1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

KOMUNIKAT z posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, które odbyło się w dniu 24 października 2013 r. w Warszawie.

    W posiedzeniu uczestniczyliśmy wspólnie z Honorowym Prezesem naszego ZG Panem Janem Całą. Trzeci nasz przedstawiciel we władzach Federacji w posiedzeniu nie uczestniczył. Ku naszemu zaskoczeniu w posiedzeniu nie uczestniczył Prezydent Federacji Pan Adam Rębacz, który w przeddzień posiedzenia złożył pisemną rezygnację z funkcji Prezydenta i członkostwa w ZG Federacji. Rezygnacja została przyjęta. Zarząd obradujący w składzie 12 osób na stan 24 członków zdecydował o wyborze nowego prezydenta, którym wybrany został członek Zarządu Federacji SSM Pan. Zdzisław Czarnecki ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, któremu złożyliśmy życzenia pełnej realizacji szerokiego programu działania zgodnie z oczekiwaniami członków Federacji.

Zarząd przyjął w skład Federacji stowarzyszeń I Oddział Mazowieckiego Związku Polskich Spadochroniarzy oraz jako członka wspierającego Desantową Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczej z Ożarowic woj. śląskie. Na wniosek Mundurowego Klubu Motorowego RP przygotowano prezentację propozycji hymnu Federacji. Dokonał jej Pan Jacek Baszczyński. Utwór utrzymany jest w tempie marszowym. Hymn będzie dopracowywany i zaprezentowany na przyszłorocznym kongresie, planowanym na dzień 4 marca 2014 r. Zarząd Federacji rozpatrywał również sprawę nadania sztandaru dla Federacji. W wyniku dyskusji przeważała koncepcja, aby uhonorowanie Federacji sztandarem przesunięto np. na kolejny Kongres, jako wynik zdynamizowania działalności i pełniejszego spełnienia oczekiwań jej członków. Jednak decyzję ostateczną co do tego wydarzenia jak uzgodniono - powinien podjąć II Kongres Federacji. Zarząd zdecydował także o konieczności zebrania wniosków co do zmiany niektórych przepisów zwartych w Statucie Federacji np. co do hymnu federacji, sztandaru czy zmiany zasady reprezentowania federacji nie jak dotychczas przez cały zarząd, a przez ustalonych przedstawicieli. Pani Skarbnik Federacji złożyła informację o sytuacji finansowej Federacji. Ustalono, że Sekretarz Generalny przypomni na piśmie członkom zalegającym o realizowaniu systemowych wpłat, które powinny być dokonywane w I racie do końca marca, a w II racie do końca czerwca każdego roku. Zarząd ustalił, aby w przypadku przyjęcia stowarzyszenia kandydackiego w skład Federacji w trakcie roku kalendarzowego, pobierać będzie składkę członkowską w kwocie proporcjonalnej, z uwzględnieniem składki miesięcznej. Podczas posiedzenia poinformowano nas, że Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest na etapie tworzenia własnej ( o szczególnym interwencyjnym charakterze) sieci telefonii komórkowej. Współpracuje w tym zakresie z POLKOMTELEM Sp. z o.o. z Warszawy. Jest koncepcja poszerzenia klientów tej sieci o członków stowarzyszeń wchodzących w skład naszej Federacji. Projekt powinien być gotowy na II Kongres Federacji.

Celem tego przedsięwzięcia jest:

  • objęcie opieką naszych członków, by jak najdłużej mieszkali we własnym domu, a nie w Domu Opieki (działanie przeciw wykluczeniu);
  • łączyć więź pokoleń w naszym środowisku.

Integracja przez telekomunikację. Pilotażowo testowany jest ten system w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Aktualnie idzie o podawanie naszych najstarszych i mało sprawnych emerytów, czy rencistów do tego systemu. Czasu na to jest niewiele – bo ok. 3 miesięcy. O szczegółach będziemy informowali, ale także tematykę tę przewidujemy do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu naszego Prezydium. Podczas posiedzenia zarządu przyjęto wstępnie projekt regulaminu kongresu.

 Opracował. Albin Piątkowski.- Wiceprezydent Federacji-Prezes ZG ZEiRPRP   

 

Poniżej podajemy linka do strony internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych zawierający informację o wyborze nowego Prezydenta Federacji.

Gratulujemy. http://www.fssm./stona-glowna/

 

Licznik odwiedzin

8319334
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
871
2561
871
7682183
31289
22911
8319334