1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego.

W dniu 4 kwietnia 2019 roku w restauracji „Wileńska” w Olsztynie odbył się VII Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP. W Zjeździe udział wzięło 38 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w kołach, Prezesi kół oraz członkowie ustępujących władz, którzy nie byli delegatami oraz zaproszeni goście.

Zjazd otworzył prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik witając zaproszonych gości w osobach:

- st. bryg. mgr inż. Bogdana Wierzchowskiego – Warmińsko-Mazurski Komendanta   Wojewódzkiego PSP w Olsztynie

- bryg. mgr inż. Michała Kamienieckiego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP

- bryg. w st. spocz. mgr inż Grzegorza Matczyńskiego Dyrektora Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie

Obradom przewodniczył Wiceprezes ZW ZEiRP RP kol. Stanisław Mikulak.

Na początek obrad minutą ciszy uczczono zmarłych kolegów i koleżanki w trakcie trwania kadencji.

Z okazji zakończenia pełnienia funkcji Prezesa Koła – Prezydium ZW ZEiRPR RP w Olsztynie przyznało okolicznościowe statuetki dla n/w członków naszego Związku :

1.-Adam Osiński       – Prezes Koła w Szczytnie w latach 1997 – 2019

2.- Leon Wiśniewski – Prezes Koła w Biskupcu w latach 1999 – 2019

3.- Jerzy Zienkiewicz – Prezes Koła w Elblągu w latach 2009 – 2019

4.- Jerzy Jasiński       - Prezes Koła w Olsztynie w latach 2011 – 2019

5.- Ryszard Guz         - Prezes Koła w Bartoszycach w latach 2015 – 2019

6.-Adam Makowski   - Prezes Koła w Węgorzewie w latach 2015 – 2019

Sprawozdanie z działalności podczas kadencji 2015 – 2018 roku przedstawił Prezes Warmińsko – Mazurskiego ZW ZEiRP RP kol. Tadeusz Jakubik.

Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Teresa Ciechowska. Ocena działalności ZW przedstawiona przez komisję była bardzo dobra i komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu.

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu ZW ZEiRP RP.

W dyskusji zabrało głos 15 – tu uczestników zjazd w sprawach dotyczących :

- zbyt sformalizowanego i niezgodnego z Rozporządzeniem MSWiA sposobu załatwiania wniosków o pomoc z funduszu socjalnego,

- przypadki braku należytego zainteresowania i udzielania pomocy ze strony PSP w organizacji pogrzebów emerytów i rencistów,

- obciążania kół ZEiRP RP kosztami paliwa po wykorzystaniu służbowych pojazdów,

- proporcjonalnego rozliczania pomocy z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów z poszczególnych powiatów. Procentowy udział w przyznanych kwotach do procentowego udziału ilości emerytów i rencistów,

- zmiany adresów rachunku z komend na koła za spotkania integracyjne.

Wyjaśnień w w/w sprawach udzielili uczestniczący w zjeździe : Komendant Woj. PSP i jego z-ca oraz przewodniczący zjazdu.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano nowy Zarząd Wojewódzki w składzie :

- Stanisław Mikulik - Prezes

- Wojciech Bastek - Wiceprezes

- Cyroniuk Jan- Wiceprezes

- Stanisław Pabijanek - Sekretarz

- Osenkowska-Żbik Teresa - Skarbnik

- Ryszard Kaszuba – Członek Prezydium

- Grzegorz Matczyński – Członek Prezydium

- Leonad Boiwko- Członek

- Aleksander Cydejko - Członek

- Elżbieta Wróblewska- Członek

- Henryk Orzechowski - Członek

- Mirosław Burakiewicz- Członek

- Jerzy Gołębiewski - Członek

- Krzysztof Krześniak - Członek

- Witold Garbaczewski – Członek

Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie:

- Teresa Ciechowska - Przewodnicząca

- Roman Kaliszuk - Wiceprzewodniczący

- Jacek Kamola - członek

- Tadeusz Wasilewski - członek

- Janusz Jarzynka- członek

Delegatami na Zjazd Krajowy zostali wybrani:

Wojciech Bastek

Stanisław Mikulak

Ryszard Kaszuba

Mirosław Burakiewicz

  

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie programu działania na lata 2019 – 2022.

Następnie głos zabrał Z-ca K-nta Woj. PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski, który pogratulował nowo wybranemu Zarządowi oraz zadeklarował dalszą współpracę ze związkiem.

Uczestnicy Zjazdu podziękowali dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Jakubikowi za dwudziesto dwuletnią aktywną działalność na tej funkcji jak też dokumentowanie działalności w formie kroniki.

Na zakończenie wystąpił nowo wybrany Prezes ZW kol. Stanisław Mikulak, który podziękował za wybór deklarując aktywną działalność na rzecz środowiska emerytów i rencistów.

Licznik odwiedzin

8319352
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
889
2561
889
7682183
31307
22911
8319352