1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

ŚWIĘTO STRAŻAKA-2017ʹ w WAŁBRZYSKIM KOLE

Tegoroczne spotkanie z okazji Dnia Strażaka członków wałbrzyskiego koła, odbyło się 26 maja, w bajecznej scenerii najstarszych w Polsce i Europie gór- Gór Sowich, a ściślej w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Geovita w Jugowicach, na terenie gminy Walim. Gminy słynnej z tajemniczych podziemnych obiektów, nieodnalezionych wielkich skarbów i jeszcze ciekawszych dziejów. Gminy bogatej w zabytki na czele z zamkiem Grodno, gotyckimi kościółkami w Niedźwiedzicy i Olszyńcu czy dawnymi rezydencjami i obiektami poprzemysłowymi. Ma ta gmina unikalne atrakcje, w tym średniowieczne krzyże pokutne w Glinnie, Niedźwiedzicy i Zagórzu Śląskim, urokliwe Jezioro Bystrzyckie z potężną zaporą na czele. Zdobią ją pyszne kolorami lasy, które piękne są o każdej porze roku.

Honory gospodyni spotkania czyniła prezes wałbrzyskiego ZK- Halina Goń.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych koleżanek i kolegów, w okresie od ubiegłorocznego Dnia Strażaka oraz dwójki białostockich strażaków, którzy zginęli minionej nocy podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Obecne na spotkaniu Panie-Matki- Członkinie Związku zostały obdarowane białymi różami. Ze słowami pełnymi atencji wobec weteranów naszej służby, zwrócił się komendant miejski PSP w Wałbrzychu- bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka.

Prócz komendanta, związkowców zaszczycili: pani Małgorzata Garbalińska-kierownik Sekcji Organizacyjno-Kadrowej KM PSP, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych, brygadierzy Piotr Miłosz i Andrzej Tęcza oraz Małgorzata Bukowska – starsza inspektor Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego opiekun środowiska emeryckiego z ramienia komendanta miejskiego PSP w Wałbrzychu. Dodajmy- wnuczka strażaka.

Obecni byli także: członek ZG i członek Dolnośląskiego ZW-Roman Świst sekretarz WKR we Wrocławiu-Marian Tusiński, b. członek DZW i b.sekretarz WKR we Wrocławiu- Eugeniusz Czaprowski oraz b. sekretarz WKR we Wrocławiu-Józef Zaranek.

Miłym akcentem spotkania, było wręczenie urodzinowych listów gratulacyjnych. Otrzymali je: Władysław Jugowiec- na swe 85-lecie, Eugeniusz Czaprowski i Maurycy Piecuch- na 70-lecie. Za nieobecnego najstarszego wałbrzyskiego strażackiego emeryta- płk poż. w st. spocz. Jana Matyska, który 31 maja kończy 95 lat, list gratulacyjny odebrał członek Jego rodziny Jerzy Cieśliński- sekretarz ZK. Dostojny jubilat rozpoczął zawodową służbę, jako strażak MZSP Wałbrzych- dnia 19 listopada 1945r. W stan spoczynku odszedł 14 listopada 1983r., ze stanowiska zastępcy komendanta wojewódzkiego SP.

W spotkaniu wzięli m. in. udział członkowie wałbrzyskiego koła: st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak i inni byli wałbrzyscy komendanci: mł. bryg. Józef Zaranek i kpt. Lech Palewski, ostatni komendanci kopalniach straży pożarnych- kpt. inż. Tadeusz Michalski i st. asp. Marian Tusiński, z-ca dowódcy JRG nr 1- asp. sztb. Adam Rybiński, asp. sztb. Ryszard Migdalski- członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, kpt. mgr Krzysztof Jagodziński- członek prezydium ZOP ZOSP RP w Wałbrzychu, prezesi OSP; Tomasz Adamczyk - Jaczków i Zbigniew Zalewski- Zagórze Śląskie oraz należący do najlepszych dolnośląskich sołtysów - Mieczysław Sidor- Niedźwiedzica w gm. Walim.

Kilkugodzinne spotkanie obfitowało w wiele emocjonujących i wzruszających momentów.

W żywych rozmowach wracano do wydarzeń z lat służby i dyskutowano o bieżących sprawach. Rozmawiano o tych, którzy odeszli na „wieczną służbę”, chorobach, radościach i troskach. Tańczono i śpiewano, a o fachową oprawę muzyczną zadbał członek koła- Dariusz Łatka.

Tekst-RŚ, foto.-Sławomir Buczek

Wałbrzyscy związkowcy uhonorowani

Tegoroczne wałbrzyskie miejsko-powiatowe obchody Święta Strażaka przeprowadzono 19 maja, w szczawieńskim Teatrze Zdrojowym. Miejscu szeroko znanym i godnym, bo goszczącym w przeszłości chyba wszystkie sławy powojennej polskiej sceny- teatralnej, operowej i filmowej oraz kabaretu polskiego.

. Miejscu pięknym i utrwalonym w licznych obrazach filmowych. W akademii obok zaproszonych gości, strażaków OSP i PSP- także z ościennych powiatów- i cywilnych pracowników wałbrzyskiej PSP- tradycyjnie wzięła spora grupa członków wałbrzyskiego koła ZE i RP RP, na czele z prezes Haliną Goń. Znaleźli się w niej m. in. st. bryg. w st. spocz. Eugeniusz Zajączkowski- ostatni komendant wojewódzki SP i pierwszy komendant wojewódzki PSP w Wałbrzychu i członek Dolnośląskiego Zespołu Ustawowego, st. bryg. Zbigniew Szczygieł- ostatni wałbrzyski komendant wojewódzki PSP i drugi Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP oraz komendant miejski PSP w Wałbrzychu(1999-2002), a dziś radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz mł. bryg. w st. spocz. Józef Zaranek- b. sekretarz WKR we Wrocławiu i b. skarbnik ZK. Oficer najdłużej zajmujący stanowisko komendanta Wałbrzyskiej Straży Pożarnej, w jej historii (1975-1988). Podczas uroczystości srebrną odznaką „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej” udekorowany został członek ZK- kpt w st. spocz. Lech Palewski (pierwszy i jedyny komendant rejonowy PSP w Wałbrzychu). Brązową odznaką- udekorowano wiceprezesa ZK- st. ogn. w st. spocz. Adama Styrbickiego, który pełnił zawodową służbę w Wałbrzychu, Głuszycy i Lubinie.

 

Nasze korporacyjne odznaki-„Za zasługi dla ZE i RP RP” otrzymali: asp. sztb w st. spocz. Sławomir Chruściewicz- skarbnik ZK, a w służbie profilaktyk w KRSP w Wałbrzychu i KP PSP w Kamiennej Górze oraz st. ogn. w st. spocz. Marcin Zajączkowski- najstarszy członek koła (ur. 23 października 1925r.) - oficer rez. WP i uczestnik walk nad Odrą i Nysą. Pełnił on służbę, w l. 1946- 1986, w górniczej ochronie przeciwpożarowej, w tym w ZZSP Kopalni Rudy Uranu.

 

Członkowie wałbrzyskiego koła na swoje spotkanie umówili się za tydzień.

 

Szerokie relacje z akademii zamieściły wszystkie lokalne media.

 

  

Foto 1.Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński, dekoruje Adama Styrbickiego. Asystuje Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Kamiński. 

 

Foto 2.Członek ZG Roman Świst, dekoruje S. Chruściewicza. Asystują- Halina Goń i komendant miejski PSP w Wałbrzychu- bryg. Krzysztof Szyszka.

 

Foto 3.Dekoracja Marcina Zajączkowskiego.

 

Tekst: RŚ, foto- Sławomir. Buczek

 

 

 

 

WAŁBRZYSKI ZWIĄZKOWIEC I GOTYCKIE POLICHROMIE

Dla bardzo wielu emerytowanych strażaków- członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, stan spoczynku jest tylko z nazwy. Z nazwy -bo wypełniony bywa mnóstwem działań na rzecz naszego środowiska, lokalnych społeczności, w ramach rożnych stowarzyszeń, z których na czoło wysuwają się: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, organizacje kombatanckie, kluby sportowe. Niejeden z nas czynny jest w stowarzyszeniach regionalnych i twórców, w społecznościach parafialnych i samorządach- wszystkich szczebli- od miast/gmin, poprzez powiaty po sejmiki wojewódzkie. Wielu czynnie pielęgnuje historię polskiego pożarnictwa oraz w wymiarze lokalnym.

St. ogn. w st. spocz. Mieczysław Sidor- członek koła naszego związku w Wałbrzychu, pełnił zawodową służbę w wałbrzyskich jednostkach-ZSP i PSP. Od 17 lat z woli mieszkańców wsi Niedźwiedzica w gminie Walim k/Wałbrzycha, nieprzerwanie sprawuje funkcję sołtysa- bardzo dobrego sołtysa, o czym świadczą liczne wyróżnienia oraz niezachwiane poparcie mieszkańców tej malowniczo położonej w Górach Czarnych wsi. To wszystko -za mądre i skuteczne kierowanie sprawami tej wioski, zwłaszcza w działaniach na rzecz integracji społeczności tej wsi, poprawy warunków życia jej mieszkańców i podniesienia estetyki tej wioski. Emeryt-sołtys jest głównym animatorem wszystkich działań o charakterze ogólnowiejskim. Ba -nasz Kolega od wielu lat zaliczany jest do najlepszych sołtysów na terenie Dolnego Śląska. O tym - co robi, można dowiedzieć się na stronie internetowej www.niedźwiedzica.pl oraz lokalnych stronach, w tym gminy Walim.

Wieś Niedźwiedzica, z której roztaczają się najpiękniejsze pejzaże jesiennych Sudetów, została lokowana pod koniec XIII wieku, a pierwsza o niej wzmianka pochodzi z 1305r. To jak na górski obszar- stara wieś. Jest na jej terenie unikalny średniowieczny kamienny krzyż pokutny, który jak memento sprzed stuleci, wskazuje, ze przed wiekami doszło do zbrodni -tuż przy wiejskiej drodze. Dominantą panoramy tej wsi jest późnogotycki kościółek pw. Św. Mikołaja, który zwieńcza stylowa sygnaturka z niemiecka nazywana- Dachreiter, jeździec dachu. Od wieków opiera się ona silnym podmuchom górskich wiatrów i nie poddaje deszczom, śniegom. Kościółek wzniesiono pod koniec XVI wieku, co by wskazywało, że pierwotnie była to świątynia luterańska. Dowodzą tego nieliczne zachowane przekazy. Nieliczne, bo przez stulecia często w te strony zaglądały wojny.

Jednonawowy kościółek zdobi ołtarz z tryptykiem datowanym na 1510r. Powstał on, w nieznanej nam jednej z śląskich pracowni, a potem trafił do Niedźwiedzicy. Pięknie prezentuje się kasetonowy strop i drewniane empory. Do niedawna kościółek słynął z renesansowej ambony, bowiem tą zdobią wycięte z Biblii lub katechizmu drzeworyty (jedyny taki przykład na terenie kraju). Do niedawna, bo w sierpniu 2014r., podczas prac przygotowawczych do renowacji ścian, na północnej i wschodniej, odkryto polichromie przedstawiające świętego wraz z roślinnym ornamentem. Odkryte gotyckie malowidło, zdaniem konserwatorów i znawców sztuki- mogło powstać w II poł. XV lub na początku XVI wieku. Zatem może liczyć sobie kilkaset lat.

Odkrycie fresku stało się sensacją wykraczająca poza region. Pisały o nim gazety lokalne, prasa dolnośląska i ogólnopolska. Relacjonowały rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne. Ekipy mediów odwiedzały świątynię i nadawały sprawie należny i zrozumiały rozgłos. Oczywistym, było, że nasz emeryt-sołtys udzielał licznych wywiadów opisując okoliczności odkrycia malowidła.

W całej sprawie pojawił się jednak szybko problem pozyskania odpowiednich środków na renowację, konserwację gotyckiej perły. I tutaj nasz bohater wcielił się w nową rolę- negocjatora i proszącego o przyznanie takich pieniędzy. Pozyskano je z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków, budżetu Gminy Walim i Funduszu Sołeckiego. Wreszcie swoje dołożyli parafianie i pewnie oni będą najdłużej łożyć na przywrócenie dawnej świetności dziełu nieznanego mistrza.

Tekst- RŚ, foto użyczył Roman Sidor

Jubileusz 20-lecie Koła w Legnicy

Poniżej przedstwiamy link do strony internetoej Koła w Legnicy.

http://emeryci-strazacy-legnica.blogspot.com/p/jubileusz-20-lecia-koa.html

To bardzo ciekawa inicjatywa i zachęcamy -inne Koła do takiej działalności i oczywiście prosimy o informacje na stronę internetową ZG,

Zarząd Główny

Licznik odwiedzin

8521026
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
433
1527
8989
7878433
28809
39695
8521026