1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Kwidzyn – członkowie koła na spływie kajakowym 2019

W tym roku również spotkaliśmy się w gronie rodzinnym oraz wśród znajomych na spływie kajakowym rzeką Wdą dnia 22 czerwca br.Tym razem jednak w miejscowości Stara Rzeka, gmina Osie. Wybór miejsca, zarząd Koła wcześniej skonsultował z naszymi członkami, jednocześnie wywiązując się z obietnicy zmiany lokalizacji rozpoczęcia spływu kajakowego. Wydaje się, że nowa lokalizacja przypadła do gustu naszym koleżankom

i kolegom. Myślę, że w roku przyszłym powtórzymy ten wariant, choć jak często bywa - to czas pokaże. Już teraz warto zaplanować sobie termin na rok następny, zaprosić do udziału nowe osoby, …… .

Pogoda dopisała, miło było spędzić czas w dobrym towarzystwie wśród znajomych i rodziny.

Smakował smażony pstrąg (hodowlany) prosto z wody, nikt nie korzystał z przymusowej kąpieli.

Tekst i zdjęcia – Czesław Olejnik

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP w woj.pomorskim

W dniu 26 marca 2019 roku odbył się VII Zjazd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gdańsku. Obrady miały miejsce w sali konferencyjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

kol. Krzysztof Dietz .Powitał delegatów, prezesów kół województwa pomorskiego, zapoznał z programem Zjazdu i omówił sposób jego przeprowadzenia. Powitał gości, którzy zostali zaproszeni na Zjazd w osobach:

nadbryg.w st.spocz. Zygmunta Politowskiego po. Prezesa Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie,

nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku ,

kol.Włodzimierza Marasza członka ZG ZEiRP w Warszawie, Prezesa ZW ZEiRP w woj.kujawsko-pomorskim,

kol. Jana Pietruszewskiego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku,

st.bryg.w st.spocz. Edmunda Kwidzińskiego Dyrektora Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku

st.bryg. Dariusza Śmiechowskiego   Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gdańskim,

st.bryg. Adama Jastrzębskiego Komendanta Miejskiego PSP        w Gdańsku

Po wyborze Przewodniczącego obrad WZD kol.Czesława Olejnika, zapoznaniu delegatów z regulaminem obrad i przyjęciem porządku obrad, powołano Komisję Mandatowo-Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

Następnie sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP

za lata 2015 – 2018 przedstawił Prezes Zarządu kol .Krzysztof Dietz,

sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP za lata 2015- 2018 przedstawiła skarbnik kol.Barbara Konkel,

sprawozdanie   Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz uchwałę przedstawiła przewodnicząca kol. Anna Okapiec.

Podziękowanie Zarządowi Wojewódzkiemu i Prezesom kół oraz wręczenie upominków dokonał Prezes ZW ZEiRP Krzysztof Dietz.

Najpierw jednak Prezes ZG ZE iRP RP nadbryg.w st.spocz. Zygmunt Politowski w asyście czł. ZG ZEiRP RP Włodzimierza Marasza wręczyli   „Odznaki Zasłużony dla ZEiRP RP „ :

         nadbryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Gdańsku oraz   kol. Jerzemu Banachowi   Prezesowi Koła Nr.2 w Gdyni

W dyskusji miały miejsce między innymi wystąpienie Prezesa ZG ZEiRP w Warszawie nadbryg.w st.spocz. Zygmunta Politowskiego ,

Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku nadbryg.Tomasza Komoszyńskiego   i innych zaproszonych gości.

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi przedstawiano kandydatury do 9 osobowego składu Nowego Zarządu i WKR.

Po ukonstytuowaniu się wybrano skład osobowy Zarządu Wojewódzkiego

    

Krzysztof Dietz - Prezes ZW ZEiRP RP     / Gdańsk/

Czesław Olejnik - V-ce Prezes /Kwidzyn/

Bożena Nachyła - V-ce Prezes /Człuchów/

Włodzimierz Ostrowski Sekretarz /Kościerzyna/

Barbara Konkel - Skarbnik     /Gdańsk/

Marek Liss - czł. zarządu   /Starogard Gd./

Wiesław Kiedrowicz - czł. zarządu /Kościerzyna/

Adolf   Słaby- czł.zarządu /Słupsk/

Kazimierz Rzepka - czł. zarządu /Gdańsk/

Wybrano skład osobowy WKR.    

Halina Szymichowska - Przewodnicząca /Kartuzy/

Jerzy Dobrzyński - V-ce Przewodniczący /Tczew/

Jerzy Redlarski          - Sekretarz

                  

Wybrano 2 delegatów na Zjazd Krajowy ZEiRP RP

                                      Bożena Nachyła   /Człuchów/

                                      Tadeusz Rojek   /Gdańsk /

            rezerwa:          Krzysztof Groszewski /Kwidzyn/

Na zakończenie Zjazdu Komisja Uchwał i   Wniosków przedstawiła wnioski jakie wynikły z dyskusji :

- kontynuowanie działań w zakresie wzrostu stanu uzwiązkowienia w woj. pomorskim

- stała współpraca Zarządów Kół z administracją PSP w poszczególnych komendach

- usprawnienie przepływu informacji n/t środków finansowych z Funduszu Socjalnego oraz stopień jego wykorzystania

- kontynuacja wysiłku zmierzającego do spowodowania wydania nowego Rozporządzenia MSWiA dot.Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów służb mundurowych

- po wydaniu Rozporządzenia opracowanie przez Komendę Główną jednolitego dla całego kraju regulaminu korzystania z Funduszu Socjalnego bez zbędnej nadinterpretacji

- w składach osobowych Komisji Socjalnych przy Komendach Wojewódzkich wyznaczać zdecydowanie większość przedstawicieli emerytów i rencistów

- kontynuacja usprawnień organizacyjnych w funkcjonowaniu Kół Związku w kwestii prowadzenia Kronik Kół Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

- nawiązanie współpracy z zaprzyjaźnionymi służbami mundurowymi na poziomie powiatu lub miasta na rzecz poprawy sytuacji życiowej emerytów

-rozwijanie i wspieranie działania Zarządów Kół w zakresie turystyki, działalności kulturalnej i rekreacyjnej wśród emerytów i rencistów oraz ich rodzin

- utworzenie status członka seniora w odniesieniu do członków naszego związku powyżej 75 lat żyjących w trudnych warunkach materialnych

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie i zalecono Zarządowi Wojewódzkiemu szczegółowego opracowania jej dla potrzeb Kół i realizacji na bieżącą kadencję.

Na zakończenie Prezes Zarządu Wojewódzkiego jeszcze raz wszystkim delegatom i uczestnikom Zjazdu serdecznie podziękował za aktywny udział w jego pracach i ogłosił iż VII Zjazd Wojewódzki ZEiRP w Gdańsku został zamknięty.

  

Opracował:Prezes ZW ZEiRP w Gdańsku Krzysztof Dietz

Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 21 lutego 2019 r., w  sali Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP nr 1 w Gdańsku odbyło się posiedzenie  członków Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół

woj. pomorskiego.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Omówienie odbytych Zwyczajnych Walnych Zebrań w Kołach.

2. Plany pracy na 2019 r. - referowali Prezesi Kół.

3. Informacja finansowa ZW oraz realizacja wpłat składek przez koła za 2018 r.

4. Sprawy organizacyjne w tym dot. wojewódzkiego zjazdu delegatów.

5. Wolne wnioski.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Krzysztof Dietz.

Informacja Prezesa Zarządu Wojewódzkiego:

1) omówił propozycje przyszłych zmian w Statucie naszego Związku,

2) dokładny termin i miejsce Zjazdu Wojewódzkiego zostanie ustalony z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie, nie później jednak niż do końca marca br.,

3) nastąpiły zmiany na stanowisku Prezesów Kół w: Tczewie, Słupsku, Chojnicach i Kole przy KW PSP w Gdańsku.

Prezesi Kół poinformowali o realizacji swoich Planów Pracy za 2018 rok i zamierzeniach na 2019 rok.

Skarbnik ZW przedstawił informację o wpłatach składek za 2018 r i stan salda na dzień dzisiejszy.

W wolnych wnioskach, Prezes Zarządu Wojewódzkiego zaapelował aby usprawnić obieg dokumentów związkowych. Korespondencja i dokumenty winny być wysyłane drogą elektroniczną, na adres mailowy, sporadycznie wysyłane na adres domowy („nie poleconym”).

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować kierownictwu komendy miejskiej PSP w Gdańsku za udostępnienie sali do obrad.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.

Walne Zebranie Członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kwidzynie

Zwyczajne Walne Zebranie Koła odbyło się w dniu 18.01.2019 r. W zebraniu wzięło udział 14 osób z pośród 18 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Czesław Olejnik, witając przybyłych członków Koła i gości w osobach:

- st. kpt. Dariusz Treć - Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie,

- kol. Sławomir Bogiel - emeryt PSP,

- kol. Stanisław Napiórkowski - emeryt PSP.

Przed przystąpieniem do oficjalnej części zebrania, obecni uczcili minutą ciszy śmierć Prezydenta Miasta Gdańska - Pawła Adamowicza.

Tradycyjnie już, zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem noworocznym. Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2018. W swoim sprawozdaniu, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, nie wnosił uwag do działalności statutowej Zarządu Koła i prowadzonych spraw finansowych. Zaproponował udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu Koła. Podjęto dyskusję nad przedłożonymi sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Komendanta Powiatowego PSP przedstawił krótką informację o działaniach podejmowanych przez tut. komendę powiatową PSP w roku ubiegłym i planach na rok bieżący. Życzył zebranym przede wszystkim zdrowia i pomyślności w Nowym Roku. Pan Komendant został powołany na to stanowisko w roku 2018, stąd też życzyliśmy jemu samych sukcesów na niwie pożarniczej i w życiu prywatnym. Zadeklarował daleko idącą współpracę z Kołem emerytów.

Po wystąpieniach gości, przegłosowano (jawnie) udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła – obecni na zebraniu członkowie Koła jednogłośnie udzielili absolutorium za rok 2018.

Przystąpiono do procedury wyboru nowych władz Koła (zarządu i komisji rewizyjnej). Przegłosowano aby wszystkie ustalenia Walnego zebrania podejmować

w głosowaniu jawnym. Padła propozycja aby obecny skład zarządu i komisji pozostał bez zmian. Dotychczasowi członkowie władz Koła wyrazili zgodę na zgłoszoną propozycję.

Bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się Walne zebranie dokonało wyboru nowych/starych członków władz Koła.

Wybrane władze Koła ukonstytuowały się następująco:

A. Zarząd Koła:

- kol. Czesław Olejnik                                       - Prezes,

- kol. Krzysztof Groszewski                    - V-ce Prezes,

- kol. Witold Ługowski                            - Skarbnik,

- kol. Sławomir Michalczuk                     - Sekretarz.

B. Komisja Rewizyjna:

- kol. Jerzy Strechlau                              - Przewodniczący,

- kol. Andrzej Krupski                   - Sekretarz,

- kol. Krystyna Witkowska                       - Członek.

Zarząd Koła przedłożył propozycje do Planu Pracy na 2019 r. Akceptację uzyskały m.in., takie już cykliczne zamierzenia jak udział w spływie kajakowym czy spotkanie integracyjne. Zarząd zobowiązał się do wskazania nowych miejsc dotychczasowych spotkań.

Do udziału w imprezach zapraszamy członków Koła wraz z rodzinami, także tych którzy zamierzają lub jeszcze się wahają ze wstąpieniem do naszego Związku. Plan pracy nie jest dokumentem zamkniętym, jesteśmy otwarci także inne propozycje naszych członków.

          Prezes Zarządu Koła zamykając Walne Zebranie, podziękował członkom Związku oraz gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności

w Nowym 2019 Roku.

Po części oficjalnej, odbyła się cześć związana ze spotkaniem Noworocznym, które przebiegało w miłej atmosferze, wspominaliśmy wydarzenia z naszej służby, a także kolegów którzy odeszli na wieczną służbę.

Tekst i zdjęcia:

Czesław Olejnik

Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze Członków Koła przy KW PSP w Gdańsku

Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze Członków Koła Nr 18 ZEiRP RP przy KW PSP w Gdańsku oraz Wigilijne z udziałem zaproszonych gości.

W dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w restauracji „HACJENDA” w Gdańsku, ul. Partyzantów zorganizowano Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze za ubiegłą kadencję 2015 - 2018. W związku z remontem budynku KW PSP w Gdańsku zmuszeni byliśmy zorganizować ponownie spotkanie poza siedzibą KW PSP. Zarząd Koła przedstawił chronologicznie poszczególne działania na rzecz emerytów i rencistów oraz ich rodzin i na wniosek Komisji Rewizyjnej i głosowania Członków uzyskał absolutorium. Wybrano nowy Zarząd Koła Nr 18, którego Prezesem został Kolega Marian Trocki. Po wyborach zorganizowano spotkanie świąteczno – noworoczne Członków, Ich Rodzin i Sympatyków – z udziałem Zastępców Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotra Socha oraz bryg. Dariusza Żywickiego oraz Kol. Wacława Ziomek – Wiceprezesa Związku EMERYTÓW Policji. Zaproszony Ks. kanonik Ksiądz Dariusz Juszczak wygłosił Słowo Boże oraz przekazał najlepsze życzenia świąteczno – noworoczne. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyło 31 osób.

Zał. Serwis zdjęciowy

Sporządził:
Tadeusz Szmytke

Licznik odwiedzin

8321129
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
864
1802
2666
7682183
33084
22911
8321129