W końcowych dniach ubiegłego roku dwukrotnie obradował Zarząd Wojewódzki w Szczecinie.

 • Drukuj

Na pierwszym z nich omawiano sprawy dotyczące systemu rozpatrywania wniosków o pomoc socjalną i decyzji o ich wysokościach.

Pomimo tego, że Komendant Wojewódzki PSP anulował obowiązujące w tym przedmiocie wytyczne, faktycznie będący w składzie komisji socjalnej pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP zdecydowanie zaniżają wysokość proponowanych dopłat, czy zapomóg dla emerytów i rencistów. Zarząd zauważa na podstawie skarg ze strony kół i samych emerytów, że procedura rozpatrywania wniosków jest mocno sformalizowana, a wręcz biurokratyczna i nieuprawniona w swojej formule. Stawiany jest zarzut, że uwzględniana jest w przydziale takiej pomocy tylko strona materialna bez stosownego przeanalizowania i uwzględniania sytuacji rodzinnej i życiowej wnioskodawców. Niektóre decyzje są niezrozumiałe i wręcz nieludzkie. Osobom mającym bardzo trudną sytuację życiową i ciężko chorującym ze sprzężonymi chorobami i wydającymi duże środki pieniężne na zakup leków, albo nie udziela się takiej pomocy, kierując się niemal wyłącznie wysokością ich emerytury, albo przyznaje się taką pomoc na żenująco niskim poziomie.

Zarząd uznał także jako nieuprawnione zrezygnowanie z przyznawania tradycyjnych paczek świątecznych dla dzieci emerytów tym bardziej, że np. w wielu zakładach pracy takie paczki są tradycją świadczeń socjalnych.

Generalnie uznano, że dominująca rola pracowników komendy w komisji socjalnej nie powinna mieć miejsca, gdyż środki te są dla emerytów i oni powinni nimi gospodarować.

Drugim tematem było wstępne przedstawienie przez dyrektora Oddziału Allianz w Szczecinie charakterystyki ubezpieczeń grupowych dla emerytów i rencistów oraz rodzin. Uznaliśmy, że jest to forma korzystna szczególnie dlatego, że obejmuje ona również pewne świadczenia w związku z pobytem w szpitalu i rehabilitacją. Tematykę tę będziemy chcieli rekomendować Zarządowi Głównemu.

W posiedzeniu tym uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mieczysław Cierpicki nadzorujący problematykę socjalną emerytów i rencistów, a w drugiej części Komendant Wojewódzki PSP nabryg. Henryk Cegiełka.

Po przeprowadzonej dyskusji uznano, że niektóre tematy będą przedstawione Komisji Socjalnej po raz drugi, ale również korekcie będą poddane dopłaty do spotkań zbiorowych emerytów, które wg obowiązujących przepisów mają być przyznawane do różnych form działalności kulturalno- oświatowej dla uczestniczących w tych spotkaniach uprawnionych emerytów, rencistów i ich rodzin.

Drugie spotkanie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem prezesów kół, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP gen. Henryka Cegiełki, Wojewódzkiego Kapelana Strażaków ks. mł. bryg. Ryszarda Szczygła oraz komendantów miejskich i powiatowych PSP miało charakter świąteczno – opłatkowy oraz połączone było jak tradycyjnie w naszym województwie z przesuniętymi w czasie obchodami Dnia Strażaka 2013 - dla emerytów i rencistów.

Po przedstawieniu krótkiego referatu z tej okazji przez Prezesa ZW Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Henryk Cegiełka odznaczył niżej wymienionych emerytów i rencistów medalami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

Srebrną odznakę otrzymali:

Zbigniew CZAJKOWSKI

Krzysztof PIEC

 

Brązową odznakę otrzymali:

 

Albin PIĄTKOWSKI

Eugeniusz KULI

Kazimierz PRUCHNIAK

 

 

Prezes ZG płk poż. w st. spocz. Albin Piątkowski – odznaczył Odznaką Honorową  „Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” niżej wymienione koleżanki i kolegów naszej organizacji.

 1. Janina DŁUŻYŃSKA,

 2. Hieronim KOSECKI,

 3. Antoni BARÓW

 4. Alicja JURKIEWICZ

 5. Krystyna PLAZA

 6. Helena WESOŁOWSKA

 7. Zbigniew SZPAK

 8. Stanisław ŁAGONDA

 9. Jacenty SKWARZYŃSKI

 10. Stanisław RAKOWSKI

 11. Janusz BARTOSIŃSKI

 12. Józef KOŚCIOŁEK

 13. Waldemar PIWKO

 14. Jan STEFANOWICZ

 15. Piotr HYLA

 16. Józef MODRZEJEWSKI

 17. Jerzy WITKOWSKI

 18. Anna WRÓBEL

Na spotkaniu Komendant Wojewódzki PSP w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wspólną społeczność pokoleń strażackich, zadeklarował dalsze uproszczenie w rozpatrywaniu spraw socjalnych i wskazał na tematy, które zamierza podjąć wspólnie z naszą organizacją dla dobra międzypokoleniowej solidarności.

Komendant złożył także życzenia świąteczne i noworoczne dla seniorów pożarniczej służby oraz ich rodzin.

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożył także Prezes ZW i ZG Albin Piątkowski wszystkim uczestnikom tego uroczystego spotkania.

Następnie część liturgiczną poprowadził ks. kapelan Ryszard Szczygieł, po czym dokonano podzielenia się tradycyjnym opłatkiem. Ks. Kapelan przekazał wszystkim emerytom i rencistom oraz ich rodzinom najlepsze kapłańskie życzenia z okazji Bożego Narodzenia i życzył nam wszystkim zdrowia i licznych dowodów serdeczności w Nowym Roku.

Uznaliśmy wspólnie, że nadal powinniśmy prowadzić rozmowy dla uproszczenia załatwiania spraw emerytów i rencistów oraz ich rodzin, ale także w odniesieniu do pamięci o osobach których już nie ma wśród nas.

Poniżej przedstawiamy też materiał fotograficzny z opłatkowego spotkania.

Albin Piątkowski

Władysław Surdy

 

Druga seria zdjęć z posiedzenia ZW.