1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Gryficach 20 czerwca 2021 r.

Z udziałem władz samorządowych województwa zachodniopomorskiego i powiatu gryfickiego, parlamentarzystów, Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosław Tomczyk ,Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, komendantów powiatowych PSP z terenu województwa, delegacji emerytów członków Koła ZEiRP RP w Gryficach w dniu 20 czerwca br. odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka.

W ramach tych uroczystości odbyło się otwarcie nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dla naszego koła Związku EiRP RP będzie spełnione nasze życzenie, że w tej siedzibie znajdzie się pomieszczenie dla naszych potrzeb. Obok odznaczonych i wyróżnionych uczestników obchodów w 100 rocznicę Związku OSP RP Złotym Krzyżem Kapituły Stowarzyszenia Konfraterii Mazowieckiej Odznaki św. Floriana został odznaczony mł. bryg. w st. spocz. Leonard Rysak Prezes Koła ZEiRP RP w Gryficach.

Nowa strażnica PSP po długim oczekiwaniu dla pracujących tutaj funkcjonariuszy umożliwi poprawę warunków ich służby na miarę XXI wieku. Gratulujemy.

Opracował;

Prezes Zarządu Koła Związku EiR Poż.RP

mł.bryg.w st.spocz. Leonard Rysak

 

 

foto2

 

foto 3

Jubileusz 20 lecia Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Policach, województwo zachodniopomorskie

W dniu 4 czerwca 2020 r. w OSP Tanowo zorganizowana była uroczystość obchodów 20 lecia funkcjonowania Koła.

W obchodach tego jubileuszu w odpowiednim reżimie sanitarnym uczestniczyła liczna grupa emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu polickiego.

Organizatorzy uroczystości pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Koła kol. st. kpt. w st. spocz. inż. Jerzego Biniaszczyka zaprosili Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie, kierownictwo samorządu w Policach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, w osobach:

-. Wiceprezeski ZW Związku EiRP RP w Szczecinie i członka Zarządu

Głównego Związku   kol. Alicji Łaput,

-  Wiceprezesa ZW w Szczecinie kol. Ludwika Sabeł,

- Sekretarza ZW w Szczecinie kol. Władysława Surdy,

- Komendanta Powiatowego PSP w Policach - st.kpt. Piotra Maciejczaka,

- Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Policach – mł. bryg. Piotra Tuzimka,

- Przedstawiciela Starosty Polickiego –Naczelnika Wydz Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pana Andrzeja Podleckiego

- Przestawiciela Gminy Police –Naczelnik Wydz ds. Obywatelskich Panią Katarzynę Szpaklewicz-Doba

- Ks Kanonika Kapelana Waldemara Szczurowskiego,

-  Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Policach – dh..Mariana Siwielę..

   W uroczystości uczestniczyła liczne grono emerytów pożarnictwa, jednostek samorządowych, komendy powiatowej PSP, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Zakładów Chemicznych Police.

   Prezes Zarządu Koła kol. Jerzy Biniaszczyk   przedstawił rys historyczny organizacji, która powstała w dniu 26 stycznia 2001 r.

Komisję organizacyjną powołania koła stanowili:

1.Komendant Powiatowy PSP w Policach – ówczesny st..kpt. Jacek Staśkiewicz. (obecny nadbrygadier)- czynnie uczestniczący w życiu organizacji.

2. Władysław Surdy,

3. Jerzy Biniaszczyk.

4. Stefan Kozłowski.

5. Jerzy Oleszycki.

6. Mirosława Jaroszewska.

7. Jerzy Witkowski. św pamięci

8. Marek Szarejko

   Pierwszym prezesem Zarządu Koła został. Kol. Władysław Surdy, a po wyborach w 2002 r prezesem został kol. Jerzy Biniaszczyk, który kieruje organizacją do chwili obecnej.

Stan członków koła z chwilą jego powstania wynosił 44 członków natomiast aktualnie do koła należy 40 osób, w tym 6 kobiet. Średnia wieku koła wynosi 63 lata.

Poza bardzo aktywną działalnością członków koła w realizacji zadań statutowych funkcjonują oni także w innych stowarzyszeniach jak: Ochotnicze Straże Pożarne, Koło Niewidomych, Rady Sołeckie, Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Pożarnictwa, Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

   Koło działa bardzo aktywnie łącząc różne pokolenia, nierzadko z rodzinami, korzysta z pomieszczenia przydzielonego oraz wyposażonego przez Komendę Powiatową PSP w Policach, w którym pełnione są cotygodniowe dyżury.

Organizacja jest aktywna w corocznej działalności, za wyjątkiem okresu pandemii, odwiedzają groby zmarłych strażaków i w swoich działaniach przekazują dowody pamięci w postaci grawertonów dla jubilatów od 65 roku życia w odstępach 5 letnich.

W spotkaniach emeryckich uczestniczą komendanci powiatowi PSP którzy wspierają działalność   organizacji, za co serdecznie dziękujemy.

Najaktywniejsi członkowie koła są wyróżniani Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Medalem im.   inż J. Tuliszkowskiego, 9 osób zostało odznaczonych w roku 2020 -2021 Złotym Krzyżem Św. Floriana.

Po wystąpieniu Prezesa głos zabrał   przedstawiciel Starostwa Naczelnik Wydz Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Andrzej Podlecki

który wręczył na ręce Prezesa koła List Gratulacyjny z podziękowaniem za szczególną i aktywną działalność w środowisku ich działalności.

Wiceprezesi ZW w Szczecinie kol. Alicja Łaput i kol. Ludwik Sabeł przekazali pamiątkowy grawerton dla Koła od Zarządu Wojewódzkiego, a w swoim wystąpieniu w imieniu ZW - Wiceprezes Ludwik Sabeł zaakcentował wzorową i aktywną działalność koła, wyróżniającą wśród kół Związku w województwie. Życzył wielu dalszych sukcesów i zdrowia dla działaczy i ich rodzin.

   W końcowej uroczystości jubileuszowej kol. Prezes Biniaszczyk wręczył imiennie wykonane pamiątki dla gości i swoich członków.

Spotkanie zakończono koleżeńską biesiadą i rozmowami o czasach służby, kolegach oraz o życiu społeczności emeryckiej na terenie ich działania.

   Kol. Prezes Jerzy Biniaszczyk przedstawił szczególnie charakterystyczne zdarzenia w których uczestniczył w okresie swojej wieloletniej zawodowej służby pożarniczej jak m.in.

üUdział w gaszeniu pożaru lasu k. Trzebieży w czerwcu 1959 r. który obejmował ponad 603 ha.

üFunkcjonował jako V-ce Przewodniczący   Komisji Dyscyplinarnej dla funkcjonariuszy pożarnictwa w województwie szczecińskim,

üW 1966 r uczestniczył w gaszeniu pożaru statku będącego w budowie na terenie Stoczni Szczecińskiej. ,

üBył członkiem zespołu organizacyjnego w zakresie kwatermistrzowskim podczas Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym, które odbyły się w Szczecinie w 1989r. ( żywienie dla ponad 1300 osób z 49 województw i trzech szkół).

üPrzez 8 lat był komendantem ZZSP w Zakładach Chemicznych w Policach.

Opracowali;

Jerzy Biniaszczyk

Albin Piatkowski

Zdjęcia..

Władysława Surdy

 

foto 1 

foto 2 

foto 3 

  

foto 4

 

 

 

Dzień Strażaka 2021 w Policach

Podczas tegorocznego Święta Dnia Strażaka

w kościele pw. Św Ap. Piotra i Pawła w Policach odprawiona została Msza Święta w intencji strażaków zawodowych, emerytów i rencistów pożarnictwa, członków Ochotniczych Straży Pożarnych i kominiarzy – z terenu powiatu polickiego.

Mszę święta celebrowali ks. Kanonik Waldemar Szczurowski – kapelan ochotniczej straży pożarnej oraz ks. Kapelan Służby Więziennej.

We mszy świętej uczestniczyli przedstawicieli wszystkich wspomnianych służb oraz goście w osobach:

1. Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - bryg. Grzegorz Słota.

2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach – st. kpt. Piotr Maciejczyk.

3. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Policach – mł. bryg. Piotr Tuzimek.

4. Przewodniczący Rady Powiatu Police – Cezary Arciszewski.

5. Burmistrz Polic – Władysław Diakun.

Z intencją mszy świętej połączone było dokonanie wyróżnień dla niżej wymienionych przedstawicieli służb PSP, OSP i Kominiarzy -

Zachodniopomorskim Krzyżem Św. Floriana.

  

Odznaczenia otrzymali:

 

Druhowie z OSP Tanowo i OSP Police:

1. Bogdan Chmielowiec.

2. Piotr Kraiński.

3. Ryszard Sadowski.

4. Michał Mutkowski.

Na wniosek zarządu koła Emeryci Pożarnictwa z koła Police:

1. Jerzy Biniaszczyk - prezes Zarządu Koła

2. Władysław Surdy – pierwszy prezes Koła

3. Mirosława Jaroszewska -sekretarz Zarzadu Koła

4. Jerzy Cepowski. - zastępca Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej

5.Stefan Kozłowski. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej EiR Poż. w Policach

6. Bogdan Poświata- czlonek Komisji Rewizyjnej Koła

7. Józef Chrzanowski.

8, Jerzy Dżon.

Wręczenia dokonał członek kapituły dh Marian Siwiela Prezes polickiego Zarządu Powiatowego OSP

 

Odznaczenie zostało utworzone w 1918 r.

Założycielami są :

1. St. bryg. w st. spocz. Marek Gędek – b. Komendant Powiatowy PSP w Policach ( pomysłodawca).

2. St. bryg. Kazimierz Lesisz – Komendant Miejski PSP w Szczecinie,

3. Ks. Kanonik Waldemar Szczurowski.

Pierwszym Przewodniczącym Kapituły Odznaczenia był nadbryg. Jacek STAŚKIEWICZ – b. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Aktualnie Kapitule przewodniczy st. bryg Jarosław Tomczyk Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

W składa Kapituły wchodzą ks. Kanonik Waldemar Szczurowski oraz przedstawiciele PSP, OSP , Służby Kominiarskiej i polickiego samorządu.

foto1

foto2

foto3

Opracował; Jerzy Biniaszczyk

Życzenia z okazji Dnia Strażaka ze Szczecina

  

sztandar

  

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

Z OKAZJI ŚWIETA MAM SZCZEGÓLNĄ PRZYJEMNOŚĆ ZŁOŻYĆ W IMIENIU NASZEGO ZARZADU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU WSZYSTKIM EMERYTOM I RENCISTOM NASZEJ SŁUŻBY I ICH RODZINOM NAJLEPSZE ŻYCZENIA ZDROWIA, PRZYKŁADNEJ TROSKI I PAMIĘCI ZE STRONY KOLEGÓW W SŁUZBIE, DYSTANSU OD WIRUSA, OPIEKI W RODZINACH I WSPANIAŁYCH PRZYJACIÓŁ.

DZIEKUJĄC ZARZĄDOM I NASZYM DZIAŁACZOM ZA ICH NIEJEDNOKROTNIE DŁUGOLETNIĄ SPOŁECZNĄ SŁUZBĘ ŻYCZĘ DALSZYCH DOBRYCH WYNIKÓW W TEJ SPOŁECZNEJ POSŁUDZE NA RZECZ DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

ŻYCZĘ DALSZEJ POMYSLNEJ SŁUZBY STRAŻAKOM ZAWODOWYM I OCHOTNICZYCH STRAZY POŻARNYCH, BY ROZWIJANO POCZUCIE PARTNERSTWA, WSPÓLNYCH POKOLENIOWYCH DZIAŁAŃ I NALEŻYTĄ OCENĘ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH OSIĄGNIĘĆ.

                                                      Prezes Zarządu Wojewódzkiego

Prezes Honorowy Zarządu Głównego

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

płk poż w st. spocz. mgr Albin Piątkowski

Apel kolegi Albina Piątkowskiego

SZANOWNE KOLEŻANKI  I SZANOWNI KOLEDZY SENIORZY POŻARNICYWA.

Jesteśmy świadkami kolejnego wystąpienia  Rodziny naszego kolegi Prezesa Honorowego Zarządu Głównego naszego Związku  Krzysztofa Maślankiewicza   o pomoc w  dopłacie do kosztów leczenia w ciężkiej chorobie z którą się zmaga od ok. czterech lat.

Nikt zapewne z naszej społeczności nie wątpi , że  koszty tego leczenia i wysiłek Rodziny są ogromne.

Jak wiadomo  pomagaliśmy w miarę możliwości w kołach czy zarządach wojewódzkich aby choć w niewielkim stopniu ulżyć i pomóc  Rodzinie w  zmaganiu się z tym kosztownym leczeniem i terapią.

Dziś  koła mają problemy we własnym zakresie i dlatego zwracam się z  propozycją do Zarządu Głównego naszego  Związku o zorganizowanie zbiórki dla Krzyśka, z którym pracowałem wspólnie przez dwie kadencje, a On sam  kierował zarządem Głównym do czasu kiedy zmogła Go ta rzadka i ciężka choroba. Poświęcał dla Związku wiele swojego czasu, zawsze mogliśmy na Niego  liczyć. Teraz On potrzebuje naszej pomocy.

Proponuję  - pod rozwagę -  aby członkowie Zarządu Głównego Związku i prezesi zarządów oddziałów wojewódzkich zechcieli  dobrowolnie złożyć  się zbiorowo  - po sto złotych – dla Krzyśka Maślankiewicza oraz  by Zarząd Główny – w naszym imieniu przekazał  tę naszą symboliczną złotówkę – naszemu wspaniałemu Koledze.

Będzie to dowód naszej pamięci o Nim, naszej więzi z Nim i symbolicznego wsparcia w działaniach i zabiegach terapeutycznych, w  bardzo trudnych chwilach Jego Rodziny.

Niech nami kieruje ważna maksyma „Iż człowiek w potrzebie nie wymaga współczucia, tylko skutecznej pomocy”.

                                                                   Z serdecznymi pozdrowieniami

                                                                                       Albin  Piątkowski

                                                                       Prezes Honorowy Zarządu Głównego

                                                                 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

        Szczecin, dnia 11 marca 2021 r.           

Licznik odwiedzin

8521659
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
80
986
80
7890291
29442
39695
8521659