Życzenia z okazji Dnia Strażaka ze Szczecina

  • Drukuj

  

sztandar

  

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

Z OKAZJI ŚWIETA MAM SZCZEGÓLNĄ PRZYJEMNOŚĆ ZŁOŻYĆ W IMIENIU NASZEGO ZARZADU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU WSZYSTKIM EMERYTOM I RENCISTOM NASZEJ SŁUŻBY I ICH RODZINOM NAJLEPSZE ŻYCZENIA ZDROWIA, PRZYKŁADNEJ TROSKI I PAMIĘCI ZE STRONY KOLEGÓW W SŁUZBIE, DYSTANSU OD WIRUSA, OPIEKI W RODZINACH I WSPANIAŁYCH PRZYJACIÓŁ.

DZIEKUJĄC ZARZĄDOM I NASZYM DZIAŁACZOM ZA ICH NIEJEDNOKROTNIE DŁUGOLETNIĄ SPOŁECZNĄ SŁUZBĘ ŻYCZĘ DALSZYCH DOBRYCH WYNIKÓW W TEJ SPOŁECZNEJ POSŁUDZE NA RZECZ DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

ŻYCZĘ DALSZEJ POMYSLNEJ SŁUZBY STRAŻAKOM ZAWODOWYM I OCHOTNICZYCH STRAZY POŻARNYCH, BY ROZWIJANO POCZUCIE PARTNERSTWA, WSPÓLNYCH POKOLENIOWYCH DZIAŁAŃ I NALEŻYTĄ OCENĘ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH OSIĄGNIĘĆ.

                                                      Prezes Zarządu Wojewódzkiego

Prezes Honorowy Zarządu Głównego

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

płk poż w st. spocz. mgr Albin Piątkowski