1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów w Łodzi – 3 kwietnia 2019r.

1. Otwarcia i powitania uczestników oraz zaproszonych gości Zjazdu dokonał prezes ustępującego Zarządu

Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi kol. Ireneusz Mańko.

W pierwszej kolejności powitał przybyłych na nasze obrady:

 • delegatów na VII Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów,
 • Przewodniczącego i członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
 • członków ustępującego Zarządu Wojewódzkiego,
 • Prezesów zarządów Kół naszego Związku ustępujących i obecnie wybranych na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych.
 • działaczy związkowych zaproszonych na dzisiejsze spotkanie.

2. gości w osobach:

 • Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi – st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego,
 • Wiceprezesa ZG ZEiRP RP st. bryg w stanie spocz. Wiesława Woszczynę
 • Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi – mł. bryg. Grzegorza Wąsika,
 • Naczelnika Wydziału Logistyki KW PSP – bryg. Wojciecha Wielocha,
 • prowadzącą sprawy socjalne w Wydz. Logistyki KW PSP Panią asp. szt. Katarzynę Doliwę - Sumerę.
 • Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej Wojskowej Służby Zdrowia płk. dr w st. spocz. Czesława Marmurę,
 • Przewodniczącego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej - ppłk. st.   spocz. Janusza Kwietnia.

 

Przed rozpoczęciem obrad - wręczono wyróżniającym się osobom przyznane przez Prezydium ZG odznaczenia „Zasłużony dla ZEiRP RP”. Odznaczenia otrzymali: st. bryg. JarosławWlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, kol. Borowik Krzysztof – Prezes Zarządu Koła w Pajęcznie, kol. Kubiak Tomasz – Prezes Zarządu Koła w Strykowie, kol. Swierczyński Marek – Prezes Zarządu Koła w Brzezinach, kol. Zdun Kazimierz – członek ZW, kol. Krasoń Stanisław- członek ZW, kol. Grącki Janusz – ustępujący Prezes Zarządu Koła w Łasku, kol. Żbikowski Wacław – Prezes Zarządu Koła w Wieruszowie. Odznaczenia wręczył Wiceprezes Zarządu Głównego ZEiRP RP kol. Wiesław Woszczyna w obecności Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego i Prezesa ZW w Łodzi - Ireneusza Mańko.

Minutą ciszy uczczono pamięć 70 kolegów zmarłych w minionej kadencji, w tym: Prezesa Zarządu Koła w Kutnie – kol. Jerzego Wieczorkiewicza i Prezesa Zarządu Koła w Łodzi -kol. Stanisława Pietrzykowskiego.

Na przewodniczącego VII Zjazdu wybrano i obrady poprowadził - kol. Marian Kryszkowski.
Prezes I. Mańko przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Wojewódzkiego.
W imieniu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przewodniczący WKR - kol. Jerzy Sobierajski odczytał protokół za czteroletni okres działalności władz wojewódzkich i kół terenowych oraz przedstawił wniosek WKR o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu, który został przyjęty jednogłośnie.

Skarbnik ZW kol Jan Paczuski przedstawił sprawozdanie finansowe zaokres kadencji

Zabierając głos Łódzki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wlazłowski , omówił wyniki współpracy z Zarządem Wojewódzkim ZEiRP uznając je za nadzwyczaj owocne oraz życzył delegatom udanych obrad, a jednocześnie zadeklarował dalszą bliską współpracę z nowo wybranymi władzami naszego związku.

Sprawy korzystania z funduszu socjalnego i wykorzystanie Funduszu socjalnego w kadencji szeroko omówiła asp. sztab. Katarzyna Doliwa Sumera z Wydziału Logistyki - prowadząca sprawy socjalne w KW PSP.

Przedstawiciele służb mundurowych przekazali najlepsze życzenia uczestnikom VII Zjazdu w imieniu własnym i reprezentowanych organizacji.

Po dyskusji statutowo-regulaminowej uchwalono 21 osobowy skład ilościowy ZW i 5 osobowy skład WKR. W wyniku jawnego glosowania na listę - wybrano imiennie 20 delegatów do nowego ZW, a jednego brakującego członka z upoważnienia WZD Zarząd Wojewódzki dokooptuje na następnych posiedzeniach.
Wybrano również skład imienny WKR ZEiRP RP w Łodzi.
W trakcie pierwszego posiedzenia ZW wybrano nowe Prezydium ZW na kadencję lat 2019 -2023 w składzie:

1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego - kol. Banasiak Henryk - Pabianice

2. V-ce Prezes - kol. Woźniak Krzysztof - Łódź

3. V-ce Prezes – kol. Leszek Kobacki - Tomaszów Mazowiecki

4. Skarbnik - kol. Paczuski Jan - Łódź

5. Członek Prezydium - kol. Chrzanowski Krzysztof p. o. sekretarza ZW - Łódź

6. Członek Prezydium - kol. Wiesława Kozdraj - Łódź

       pozostali członkowie zarządu to:

7. kol. Belka Wiesław                  - Zgierz

8. kol. Gniłka Leszek                   - Wieluń

9. kol. Gzowski Adam                 - Brzeziny

10. kol. Karasiński Stanisław      - Pabianice

11. Kol. Kocik Krzysztof              - Zduńska Wola

12. kol. Krasoń Stanisław           - Bełchatów

13. kol. Kryszkowski Marian       - Łęczyca

14. kol. Małecki Jerzy                 - Koluszki

15. kol. Lipiński Sławomir           - Piotrków T.

16. kol. Moskwa Czesław           - Łowicz

17. kol. Stępiński Stanisław        - Poddębice

18. kol. Sularz Roman                - Stryków

19. kol. Zajfert Wiesław             - Łódź

20. kol. Zdun Kazimierz             - Skierniewic

21. kol. wakat ?

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów:

1. Banasiak Henryk - Prezes ZW

2. Kobacki Leszek   - Wiceprezes ZW

3. Zdun Kazimierz   - Członek ZW

4. Mańko Ireneusz   - Honorowy Prezes ZW  

Została podjęta uchwała nadająca ustępującemu długoletniemu Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Ireneuszowi Mańko WZD tytuł Honorowego Prezesa ZW w Łodzi. Wręczono również pamiątkową tabliczkę z treścią nadania tytułu Honorowego Prezesa.

W podziękowaniu za dotychczasową działalnośc odchodzący Prezes otrzymał od związkowców woj. woj. łódzkiego pamiątkową tabliczkę. Łódzki Komendant Wojewódzki st. bryg. Jarosław Wlazłowsaki podziękował ustępującemu prezesowi ZW za społeczną działalnośc i bardzo dobrą współprace z KW PSP. Pogratulował nowo wybranemu Zarządowi, oraz wyraził nadzieje że współpraca z nowym Zarządem będzie się układała jak dotychczas bardzo dobrze.

Wiceprezes ZG Wiesław WoszczynaRP podziękował za zaproszenie stwierdzając , że zjazd został wzorowo przygotowany i przeprowadzony. Podziękował ustępującemu ZW za dotychczasową działalność związkową. Szczególne podziękowania przekazał ustępującemu Prezesowi ZW kol. Ireneuszowi Mańko za wieloletnie / 12 lat /pełnienie funkcji Prezesa ZW oraz wprowadzenie wielu innowacji i ulepszeń w poprawę działalności związkowej.Pochwalił wzorową współpracę z Kierownictwem PSP na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Życzył nowo wybranemu ZW na czele z nowym Prezesem ZW kol. Henrykiem Banasiakiem pomyślności i wielu sukcesów.

Nowo wybrany Prezes ZW kol. Henryk Banasiak podziękował za zaufanie i wybór na Prezesa ZW oraz zapowiedział kontynuowanie zamierzeń zgodnie z wolą delegatów. W imieniu ZW zapewnił o zamiarze realizacji wszystkich zadań i wniosków z VII WZD. Wyraził nadzieję, że współpraca z Komendantem Wojewódzkim będzie się układała tak dobrze jak dotychczas. Ustępujący Prezes ZW wręczył Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu st. bryg. Jarosławowi Wlazłowskiemu pamiątkowa tabliczkę z podziękowaniem za współpracę. Podziękował członkom ZW, Prezesom Kół, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom za wkład pracy jaką włożyli w działalność naszego Związku. Zadeklarował pomoc i doradztwo nowo powołanemu ZW oraz dalszą współprace z zarządami kół i kierownictwem PSP. Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę programową VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Następnie wszyscy jego uczestnicy obrad udali się na posiłek i tradycyjne „Jajeczko Wielkanocne” do OSP w Wiśniowej Górze. Potrawy poświęcił st. bryg. w st. spocz. ks. senior Henryk Betlej. Złożono świąteczne życzenia Wielkanocne.

w zał. Zdjęcia

Licznik odwiedzin

8312470
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
542
3156
8541
7678120
24425
22911
8312470