1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Obradował Zarząd  Wojewódzki ZEiRP RP w Łodzi

W dniu 29 września 2015r .  w siedzibie ZW przy ul. Strażackiej 2  odbyło się Plenarne Posiedzenie ZW w/g następującego porządku obrad:

1.  Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie

2.  Informacja z odbytego w dniach 16- 18 czerwca 2015 Krajowego Zjazdu Delegatów

3.  Informacja z działalności Prezydium ZW od Zjazdu Wojewódzkiego

4.  Sprawy organizacyjne

- uzupełnienie składu osobowego Zarządu Wojewódzkiego i Prezydium Zarządu – podjęcie stosownej uchwały

- uzupełnienie składu osobowego Prezydium ZW  - podjęcie stosownej uchwały

5. Realizacja przyjętych kierunków działań na  Wojewódzkim Zjeździe  Delegatów oraz Krajowym Zjeździe Delegatów i przyjęcie planu Pracy końca 2015r

6. Sprawy finansowe – opłacanie składek członkowskich

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie obrad

Obrady prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ireneusz Mańko .

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie  ZW , członkowie WKR, prezesi Kół będący członkami ZW, trzech członków Kół oraz zaproszeni goście w osobach:

1. kol. Krzysztof Maślankiewicz  -  Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP 

2. st. bryg. Paweł Stępień - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP

3. Pan Stefan Zagrodnik  - Z-ca Dyrektora Biura Informacji i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Stosownymi Uchwałami uzupełniono skład osobowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi i jego Prezydium o osoby:

kol. Henryk Banasiak , któremu powierzono funkcję Wiceprezesa ZW

kol. Krystyna Zwierzchowska, której powierzono funkcję członka Prezydium ZW

kol. Wiesława Kozdraj – członek ZW

 Wniesiono  uwagi  do proponowanych przez Prezydium ZG  uchwał dot. wprowadzenia  Instrukcji Kancelaryjnej oraz Regulaminu przyznawania Odznaki „ Za zasługi dla ZEiRP RP”. Zarząd Wojewódzki upoważnił Prezydium  do pisemnego przesłania do ZG wniesionych  na posiedzeniu poprawek dot. proponowanych Uchwał.

 Stosownym pismem przekazano członkom ZW i Prezesom  Kół do realizacji Uchwały VI KZD i  VI WZD na kadencje 2015 -2019.

Prezes ZG kol. Krzysztof Maślankiewicz w swoim wystąpieniu przekazał  obszerną informacje z posiedzeń Prezydium ZG oraz  wskazał  kierunki działań ZG na kadencję 2015 -2019

 Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Paweł Stępień, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi podziękował za zaproszenie, pogratulował nowo wybranym członkom ich wyboru do ZW.  Zadeklarował  ścisłą współpracę KW z ZW i dalszą pomoc na następne lata .

Na posiedzeniu  kol. Prezes ZG Krzysztof Maślankiewicz odznaczył  Pan Stefana Zagrodnika z UM został  odznaką „ Zasłużony dla ZEiRP RP”. Wręczył Prezesowi ZW, Z- cy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezesowi Koła Łódzkiego „Monografię  ochrony Przeciwpożarowej woj. Opolskiego w latach 1950 – 2012”.

Prezes ZW Ireneusz Mańko podziękował kol. Jerzemu Wieczorkowskiemu, który pełnił funkcję W-ce Prezesa ZW w latach 2007 – 2015 za wieloletnią współpracę, odczytał i przekazał w/w list pochwalny.                                     Wręczył  zaproszonym gościom pamiątkowy zegar z okazji obchodów  w tym roku jubileuszu 20 – lecia ZEiRP RP w woj. łódzkim.

Uzgodniono, że następne wyjazdowe posiedzenie ZW z udziałem wszystkich Prezesów Kół i WKR  odbędzie się  w KP PSP  w Poddębicach w miesiącu grudniu 2015r. połączone  ze zwidzeniem atrakcyjnych miejsc w powiecie oraz podzieleniem się Opłatkiem.

 Po zakończeniu posiedzenia wszyscy jego uczestnicy udali się na posiłek do Restauracji „DWOREK.”

TUTAJ link do strony internetowej KW PSP w Łodzi,                      

Tekst: I.M

          Zdjęcia:  ŁKW PSP i ZW  

Licznik odwiedzin

8319248
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
785
2561
785
7682183
31203
22911
8319248