Podziękowanie dla Komendanta Powiatowego w Pucku PSP

  • Drukuj

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Pucku za pamięć o swoich poprzednikach i skierowanie na grób między innymi śp. kpt. poż. Albina Piątkowskiego – wieloletniego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Pucku, Kościerzynie i Kartuzach – delegacji spośród funkcjonariuszy pożarnictwa z kierowanej przez Niego jednostki –z bardzo wymowną wiązanką  „PAMIĘTAMY”.

Delegacja ta w dniu święta Wszystkich Świętych na grobie naszych rodziców złożyła tę piękną wiązankę, zwracającą uwagę nie tylko naszej rodziny ale i  odwiedzających cmentarz w tym dniu. Ta wiązanka i zapalone znicze to symbol łączności międzypokoleniowej środowiska strażackiego, o co przez wiele lat zabiegamy dla poszerzania takiej łączności o współpracownikach, kolegach i przełożonych ze Strażackiej Rodziny. Ten zwyczaj w Pucku jest kontynuowany od wielu lat i bardzo nas wzrusza.

Życzeniem naszej emeryckiej organizacji było i jest rozwijanie takiej pamięci  wobec poprzednich pokoleń, szczególnie tych grobów naszych kolegów o których nikt nie pamięta  względnie  tych którzy nie mają   już nikogo spośród żyjących ze swoich rodzin.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I PROSIMY O DALSZĄ TAKĄ WSPANIAŁĄ SYMBOLIKĘ MIEDZYPOKOLENIOWEJ  PAMIĘCI DLA NAŚLADOWNICTWA W INNYCH JEDNOSTKACH.

Albin Piątkowski

Prezes Honorowy Zarządu Głównego

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP