Apel kolegi Albina Piątkowskiego

  • Drukuj

SZANOWNE KOLEŻANKI  I SZANOWNI KOLEDZY SENIORZY POŻARNICYWA.

Jesteśmy świadkami kolejnego wystąpienia  Rodziny naszego kolegi Prezesa Honorowego Zarządu Głównego naszego Związku  Krzysztofa Maślankiewicza   o pomoc w  dopłacie do kosztów leczenia w ciężkiej chorobie z którą się zmaga od ok. czterech lat.

Nikt zapewne z naszej społeczności nie wątpi , że  koszty tego leczenia i wysiłek Rodziny są ogromne.

Jak wiadomo  pomagaliśmy w miarę możliwości w kołach czy zarządach wojewódzkich aby choć w niewielkim stopniu ulżyć i pomóc  Rodzinie w  zmaganiu się z tym kosztownym leczeniem i terapią.

Dziś  koła mają problemy we własnym zakresie i dlatego zwracam się z  propozycją do Zarządu Głównego naszego  Związku o zorganizowanie zbiórki dla Krzyśka, z którym pracowałem wspólnie przez dwie kadencje, a On sam  kierował zarządem Głównym do czasu kiedy zmogła Go ta rzadka i ciężka choroba. Poświęcał dla Związku wiele swojego czasu, zawsze mogliśmy na Niego  liczyć. Teraz On potrzebuje naszej pomocy.

Proponuję  - pod rozwagę -  aby członkowie Zarządu Głównego Związku i prezesi zarządów oddziałów wojewódzkich zechcieli  dobrowolnie złożyć  się zbiorowo  - po sto złotych – dla Krzyśka Maślankiewicza oraz  by Zarząd Główny – w naszym imieniu przekazał  tę naszą symboliczną złotówkę – naszemu wspaniałemu Koledze.

Będzie to dowód naszej pamięci o Nim, naszej więzi z Nim i symbolicznego wsparcia w działaniach i zabiegach terapeutycznych, w  bardzo trudnych chwilach Jego Rodziny.

Niech nami kieruje ważna maksyma „Iż człowiek w potrzebie nie wymaga współczucia, tylko skutecznej pomocy”.

                                                                   Z serdecznymi pozdrowieniami

                                                                                       Albin  Piątkowski

                                                                       Prezes Honorowy Zarządu Głównego

                                                                 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

        Szczecin, dnia 11 marca 2021 r.