Jubileusze w cieniu pandemii koronawirusa

  • Drukuj

Marszałek Józef Piłsudski pisał:                                                 Gryfice   maj 2020

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej

przeszłości, nie jest godzien szacunku

teraźniejszości ani prawa do przyszłości”

  

Jubileusze w cieniu pandemii koronawirusa

 

Rok 2020 ro okres ważnych jubileuszy w ochronie przeciwpożarowej na terenie powiatu gryfickiego.

70 lat temu w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej powołane zostały państwowe organy ochrony przeciwpożarowej w tym Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach.

25 lat temu 30 maja 1995 roku funkcjonariusze pożarnictwa którzy odeszli już na zasłużoną emeryturę zrzeszyli się i utworzyli Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gryficach. Głównymi celami działalności naszego Związku to: zrzeszanie emerytów i rencistów funkcjonariuszy pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów po strażakach, ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, organizowanie działalności kulturalno -oświatowej i rekreacyjnej, pielęgnowanie i kultywowanie bogatej tradycji ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu.

Przez te wszystkie lata istnienia koła strażacy w stanie spoczynku udzielają się w sprawach ochrony przeciwpożarowej dotyczące powiatu, spotykają się z młodszymi kolegami w służbie służąc im swoimi doświadczeniami. Tworzymy jedną strażacką rodzinę. Z okazji tych jubileuszy i Dnia Strażaka planowaliśmy organizację uroczystości które by uświetniły te obchody. Niestety wszystkie plany zostały odwołane z uwagi na panującą pandemię koronawirusa. W tej sytuacji pamiętając o naszych emerytach będących w grupie podwyższonego ryzyka poinformowaliśmy ich gdzie mogą zwracać się o pomoc w razie jakiejkolwiek potrzeby. Na tę pomoc mogą oczekiwać ze strony funkcjonariuszy będących w służbie i kolegów członków koła . Musimy to przeżyć i mieć nadzieję, że te obchody zrealizujemy.

  

Prezes

Zarządu Koła Związku EiR

w Gryficach

mł.bryg.w st.spocz.Leonard Rysak