1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP dn. 18.11.2015r.

W dniu 18 listopada 2015r. odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad :

1. Informacja z odbytego w dniach 16-18 czerwca 2015 r. Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Omówienie ustaleń posiedzenia ZG ZE i RP RP odbytego w dniu 20 października 2015 r. :

- wprowadzenie do użytku instrukcji kancelaryjnej,

- stosowania zasad przyznawania odznaki honorowej „ Zasłużony dla ZE i RP RP”,

- określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru w ZE i RP RP,

3. Przyjęcie planu działania Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP na VI kadencję lata 2015-2018.

4. Zasady kontroli działalności Kół przez Komisję Rewizyjną.

5. Sprawy finansowe.

6. Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu udział wziął :

Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik witając członków Zarządu, Prezesów Kół, Członków WKR i Z-cę Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Woj. PSP. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie, następnie zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego w m-cu sierpniu Prezesa Koła w Ełku kol. Zenona Rakowskiego.

Prezes wręczył Prezesowi Koła w Giżycku Mirosławowi Hajduk plakietkę od ZG w podziękowaniu za współudział w organizacji wyjazdowego posiedzenia ZG w Pięknej Górze k/Giżycka.

Informacje z odbytego w dniach 16 – 18 czerwca 2015r. Krajowego Zjazdu Delegatów przedstawił Prezes ZW szczególnie podkreślając przebieg, wybór nowych władz oraz program działania Związku na lata 2015 – 2019. Następnie przedstawił ustalenia posiedzenia ZG ZEiRP RP odbytego w dniu 20 października 2015r. ze szczególnym uwzględnieniem :

 • wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej

 • stosowania zasad przyznawania odznaki honorowej

 • określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru w ZEiRP RP

Plan działania Zarządu na okres kadencji omówił sekretarz ZW Ryszard Kaszuba, podkreślając że został on opracowany w oparciu o zadania statutowe, uchwałą ze Zjazdu Wojewódzkiego i zadania wynikające z programu działania Zarządu Głównego. Plan został przyjęty do realizacji jednogłośnie.

Zasady kontroli oraz sporządzanie protokółów omówiła Przewodnicząca WKR Teresa Ciechowska, uwypuklając zasady prowadzenia dokumentacji finansowej /książka kasowa, dowody wpłaty, rozchody, oświadczenia skarbnika o odpowiedzialności materialnej/ oraz sprawy działalności statutowej dotyczyło to kontroli przeprowadzanej przez Komisje Rewizyjne w Kołach.

Skarbnik ZW Teresa Osenkowska-Żbik przedstawiła stan finansowy ZW, dochody, wydatki i stan kasy. Stan finansowy ZW oceniono pozytywnie i informacje przyjęto jednogłośnie.

W sprawach organizacyjnych omówiono między innymi następujące zagadnienia :

 • Przewodniczący Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP Wojciech Bastek przedstawił działalność Komisji w roku 2015. w roku 2015 rozpatrzono pozytywnie 320 wniosków, podkreślił że 75% środków zostało wydatkowanych na zapomogi i zwrot kosztów leczenia,

 • Prezes ZW omówił :

  a/ sporządzanie wniosków na odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” na rok

     2016,

  b/ przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych w kołach,

  c/ przesłanie sprawozdań z działalności kół za rok 2015,

  d/ zorganizowanie obchodów XX – Lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach w roku 2017,

  e/ informację o ilości i strukturze wiekowej emerytów i rencistów oraz o wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych,

  f/ propozycję wycieczki zagranicznej dla członków Związku w roku 2016 – sprawę tą przedstawił Prezes Koła w Olsztynie Jerzy Jasiński.

  Z-ca K-nta Wojewódzkiego PSP podziękował za dobrą pracę i współpracę ze Związkiem oraz przedstawił najbliższe zamierzenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego województwa.

Licznik odwiedzin

8520863
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
270
1527
8826
7878433
28646
39695
8520863