczyste apele z okazji pożegnania funkcjonariuszy pożarnictwa z jednostki ratowniczo- gaśniczej przechodzących w stan spoczynku.

Byli to st.ogn. Mariusz Łukasik i aspirant pożarnictwa Marek Jakubik.

Z tej okazji pzedstawione zostały historie przebiegu ich służby w jednostce. Komendant Powiatowy bryg. poż. Dariusz Sobczyk podziękował odchodzącym na świadczenia emerytalne za ich zaangażowaną służbę i na ich ręce złożył życzenia powodzenia, zdrowia, radości i wyraził życzenie żeby nie zapominali gdzie spędzili długie lata w służbie pożarniczej. Zaprosił ich do odwiedzania kolegów pozostających w służbie. Również Zarząd Koła ZEiRP RP w pełnym składzie życzył im wszystkiego dobrego w dalszym życiu i zaprosił ich do udziału w pracy koła emeryckiego. Spotkało się to z pełną aprobatą. To zaproszenie zostało zmaterializowane w postaci złożenia przez nich deklaracji o przystąpieniu do ZEiRP RP Koła w Gryficach.

Do życzeń załoga Komendy i JRG dołączyła pamiątkowe upominki i bukiety kwiatów. Również Zarząd Koła nie był skromniejszy i dołączył się ze swoim upominkiem i kwiatami. Odchodzącym na emeryturę złożono życzenia spokoju i zdrowych lat z prośbą o utrzymanie łączności z Kołem Emerytów i czynnego udziału w życiu organizacji.

Gryfice, lipiec 2016.

Prezes Zarządu Koła ZEiRP RP

Leonard Rysak