1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

VI Wojewódzki Zjazd Delegatów w Gdańsku

 

W dniu 27 marca 2015 r. odbył się VI Zjazd  Delegatów ZEiRP RP w Gdańsku. Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes ZW ZEiRP RP Krzysztof Dietz.

 Prezes przywitał przybyłych na zjazd delegatów, prezesów Kół woj. pomorskiego oraz, przybyłych gości w osobach:

 •  Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP Albin Piątkowski,
 • Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku st. bryg. Andrzej Rószkowski,

 • Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Waldemar Miłejko,

 • Prezes Stowarzyszenia EiR Policyjnych w Gdańsku Wacław Ziomek.

Następnie minutą ciszy zebrani uczcili pamięć kolegów, którzy "odeszli na wieczną służbę" w czasie kadencji Zarządu. Po wyborze Przewodniczącego Zjazdu, Komisji Mandatowo-wyborczej, Uchwał i Wniosków, Prezes ustępującego Zarządu przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu za lata 2011-2015.

Skarbnik Barbara Konkel przedstawiła sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawiła Anna Okapiec.
Po dyskusji i wystąpieniach gości, Prezes Zarządu Głównego Albin Piątkowski wręczył okolicznościowe Medale 20-lecia powstania Związku zasłużonym działaczom, a następnie Prezes ustępującego Zarządu Wojewódzkiego Krzysztof Dietz przekazał okolicznościowe upominki członkom Zarządu Wojewódzkiego, Prezesom Kół i zaproszonym gościom.
Po udzieleniu absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu przedstawiono kandydatury do władz związku. W czasie ogłoszonej przerwy ukonstytuowały się nowe władze. Zebrani złożyli wiązankę kwiatów po pomnikiem' " w Hołdzie Pomorskim Strażakom" .

 

 Nowy skład Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku przedstawia się następująco:

Krzysztof Dietz - Prezes ZW,
Ryszard Muszyński - Wiceprezes ZW,
Włodzimierz Ostrowski - Sekretarz ZW,
Barbara Konkel - Skarbnik ZW,
Czesław Olejnik - Członek ZW,
Henryk Januszewski - Członek ZW,
Marek Liss - Członek ZW,
Adolf Słaby - Członek ZW,
Stanisław Szczupaczyński - Członek ZW,

 

Skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
Anna Okapiec - Przewodnicząca,
Józef Lickiewicz - Wiceprzewodnicząca,
Józef Hetmański - Sekretarz.

Województwo pomorskie na Zjeździe Krajowym ZeiRP RP reprezentować będą:  Krzysztof  Dietz i Tadeusz Szmytke

 

Tekst k.Dietz, fot.Jan Szymkiewicz 

 

Walne zebranie członków Koła Nr 15 w Kwidzynie woj. pomorskie

Zebranie odbyło się w dniu 21.01.2015 r. W zebraniu uczestniczyło 12 osób z pośród 17 członków Koła.

Otwarcia Zebrania dokonał obecny Prezes Koła kol. Czesław Olejnik, witając przybyłych członków Koła i gości w osobach:

- kol. Krzysztof Dietz – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku,

- st. bryg. Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie,

- st. kpt. Jan Chodukiewicz – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie,

- kol. Andrzej Ługowski – emeryt PSP.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Kol. Krzysztof Dietz udzielił cennych rad na temat funkcjonowania Koła i samego Związku.

St. bryg. Sławomir Bogiel, przedstawił działania organizacyjne związane

z uroczystością nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie w tym roku wraz z prośba o włączenie się do prac w Społecznym Komitecie fundacji sztandaru.

Członkowie Koła zaproponowali dobrowolne wpłaty na rzecz fundacji sztandaru.

Po wystąpieniach gości przegłosowano (jawnie) udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła – obecni na zebraniu członkowie Koła jednogłośnie wybrali nowy Zarząd.

Wybrane władze Koła ukonstytuowały się następująco:

A. Zarząd Koła:

- kol. Czesław Olejnik - Prezes,

- kol. Krzysztof Groszewski - Wiceprezes,

- kol. Witold Ługowski - Skarbnik,

- kol. Barbara Prahl - Sekretarz.

B. Komisja Rewizyjna:

- kol. Jerzy Mroczyński - Przewodniczący,

- kol. Jerzy Strechlau - Sekretarz,

- kol. Andrzej Krupski - Członek.

Przewodniczący zamykając Zebranie, podziękował członkom Koła oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w Nowym 2015 Roku.

W załączeniu serwis zdjęciowy.

Zdjęcia – W. Ługowski

Prezes Koła – Czesław Olejnik

Spotkanie w KW PSP Gdańsk

W dniu 9 stycznia 2015 r. w sali  sztandarowej budynku KW PSP w Gdańsku  miało miejsce spotkanie noworoczne dla członków związku zorganizowane przez Koło przy Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz Zarząd Wojewódzki ZEiRP w Gdańsku. Na spotkaniu z emerytami byli obecni:

 • Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku st. bryg. mgr inż. Andrzej Rószkowski,

 • Z-cy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Waldemar Miłejko, bryg. mgr inż. Krzysztof Rogiński,

 • Ksiądz Prałat Wojciech Chistowski - Wojewódzki Kapelan  Strażaków,

 • Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku Wacław Ziomek.

Po przemówieniach Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP Krzysztofa Dietz oraz Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Słowo Boże wygłosił ks. Prałat Wojciech Chistowski dzieląc się opłatkiem ze wszystkimi zebranymi. W miłej i rodzinnej atmosferze, która towarzyszyła podczas całej uroczystości chwile umilał występ artystów operowych z zespołu "Duo Amor",który wykonywał nie tylko utwory klasyczne ale także kolędy.

Koło Nr 18 z woj. pomorskiego na wycieczce

W dniu 13 września 2014 r. odbyła się kolejna wycieczka integracyjna Członków Koła Nr 18 na Zamek Krzyżacki w Człuchowie - połączona ze spacerem, zwiedzaniem Arboretum WIRTY. W spotkaniu udział wzięło 16 członków naszego Koła. Zamek Krzyżacki w Człuchowie, po rewitalizacji, jest siedzibą Muzeum Regionalnego w Człuchowie. W obiekcie zwiedziliśmy  muzealne sale ekspozycyjne z zakresu archeologii, etnografii i rzemiosła artystycznego regionu człuchowskiego oraz wystawę "Dzieje papieru i papiernictwa" towarzyszące jej warsztaty czerpania papieru i wystawę Bursztynowe skarby ze zbiorów Muzeum Bursztynu Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
Zwiedziliśmy również Arboretum Wirty k. Starogardu Gdańskiego - z drzewami i krzewami z całego świata. To przede wszystkim miejscem zwiedzania i odpoczynku. Korzystaliśmy z autobusu KW PSP Gdańsk, za co serdecznie dziękujemy Panu Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.

Poniżej kilka zdjęć z wycieczki.

  

 

 

Spotkanie z Seniorem w Gdańsku.

W dniu 9 października 2014 r. w pięknej Sali Sztandarowej budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku miała miejsce podniosła i bogata w treści uroczystość "Spotkanie z Seniorem"

Uroczystość zorganizowana przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku oraz Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku kolejny już raz zgromadziła w sali zasłużonych emerytów i rencistów pożarnictwa, prezesów Kół i komendantów miejskich i powiatowych PSP woj. pomorskiego.

Uroczystość otworzył Prezes ZW ZEiRP RP w Gdańsku Krzysztof Dietz, witając przybyłych gości oraz kierownictwo Komendy Wojewódzkiej w osobach: Pomorski Komendant Wojewódzki st.bryg. Andrzej Rószkowski, Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Waldemar Miłejko, Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr-Rzecznik Prasowy mł.bryg. Tadeusz Konkol.

Referat okolicznościowy dlaczego i jak powstał Związek w nawiązaniu do obchodów jubileuszu 20 -lecia ZEiRP RP przypadającego w 2014 roku, wygłosił Prezes ZW ZEiRP w Gdańsku Krzystof Dietz. Nastepnie została dokonana dekoracja zasłużonych emerytów i rencistów odznakami :

"Zasłużony dla ZEiRP" otrzymali je:

Stanisław Drawert, Kazimierz Rzepka z Gdańska

Maria Fierek, Henryk Galewski, Alfons Kistowski ze Starogardu Gdańskiego

Aureliusz Kulczyk, Wiesław Pałubicki, Andrzej Ryngwelski z Chojnic

Edmund Kwidziński, Kazimierz Lewiński z Kartuz

Tadeusz Maleńczyk, Władysław Skawiński, Andrzej Krzywulski ze Słupska

Lucjan Nosiński, Ewa Troka, Jan Wilczewski z Kościerzyny

oraz medalami 20-lecia ZEiRP z wyrazami uznania i podziękowania za dotychczasową działaloność i wsparcie na rzecz Związku w woj.pomorskim otrzymali je:

Prezesi Kół/ Tadeusz Rojek, erzy Banach, Adam Biechoński, Jerzy Dobrzyński, Brunon Plichta, Ryszard Muszyński,Wacław Potrykus, Stanisław Brzeziński, Tadeusz Szmytke, / członkowie Zarządu Wojewódzkiego/Adolf Słaby, Barbara Konkel, Włodzimierz Ostrowski, Henry Januszewski, Stanisław Szczupaczyński/, Przewodniczący WKR Anna Okapiec,Andrzej Krzywulski/

Nie zapomniano również o jubilatach, którzy w 2014 r.obchodzą swoje jubileusze:

 • 90-lecia Zofia Owczaerska,
 • 75 -lecia Andrzej Piepiórka,Henryk Galewski,Alfons Kistowski,Henryk Kozioł,Adof Słaby,Tadeusz Maleczyk, 
 • 70-lecia Barbara Konkel

Jubilatom zostały wręczone dyplomy uznania przyznane prze Prezesa ZG ZEiRP Albina Piątkowskiego oraz pamiątkowe suweniry.

W drugiej części uroczystości głos zabrał Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg.Andrzej Rószkowski, dziękując wszystkim działaczom zaangażowania i włożonej pracy w tej społecznej służbie dla dobra drugiego człowieka. Przedstawił dotychczasowy dorobek pracy strażaków woj. pomorskiego oraz zmiany jakie zostały dokonane w wyposażeniu jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa i plany na rok 2015.

Na zakończenie części oficjalnej uczestnicy spotkania obejrzeli film z uroczystości odsłonięcia pomnika Poległym Strażakom woj.pomorskiego.

Opr.KD

Licznik odwiedzin

8372861
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
241
1630
6467
7733552
21571
27836
8372861