Wigilia w Policach.

  • Drukuj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wigilia w Policach

 

 

W piątek 13 grudnia 2013r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Policach odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków koła Związku Emerytów i Rencistów Poż . RP, Prezes st. kpt. inż. w st. spocz . Jerzy Biniaszczyk przywitał gości i zebranych członków koła.

Swoja obecnością zaszczycili: 

Komendant Powiatowy PSP st. bryg. mgr inż. Dariusz Uchto , który wraz ze swoim zastępcą mł. bryg .mgr inż . Markiem Gętkiem stale uczestniczą w naszych spotkaniach i wspomagają działalność koła , zapewniając lokal dla koła i niezbędne wyposażenie biura Prezesa ZE i R P RP.

 

Prezes Koła Niewidomych Pani Danuta Zaborowska, która jest częstym gościem na naszych spotkaniach i pomaga w organizowaniu spotkań.

Z okazji ukończenia 65 roku życia przez kolegów st. ogn. w st. spocz. Andrzeja Kotasa i st. ogn w st. spocz .Tadeusza Złotka , Prezes koła ZERPRP wraz z z Komendantem Powiatowym PSP oraz Sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego ZE i R P RP Wladysławem Surdy, (członkiem tego koła ) wręczyli pamiątkowe grawertony . Następnie życzenia świąteczne i noworoczne przekazali Komendant Powiatowy PSP oraz Prezes Koła.

Zgodnie z tradycją wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i składali sobie najserdeczniejsze życzenia i w rodzinnej atmosferze wspominali czasy, które spędzili w zawodowej służbie oraz rozmawiali o planach na przyszłość .

Władysław Surdy