Turniej piłki siatkowej w Gryficach

  • Drukuj

Tradycja utrzymana

Po raz trzynasty został zorganizowany turniej piłki siatkowej im. Krzysztofa Bobra zmarłego funkcjonariusza pożarnictwa PSP Gryfice . W Sali gimnastycznej SP Nr 4 w Gryficach  w dniu 14 października 2017 r. zebrali się funkcjonariusze pożarnictwa PSP oraz emeryci i renciści pożarnictwa z terenu powiatu gryfickiego. Otwarcia turnieju dokonała wdowa po zmarłym Pani Larysa Bober wraz z członkami rodziny (córka i syn) . Uformowało się pięć drużyn , które miedzy sobą rozegrały turniej. Kolejność miejsc była następująca:

1 miejsce – ekipa biura Komendy PSP

2. miejsce- ekipa III zmiany JRG

3. miejsce – ekipa  I zmiany JRG

4. miejsce – ekipa II zmiany JRG

5. miejsce – ekipa emerytów pożarnictwa

Po zakończeniu turnieju wręczono okolicznościowe dyplomy. Po czym odbyło się spotkanie funkcjonariuszy pożarnictwa i emerytów  pożarnictwa z udziałem członków ich rodzin. Była to okazja do oficjalnego pożegnania byłego Komendanta PSP st. bryg. poż. Dariusza Sobczyka przez załogę i przyjęcie  go w nasze szeregi  Koła Związku EiRP RP . Również odbyło się spotkanie z nowym Komendantem Powiatowym PSP st. kpt. Andrzejem Gołdyn, podczas którego wymieniono poglądy na obecny stan służby  pożarniczej, podzielono się informacjami o pracy Koła Związku EiRP RP. W rodzinnej atmosferze spotkanie to przyczyniło się do utrzymania dalszej współpracy  dla utrzymania strażackiej rodzinnej więzi.

  Tekst i zdjęcia

Prezes Koła ZEiRP RP

Leonard Rysak