Spotkanie u KM PSP w Szczecinie

  • Drukuj

Przedstawiciele Prezydium Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w osobach: Jan Rysz, Włodzimierz Surdy i Albin Piątkowski oraz prezesi zarządów kół z m. Szczecina Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w osobach Helena Wesołowska i Waldemar Piwko – złożyli gratulacje i życzenia Panu st. bryg. mgr inż. Kazimierzowi Lesisz – w związku z powołaniem na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Powołany Komendant st. bryg. Kazimierz Lesisz pochodzi z Ziemi Świętokrzyskiej i po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przybył na teren b. województwa szczecińskiego, gdzie pełni swoją służbę – w większości na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej naszego województwa.

Nowemu Komendantowi życzyliśmy nieprzeciętnej zawodowej aktywności, pomyślnej realizacji programu zawodowego, licznych sukcesów w służbie, dalszych pozytywnych decyzji dla seniorów w Szczecinie i województwie oraz pomyślności w życiu rodzinnym.

Pomieszczenia zarówno zarządu wojewódzkiego jak i kół szczecińskich naszego Związku mieszczą się w obiekcie Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie i będziemy wdzięczni za liczne dowody dalszego szerokiego wsparcia logistycznego i integracyjnego dla seniorów służby pożarniczej.

W kameralnej rozmowie Pan Komendant przedstawił swoją drogę zawodową, poinformował w generalnej koncepcji zamierzeń w jednostce, a w tym także w zakresie szerokiej modernizacji zabytkowej bazy Komendy, a równocześnie pomieszczeń naszego Związku. Dziękując za tę szeroką deklarację wyraziliśmy przekonanie co do kontynuowania koncepcji łączenia strażackiego dorobku pokoleniowego.

Tekst: A. Piątkowski

Foto: W. Surdy.

Szczecin. 1 września 2016 r.

DSC05603