1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP w Łodzi

W dniu 9 grudnia 2015 r. odbyło się kolejne wyjazdowe plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP. Tym razem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach wg następującego harmonogramu:

A. Zwiedzanie:

1. Wytwórnia Papierosów w Gostkowie / w godz.10,30 – 13,oo /

2. przejazd do Poddębic - / ok. godz.13 – 13,15/.

B. Obrady w obiekcie KP PSP w Poddębicach

godz.13,oo-15,oo/ wg, porządku:

1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie.

2. Informacja z odbytego posiedzenia ZW w dniu 29 września 2015r.

3. Realizacja Planu Pracy w 2015r. i projekt „Planu Pracy na 2016 r.

4. Informacja z Posiedzenia ZG w dniu 20 października 2015r.

5. Sprawy finansowe /stan opłacania składek, stan finansów ZW/.

6. Sprawozdawczość z kół za 2015 r. – termin – wzory druków.

7. Informacje Prezesów Kół z działalności w 2015r.

8. Wręczenie odznaczeń ( resortowe i związkowe)

9. Wolne wnioski i zakończenie obrad

Informacje Dodatkowe : przekazanie do realizacji członkom ZW i Prezesom Kół materiałów i Uchwał ZG oraz „ Informatora tele – adresowego”.

C. Tradycyjne spotkanie wigilijne i posiłek /godz. 15,15 / – w lokalu „SKORPION” w Poddębicach

Obrady prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ireneusz Mańko W posiedzeniu uczestniczyli członkowie  ZW , członkowie WKR, prezesi Kół , członek ZG Jan Wiznerowicz  oraz zaproszeni goście w osobach:

1. st. bryg. Paweł Stępień - Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

2.  bryg. Jacek Grzelakowski -  Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach

3.  bryg. Piotr Celigowski - Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego K W PSP

4. st. asp. Katarzyna Doliwa - Sumera- Prowadząca sprawy socjalne w  KW PSP

5. ks. bryg. Henryk Betlej- Kapelan strażaków woj. Łódzkiego

Służby Mundurowe reprezentowali:

  1. Wiceprezes ZG i czł. Prez. ZW ZZ ŻWP płk dr Czesław Marmura,

  2. Prezes ZW ZZ ŻWP w Łodzi płk. Franciszek Piecuch,

  3. Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Łodzi – kom. Zdzisław Pełka.

Omówiono i stosownym pismem przekazano członkom ZW i Prezesom  Kół do realizacji Uchwały Zarządu Głównego ZEiRP RP podjęte na posiedzeniu ZG w dniu 20 października 2015r. . Podsumowano działalność Związku w mijającym 2015r. , wytyczono kierunki działań oraz zatwierdzono plan pracy ZW na 2016r

Po wyczerpaniu porządku obrad wyróżniającym się działaczom wręczono odznaczenia resortowe i związkowe

Brązową odznaką MSW „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej” zostali uhonorowani:

kol. Jan Paczuski – Skarbnik ZW,

kol. Krzysztof Chrzanowski – sekretarz ZW,

kol. Stanisław Karasiński – Wiceprezes Zarządu Koła w Pabianicach

kol. Kazimierz Dulas – Sekretarz WKR

Odznaczenia wręczył Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Paweł Stępień.

Odznaką” Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali uhonorowani:

st. bryg. Paweł Stępień - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Leszek Chaicki – Prezes Zarządu Koła w Łowiczu

Odznaczenia wręczył Prezes ZW w Łodzi - Ireneusz Mańko

Uzgodniono, że następne wyjazdowe posiedzenie ZW z udziałem wszystkich Prezesów Kół i WKR  odbędzie się  w KP PSP  w Koluszkach w miesiącu marcu 2016r. połączone  ze zwidzeniem atrakcyjnych miejsc w powiecie i tradycyjnym „Spotkaniem Wielkanocnym

  Po zakończeniu posiedzenia odbyło się tradycyjne „Spotkanie Wigilijne” i posiłek  w restauracji „SKORPION” , które oprócz wymienionych wcześniej osób zaszczycił swoją obecnością łódzki komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Witkowski. 

Ks. bryg. Henryk Betlej - Kapelan Strażaków woj. łódzkiego odmówił modlitwę, po której podzielono się opłatkiem, złożono życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Tekst: I. Mańko

Zdjęcia: K. Dulas

Licznik odwiedzin

8312539
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
611
3156
8610
7678120
24494
22911
8312539