1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Spotkanie Jubileuszowe w Częstochowie

W dniu 04.04.2018 w KM PSP w Częstochowie miało miejsce uroczyste, jubileuszowe spotkanie z okazji 80-cia lecia życia członka naszego Koła nr 8 kol. Ewy Żyrkow.

Prezes Koła Czesław Mila z udziałem Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Jarosława Piotrowskiego, Z-ców K-dta st. kpt. Tomasza Bąka I st. kpt. Pawła Frocha oraz sekretarza koła kol. Janusza Sokołowskiego wręczyli Jubilatce bukiet kwiatów wraz z listem gratulacyjnym i okolicznościowymi prezentami. Podziękowali kol. Ewie Żyrkow za pełnioną służbę, życzyli pomyślności i długich lat życia w dobrym zdrowiu.

W miłej atmosferze, przy kawie i słodyczach wspominano o trudach i ciekawych zdarzeniach dawnych lat służby pożarniczej.

Jubileusz był wspaniałym międzypokoleniowym spotkaniem strażaków. Spotkaniem potwierdzającym, jak ważnym, szczególnie dla Jubilatów jest pamięć o emerytowanym pokoleniu pożarników.

Zjazd Wojewódzki ZEiRP RP w Katowicach

W dniu 22 marca 2019r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbył się Zjazd Wojewódzki ZEiRP RP.   Na zjazd przybyli Delegaci z 23 kół terenowych liczących powyżej 1000 członków.

Wśród zaproszonych gości obecni byli:

1- St. bryg Jacek Kleszczewski - Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach

2- Kol. Stanisław Barnaś           -   V-ce Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP

3- Kol. Jerzy Drozdek                 -   Honorowy Prezes ZW ZEiRP RP w Katowicach

4- Asp. Jarosław Jarosz               -   Krewny Prezesa ZG ZEiRP RP

Zjazd Wojewódzki otworzył Prezes ZW ZEiRP kol. Roman Szłapa witając zebranych oraz uczczono minutą ciszy którzy odeszli z naszych szeregów.

Zjazd sprawozdawczo – wyborczy prowadził kol. Grzegorz Świerkot.

Zgodnie z Regulaminem Posiedzenia Sprawozdawczo Wyborczego podjęto Uchwały oraz wybrano nowe władze: 21 osobowy Zarząd Wojewódzki, 5 osobowąWojewódzką Komisje Rewizyjną oraz 5-ciu Delegatów na Zjazd Krajowy ZEiRP RP.

 

                         Prezydium Zarządu Wojewódzkiego:

1. Prezes   - kol. Roman Szłapa

2. V-ce Prezes - kol. Grzegorz Świerkot

3. V-ce Prezes - kol. Jarosław Zabłocki

4. Sekretarz     - kol. Lucyna Porębska

5. Skarbnik       - kol. Irena Zbylut

6. Członek Prez. - kol. Włodzimierz Kurek

7. Członek Prez. - kol. Marek Ciałuch

                   Wojewódzka Komisja Rewizyjna

1, Przewodniczący               - kol. Czesław Kozak

2. Z-ca Przewodniczącego - kol. Krzysztof Sromek

3. Sekretarz                           - kol. Robert Patyk

4. Członek                               - kol. Wiesław Majka

5. Członek                              - kol. Jacek Konarski

                  Delegaci na Zjazd Krajowy

1. Kol. Roman Szłapa

2. Kol. Lucyna Porębska

3. Kol. Elżbieta Tabacka

4. Kol. Krzysztof Sromek

5. Kol. Czesław Mila

   

Na zakończenie Wojewódzkiego Zjazdu głos zabrali kol. S. Barnaś który przedstawił najważniejsze tematy którymi zajmuje się Zarząd Główny naszej organizacji oraz życzył nowo wybranym władzom sukcesów w działalności społecznej.

St. bryg. Jacek Kleszczewski pogratulował nowo wybranym władzom, życzył sukcesów w naszej społecznej działalności oraz zadeklarował wszechstronną pomoc pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Absolwent CSP w Częstochowie asp. Jarosław Jarosz przedstawił stan zdrowia Prezesa ZG kol. Krzysztofa Maślankiewicza oraz omówił możliwość założenia fundacji pomocy dla osób potrzebujących.

W krótkim kończącym Wojewódzki Zjazd Delegatów przemówieniu nowo wybrany Prezes ZW omówił terminy najbliższych posiedzeń ZW wraz z Prezesami kół terenowych oraz życzył zrealizowania nakreślonego programu na najbliższą kadencje.

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, WKR ZEiRP w Katowicach

W dniu 22.01.2019r. w pomieszczeniach „BOHEMA” w Katowicach odbyło się Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie otworzył Prezes ZW Roman Szłapa witając wszystkich obecnych oraz gościa st. bryg. Jacka Kleszczewskiego – Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

Prowadzenie przejął z-ca Prezesa ZW Grzegorz Świerkot przedstawiając program:

- sprawy organizacyjne (wybory w kołach oraz Zjazd Wojewódzki Delegatów który odbędzie się 22 marca 2019r.)

- omówienie tematów poruszanych na posiedzeniach Zarządu Głównego w 2018r. (opracowanie nowego „Statutu”, ogólnopolski konkurs kronik) - Prezes ZW.

- wystąpienie kol. Ireny Zbylut – skarbnik ZW (omówienie sprawozdań rocznych oraz spraw finansowych).

– Prezes ZW omówił najważniejsze zmiany w regulaminie rozdziału funduszu socjalnego które obowiązują od 1 stycznia 2019r.

– Prezes koła w Częstochowie kol. Czesław Mila z okazji 20-cia koła otrzymał pamiątkowy „Ryngraf” wręczony przez Prezesa ZW oraz Komendanta Wojewódzkiego.

- Prezes koła w Myszkowie otrzymał Dyplom oraz nagrodę pieniężną za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie kronik organizowanym przez ZG ZEiRP RP w Szczawnicy – wręczenia dokonał Prezes ZW, Skarbnik ZW oraz Śląski Komendant Wojewódzki.

Na zakończenie odbyła się dyskusja i przedstawiona była 4 tomowa kronika koła w Myszkowie a życzenia zdrowia i lepszego Nowego Roku złożył st. bryg. Jacek Kleszczewski oraz kol. Roman Śzłapa.

zdjęcia - autor kol. Marek Pacholski,

krótki opis kol. Roman Szłapa.

Zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła nr 8 ZEiRPRP w Częstochowie

W dniu 25 stycznia 2018r w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 8 ZEiRPRP.

Zebranie otworzył kol. Czesław Mila Prezes koła nr 8 ustępującego Zarządu V kadencji, Na Przewodniczącego zebrania sprawozdawczo – wyborczego wybrany został kol. Jacek Frymus.

Prezes Czesław Mila przedstawił Sprawozdanie z działalności Koła za lata 2015-2018, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Członek komisji kol. Grzegorz Cierpiał.

W dyskusji głos zabrali m.in. zaproszeni goście kol. Roman Szłapa - Prezes Zarządu Woj. ZEiRP RP w Katowicach, st. kpt. Tomasz Bąk z-ca K-ta Miejskiego PSP w Częstochowie. Sprawozdania zostały zaakceptowane jednogłośnie przez wszystkich członków obecnych na zebraniu. Członkowie Koła udzielili absolutorium dla ustępującego Zarządu.

W głosowaniu przyjęło wniosek o zwiększenie składu Zarządu Koła z 5 do 7 osób. Następnie odbyło się głosowanie nad wyborem nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd ZW ZEiRP RP.

W wyniku głosowania dokonano wyboru składów osobowych nowego Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Zjazd ZW ZEiRPRP, które ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd Koła nr 8

- Kol. Mila Czesław – Prezes Zarządu Koła nr 8;

- kol. Krzysztof Janas – V-ce Prezesa;

- kol. Janusz Sokołowski – Sekretarz;

- kol. Danuta Błaszczyk – Skarbnik;

- kol. Elżbieta Bała – Członek Zarządu;

- Józef Bugaj - Członek Zarządu;

- Jacek Koniarski – Członek Zarządu;

Komisja Rewizyjna    

Mateusz Lechowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                         - Grzegorz Cierpiał   - członek Komisji;

                         - Wojciech Pruś        – członek Komisji;

Delegatami na Zjazd zostali członkowie wybranego Zarządu Koła.

Prezes Koła Mila Czesław i Prezes ZW Związku Roman Szłapa wręczyli legitymacje nowoprzyjętym członkom koła oraz z okazji Jubileuszu Koła odznaczyli okolicznościowymi Medalami 20-lecia Koła aktywnych członków Koła.

Ustalono utrzymanie wysokości składek członkowskich w dotychczasowej wysokości.

Zadeklarowano wsparcie inicjatyw Zarządu na kolejną VI kadencję.

Na zakonczenie udekorowano Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie st. btyg. Jarosława Piotrowskiego odznaką za „Zasługi dla ZeiRP RP” - którego dokonał Prezes ZW ZEiRP RP kol. Roman Szłapa w asyście Prezesa Koła.

Koło nr..8 w Częstochowie liczy 141 członków

Na tym zebranie sprawozdawczo- wyborcze koła nr 8 zakończono.

Zdjęcia oraz opis - Prezes koła kol. Czesław Mila

Kulig zorganizowany przez zarząd koła w Bielsku Białej

W dniu 18 stycznia 2019 r grupa Emerytów i Rencistów PSP z Bielska-Białej wraz z osobami towarzyszącymi, udała się na planowany kulig w Dolinie Białej Wisełki w Wiśle. Dotarliśmy luksusowym autobusem przeciskając się przez korki, gdyż bardzo tłoczno w piątek było na drogach w stronę Wisły. Na miejscu wozy dziesięcioosobowe, każdy wyposażony w płozy oraz 2 mocne konie pociągowe wraz z woźnicą i pochodnie. Śniegu zima w Wiśle nie żałowała. Bardzo malownicza i mocno ośnieżona trasa. Pogoda mroźna z leciutkim opadem śniegu. Do koliby jechaliśmy ok 40 minut. Tam poczęstowano nas grzańcem, kwaśnicą, kiełbaską pieczoną na wewnętrznym palenisku, chlebem z pysznym smalcem i ogórkiem, kołaczem wiślańskim, gorącym oscypkiem z żurawiną. Rozmowy uczestników kuligu przy drewnianych stołach wydawały się być niekończące. Jednak po ponad 2 godzinach zarządzono odwrót i tą samą malowniczą trasą powróciliśmy na miejsce, gdzie czekał na nas autobus. Powrót do Bielska-Białej o godzinie 2340. Strat w ludziach i sprzęcie nie zanotowano.

Dziękujemy uczestnikom za wzorowe zachowanie i dyscyplinę.

Zdjęcia i opis - członek zarządu koła kol. Marek Pacholski.

Licznik odwiedzin

8321081
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
816
1802
2618
7682183
33036
22911
8321081