1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Posiedzenie ZW i spotkanie wielkanocne w Skierniewicach.

Spotkanie wielkanocne Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów
i Rencistów RP w Łodzi na posiedzeniu wyjazdowym w Skierniewicach.

11 kwietnia 2014 r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach odbyło się posiedzenie plenarne łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP. wg programu:

A. Zwiedzanie Muzeum OSP o.o. Franciszkanów w Niepokalanowie

B. Obrady w obiekcie KM PSP w Skierniewicach

 1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie.

 2. Informacja z działalności prezydium ZW od 03.12.13 r. do 11.04.14 r.

 3. Informację o sprawozdawczości za 2013 r.

 4. Sprawy finansowe /stan opłacania składek/.

 5. Informacja nt. przygotowań do krajowych obchodów XX lecia Związku w 2014 r. w Częstochowie oraz wojewódzkich (łódzkich) obchodów XX lecia w 2015 r. w Sieradzu .

 6. Informacja w sprawie zbliżania się do zakończenia V kadencji i przyjęcie Uchwały w sprawie zasad wyboru delegatów na VI WZD.

 7. Informacja nt. grupowych ubezpieczeń w TU Allianz – „Strażak Emeryt - 2014”

 8. Informacja o zakończeniu pracy Zespołu ZG ds. zmian w Statucie Związku.

 9. Informacja o wykorzystaniu funduszu socjalnego w 2012 roku.

 10. Wręczenie odznaczeń

 11. Wolne wnioski

C. Tradycyjne „jajeczko” /godz. 15,45/ – w obiekcie OSP Mokra Prawa.

Posiedzenie otworzyła i powitała przybyłych członków ZW i WKR oraz gości - wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP. kol. Krystyna Zwierzchowska. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta powiatu skierniewickiego pan Mirosław Belina,  Z-ca Komendanta Miejskiego
w Skierniewicach st. bryg. Tadeusz Zwoliński oraz  Naczelnik Wydz. Kwatermistrz. KW bryg. P.Celigowski i wiceprezes ZG i czł .Prez. ZW ZZ ŻWP płk dr Czesław Marmura, prezes ZW ZZ ŻWP w Łodzi płk. Franciszek Piecuch, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia   Emerytów i Rencistów Policji  w Łodzi  - Edward Strzelecki.

Na początku spotkania Z–ca Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach st. bryg. T. Zwoliński przedstawił syntetyczną informację o zagrożeniach pożarowych i innych na terenie działania tj. miasta Skierniewic i powiatu skierniewickiego.

Wiceprezes ZW ZEiRP RP. w Łodzi kol. Krystyna Zwierzchowska przedstawiła informację z działalności prezydium ZW za okres od 03.12.13 r. do 11.04.14 r. : Prezydium odbyło się w dniu 11.02.2014 r. omawiano sprawy bieżące oraz opiniowano wnioski na odznaczenia związkowe i porządek obrad plenarnych ZW w Skierniewicach. Ponadto uczestniczono w posiedzeniach: plenarnym ZG w dniu 12.122013 r.
i Prezydium ZG w Warszawie dn. 7.04 2014 r. W grudniu 2013 r. i styczniu 2014 uczestniczono w kilkunastu spotkaniach „wigilijnych” w kołach, a dniach 5-6.02.2014 obradował w Łodzi Zespół ZG ds. zmian w Statucie Związku. Czteroosobowa delegacja ZW uczestniczyła w spotkaniu z władzami SLD na terenie Sejmu RP. (1.04.2014). Był to czas intensywnych działań i prac.

Sekretarz ZW ZW ZEiRP RP. w Łodzi kol. J. Wiznerowicz zreferował dane ze sprawozdawczości za 2013 rok , cieszy wzrost ilości członków – do 812 osób oraz inne pozytywne dane dot. uczestnictwa w imprezach, poinformował też o zarejestrowaniu ZW Związku w starostwie łódzkim i poprosił prezesów kół o dopełnienie tego obowiązku przez zarządy kół we własnych starostwach do końca października 2014 r. Przypomniał o zbliżającym się zakończeniu V kadencji władz Związku i potrzebie podjęcia wielu działań przygotowawczych – (tj. terminów odbycia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i konieczności przedstawienia wyników działań w realizacji uchwały V KZD, uchwały WZD i własnych) – materiał należy przekazać do ZW do 20 października 2014 r. W tej sprawie przedstawił projekt Uchwały nr 5/2014 ZW z dn. 11.04.2014 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na VI WZD. Uchwałę poddano głosowaniu – przyjęto ją jednomyślnie. Poinformował też o stanie prac zespołu Statutowego ZG, któremu przewodniczył – został opracowany projekt nowelizacji Statutu w oparciu o ponad 50 zgłoszonych poprawek. Materiał ten przekazano do Prezesa ZG. W sprawie tej jako województwo wnieśliśmy swój znaczący pozytywny wkład. Władze ZG i VI KZD zdecydują, czy opracowanie to zostanie przyjęte.

Z niewielkim opóźnieniem na obrady ZW przybyli: Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. mgr Paweł Stępień, Komendant Miejski PSP w Skierniewicach st. bryg. Dariusz Rosiński, Prezes ZW kol. Ireneusz Mańko, Kapelan woj. strażaków ks. H. Betlej oraz przewodniczący ZG KZEiR Służby Więziennej - Janusz Kwiecień – którzy uczestniczyli w pierwszym wspólnym spotkaniu wielkanocnym wszystkich służb mundurowych województwa łódzkiego zorganizowanym w gmachu Instytutu Europejskiego w Łodzi.

Gospodarzami tego spotkania byli; Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Dariusz Banachowicz,Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Andrzej Witkowski reprezentowany przez swoich zastępców: bryg. Mariusza Koniecznego i bryg. Pawła Stępnia. W spotkaniu tym ze strony Państwowej Straży Pożarnej udział wzięli nadbrygadierzy PSP w st. spocz. Ignacy Ścibiorek i Tadeusz Karcz, przewodniczący ZEiRP RP Ireneusz Mańko, kapelan wojewódzki strażaków bryg. Henryk Betlej oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. łódzkiego. Życzenia świąteczne policjantom, strażakom, wojskowym, leśnikom, strażnikom miejskim, celnikom, strażnikom granicznym, pracownikom służby więziennej i inspekcji transportu drogowego złożyli: Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Wielkanocne stoły poświęcił biskup pomoc. Archidiecezji Łódzkiej Adam Lepa.

Na zakończenie obrad ZW obszerną informację o stanie wykorzystania funduszu socjalnego za 2013 rok zreferował naczelnik wydz. Kwatermistrz. KW bryg. P.Celigowski,  Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. mgr Paweł Stępień i prezes ZW kol. Ireneusz Mańko dokonali wręczenia medalu „Za zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadanego kol. Jerzemu Łyszkowiczowi - prezesowi koła z Koluszek (powiat łódzki-wschodni).

Obrady kończono tradycyjnym „jajeczkiem” i poczęstunkiem wielkanocnym w lokalu OSP Mokra Prawa, gdzie poświęcenia posiłku dokonał kapelan wojewódzki strażaków bryg. ks. Henryk Betlej. Przy tej okazji złożono sobie wzajemne serdeczne życzenia wielkanocne.-patrz też: TUTAJ link.

Opracował - Jan Wiznerowicz

W zał. 9 zdjęć.

 

 

 

Licznik odwiedzin

8520841
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
248
1527
8804
7878433
28624
39695
8520841