Spotkanie w Gryficach.

  • Drukuj

Spotkanie Wigilijno – Noworoczne  2013 r.

20 grudnia 2013 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach odbyło się spotkanie wigilijno noworoczne emerytów i rencistów pożarnictwa z terenu powiatu, funkcjonariuszy pracujących w Komendzie Powiatowej PSP i Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz pracowników cywilnych komendy.

Zdjęcie nr 1. Goście spotkania. Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP dh F. Gródecki, Prezes Koła Emerytów i Rencistów WP i jednocześnie Przewodniczący Rady Miasta w Gryficach K. Tokarczyk, Powiatowy Kapelan Strażaków ks. J. Pastryk.

Zdjęcie nr 2. Najstarszy emeryt koła J. Modrzejewski, Prezes ZOP ZOSP dh F. Gródecki, przedstawiciel seniorów OSP Trzebiatów dh W. Oleszczuk.

Zdjęcie nr 3. Obecni na spotkaniu.

Zdjęcie nr 4 i 5. Składanie życzeń przez K-nta Pow. PSP E. Pruski, Prezesa L. Rysak wspólne życzenia wigilijno noworoczne.

Prezes Zarządu Koła

ZERP RP

w Gryficach

Leonard Rysak