Podsumowanie działalności Koła ZEiRPRP w Gryficach

  • Drukuj

Kadencja -2015-2018

 

Upłynął następny okres działalności Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP W Gryficach. W dniu 9 listopada 018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podsumowujące miniona kadencję. W zebraniu uczestniczył V-ce Prezes ZEiRPRP w Szczecinie st.bryg. w st.spocz. Hieronim Kosecki oraz zaproszona Prezes Koła ZEiRPRP w  Kołobrzegu Alicja Łaput .  

W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego Koło zwiększyło swój stan osobowy i obecnie liczy 41 członków na ogólną liczbę emerytów 48 w tym 8 kobiet. Trzech emerytów z okazji ukończenia jubileuszowych lat życia 85,80,75  zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi Komendanta Powiatowego PSP i prezesa Zarządu Koła ZEiRPRP w Gryficach oraz bukietami kwiatów. Uczestnicy zebrania mieli okazję do podsumowania  działalności Zarządu Koła ,oceny realizacji zadań i wypracowanie nowych kierunków pracy dla poprawy warunków życiowych funkcjonariuszy, którzy odeszli w stan spoczynku. Po wypełnieniu wszystkich punktów porządku dziennego zebrania i odbytej dyskusji dokonano wyboru nowego składu Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej. Zarząd Koła ukształtował się następująco : Prezes Koła – Leonard Rysak , V-ce Prezes – Jan  Lenard, Sekretarz – Janusz Modrany, Skarbnik- Piotr Pikulski, Członek Zarządu – Kazimierz Kopeć. Komisja Rewizyjna w składzie trzyosobowym z Andrzejem Lenardem jako Przewodniczącym.

Zdjęcia :  Jakub Michałowski, Leonard Rysak