1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Bedzie lepsza ochrona emerytów przed komornikiem ?

30.03.2016

Zapytanie nr 260 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie nierównego traktowania przez komorników osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace i osób pobierających świadczenia emerytalne.

Szanowna Pani Minister,

do mojego Biura Poselskiego zgłaszają się osoby pobierające emeryturę lub rentę, które ze wzgledu na trudna sytuacje finansowa zostały zmuszone do wzięcia tzw. chwilówek.

W bardzo wielu wypadkach pojawia się efekt "spirali kredytowej" i sprawa płatności zostaje skierowana do komornika. Podczas spotkań dowiaduje się, ze dla komornika osoby pobierające emeryturę sa bardzo dobrym klientem, ponieważ może byc im potrącane 50% otrzymywanego świadczenia niezależnie od jego wysokości.

Z informacji jakie posiadam wynika, ze w przypadku osób zatrudnionych na umowę o prace musi im pozostać dochód do wysokości najniższego wynagrodzenia (z wyłączeniem zajec komorniczych związanych z alimentami). Taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku emerytur co dla wielu osób jest po prostu niesprawiedliwe.

Ponieważ emerytury w wielu przypadkach są bardzo niskie tego typu działanie powoduje, ze osoby starsze musza rezygnować z zakupu np. leków niezbędnych do normalnego funkcjonowania.

W związku z tym zwracam się do Pani Minister z pytaniem czy przewiduje Pani wprowadzenie takich zmian w przepisach, by również osoby pobierające emeryturę miały zabezpieczona pewna czesc otrzymywanego świadczenia, tak jak jest to w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace?

Artur Dunin

Poseł na Sejm RP

Platforma Obywatelska

2 marca 2016 r.

Odpowiedz na zapytanie nr 260 w sprawie nierównego traktowania przez komorników osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace i osób pobierających świadczenia emerytalne

Regulacje dotyczące postepowania egzekucyjnego, wynikające ze stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz co do których na podstawie przepisów Kodeksu postepowania cywilnego stosuje się regulacje ustaw szczególnych, zawiera księga druga części drugiej ustawy z dnia 17 listopada1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z pózn. zm.). Zgodnie z art. 833 § 1 i § 4 Kpc wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy, natomiast świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. Ustawodawca zróżnicował zatem sposób dokonywania potraceń i egzekucji w zależności od tego, czy dłużnik jest pracownikiem, czy tez emerytem lub rencista.

Obowiązujący stan prawny, dopuszczający niejednolity sposób ustalania górnej granicy potracen oraz obliczania kwoty wolnej od potraceń i egzekucji, uwzględnia różną sytuacje dłuzników oraz różny charakter należności (świadczeń) pieniężnych, które mogą stanowić zródło pokrycia ich zobowiązań finansowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z pózn. zm.), z kwoty emerytury i renty - pozostałej po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych naleznosci z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potraceniu należności enumeratywnie wymienione w art. 139. W zależności od rodzaju należności, potrącić można od 25 do 70% kwoty emerytury lub renty (art. 140).

Dodatkowym zabezpieczeniem osób pobierających emerytury i renty podlegające potraceniom jest wprowadzona przepisami art. 141 ww. ustawy tzw. "kwota wolna od potraceń", określająca część świadczenia niepodlegająca egzekucji (potraceniom). Jest ona ustalana jako procent kwoty najniższej emerytury lub renty. W zależności od rodzaju potrącanych należności wynosi ona 50%, 60% albo 20% najniższej emerytury lub renty.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, tj. należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, mogą być potrącane do wysokości 25% emerytury lub renty (art. 140 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Natomiast wolna od tego rodzaju potraceń i egzekucji jest emerytura (renta) w części odpowiadającej 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty (art. 141 ust.1 pkt 1 lit. c ww. ustawy). Ustalenie kwoty wolnej od potraceń jako równowartości najniższego świadczenia uniemożliwiłoby prowadzenie jakiejkolwiek egzekucji w przypadku, gdy dłużnikiem byłby emeryt lub rencista otrzymujący najniższe świadczenie. Takie rozwiazanie budziłoby zastrzeżenia, czy słusznie umożliwia się unikanie odpowiedzialnosci finansowej za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a takimi byłoby nie wywiązywanie się ze zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych.

Uprzejmie informuje, ze kwestia ewentualnej zmiany kwot wolnych od potraceń będzie przedmiotem prac legislacyjnych Sejmu RP. W dniu 11 grudnia 2015 r. wpłynął bowiem do Marszałka Sejmu RP poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 150), który ma na celu złagodzenie sytuacji finansowej osób mających różnego rodzaju zadłużenia, poprzez podniesienie kwot świadczeń emerytalno-rentowych niepodlegających zajęciom. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu I czytania tego projektu, skierowała go do dalszych prac w podkomisji sejmowej. Zakres zmian oraz skala podwyższenia kwot wolnych od potraceń, wymaga dogłębnej analizy w celu znalezienia optymalnych rozwiązań, zabezpieczających interesy zarówno dłużników jak i ich wierzycieli.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Marcin Zieleniecki

Warszawa, 22 marca 2016 r.

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

8326557
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
493
149
642
7696717
2896
35616
8326557