1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Co dalej z zasiłkami dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych?

31-05-2016

Zapytanie nr 423 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy, która ma zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13

Szanowna Pani Minister,

projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw, która ma zrealizować wyrok TK z dn. 21 października 2014 r., sygn. K 38/13, został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2015 roku i był procedowany w ramach rządowego procesu legislacyjnego od 16 marca 2015 r.

W jego ramach odbyły sie najpierw konsultacje międzyresortowe, później konsultacje publiczne, a następnie opiniowano zgłoszone uwagi i cześć z nich wprowadzono do następnej wersji projektu ustawy z 6 sierpnia 2015 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy i rekomendował jego przyjęcie Radzie Ministrów. W wrześniu 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wnioskował do Rady Ministrów o wprowadzenie projektu pod obrady Rady Ministrów. 29 pazdziernika projekt został mu zwrócony w związku z zakończeniem VII kadencji Sejmu i obowiązywaniem zasady dyskontynuacji.

Aby projekt ponownie był procedowany, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinien ponownie go przedłożyć Radzie Ministrów.

W swej kampanii wyborczej Prezydenta Andrzeja Duda zapowiadał, że osoby, które zostały pozbawione świadczenia pielęgnacyjnego, "odzyskają utracone prawa nabyte".

Mając na uwadze potrzebę realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przywrócenie równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1. Czy i kiedy Pani Minister skieruje właściwy projekt ustawy pod obrady Rady Ministrów?

2. Czy Ministerstwo wykorzysta do tego projekt ustawy poprzedniego rządu (wypracowany w ramach konsultacji międzyresortowych i publicznych), czy przygotuje nowy projekt?

Z wyrazami szacunku,

Marcin Święcicki

14 kwietnia 2016 r.

Odpowiedz na zapytanie nr 423 w sprawie projektu ustawy, która ma zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13

Uprzejmie wyjaśniam, ze w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są analizy możliwych zmian dotyczących kształtu systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, możliwych do wprowadzenia przez parlament.

W toku prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prac, zostaną wnikliwie przeanalizowane i rozpatrzone wszystkie postulaty i propozycje rozwiązań zgłaszane przez środowiska skupiające osoby niepełnosprawne oraz opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie należącym do ministerstwa.

W tym celu 12 stycznia 2016 r. został powołany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem będzie przygotowanie odpowiednich zmian legislacyjnych dotyczących w szczególności realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13 oraz z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. akt SK 7/11.

W dniu 21 stycznia 2016 r. pierwszy raz zebrał sie na posiedzeniu Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych. Na spotkaniu tym omówiono i przeanalizowano aktualnie obowiązujące uregulowania dotyczące systemu wsparcia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Zapoznano się również z rozwiązaniami w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów obowiązującymi w państwach Unii Europejskiej. Ustalono także, że kolejne posiedzenia Zespołu odbywać się będą cyklicznie w ciągu najbliższych tygodni.

Jest to Zespół wewnątrzresortowy, dopiero rozpoczął on swoje prace i w pierwszym spotkaniu nie brały udziału w jego obradach osoby nie będące jego członkami Przewodniczący Zespołu może jednak zapraszać do prac Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu i w miarę potrzeb rozwiązanie to będzie wykorzystywane.

Ponadto informuje, ze w ramach prac Zespołu, w dniu 16 lutego br., w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", miało miejsce spotkanie przedstawicieli MRPiPS z opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania pracownicy Ministerstwa mogli usłyszeć o problemach, z jakimi musza się codziennie mierzyć opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Ustalono, ze takie spotkania beda odbywały się w przyszłości.

Jednocześnie należy podkreślić, ze wypracowane przez powyższy Zespół propozycje rozwiązań będą konsultowane z zainteresowanymi środowiskami skupiającymi osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Niemniej, wskazanie zakresu planowanych zmian i rozwiązań systemowych nie jest możliwe na tak wczesnym etapie prac Zespołu. Bedzie ono możliwe po zakończeniu powyższych prac.

Jednocześnie uprzejmie informuje, ze w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy wprowadzającej możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez byłych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Niezależnie jednak od powyższych prac prowadzonych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, ze aktualnie Komisja Ustawodawcza Senatu RP podjęła inicjatywę ustawodawczą mającą na celu realizacje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11).

W tym celu został przygotowany przez komisje projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Projekt, w dniu 17 marca 2016 r., został przyjęty przez Senat RP i skierowany do Sejmu RP (druk 370).

Ponadto, uprzejmie informuje, ze celem i kierunkiem działań Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań wspierających wszystkie polskie rodziny, w tym również rodziny, których członkami sa osoby niepełnosprawne, w możliwie jak najszerszym spektrum jej funkcjonowania. W pierwszej kolejności, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom demograficznym w postaci zbyt małej liczby urodzeń, od 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła sie realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), wprowadzającej świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie na dziecko. Jest to realizacja Program "Rodzina 500+", którego celem jest wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci. Program ma być także zachętą dla rodzin do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci. Należy podkreślić, ze rodziny, w których wychowywane jest  dziecko niepełnosprawne są w projekcie ustawy wprowadzającej świadczenie wychowawcze traktowane preferencyjnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia na pierwsze dziecko wynosi 1200 złotych, jest wiec ono o 50% wyższe niż w przypadku rodzin, w których nie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bartosz Marczuk

Warszawa, 6 maja 2016 r.

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

8520992
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
399
1527
8955
7878433
28775
39695
8520992