1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Sprawozdanie z Kujawsko-Pomorskiego V WZD

Dnia 25 marca 2015 r w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów, w 15 letniej historii Kujawsko- Pomorskiego ZEiRP RP. Otwarcia dokonał Prezes ustępującego Zarządu Włodzimierz Marasz.

Gośćmi Zjazdu byli:

  • kol. Albin Piątkowski – Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP,
  • st. bryg. Tomasz Leszczyński – Kujawsko -Pomorski KW PSP.
  • ksiądz bryg. Zenon Rutkowski – Kapelan Strażaków,
  • bryg. Janusz Halak – Naczelnik Kadr, Przewodniczący Komisji Socjalnej.

W IV kadencji zmarło 58 emerytów i rencistów. Uczczono ich pamięć chwilą ciszy. Odznakami „Zasłużony dla ZEiRP RP”, które wręczył Prezes ZG Albin Piątkowski, uhonorowano:

  • księdza bryg. Zenonan Rutkowskiego,
  • kol. Marka Kozickiego.

Wręczono im również medale 20 lecia Związku. Z okazji 70 urodzin kol. Ryszardowi Gumowskiemu złożono życzenia oraz wręczono list od Komendanta Wojewódzkiego i Prezesa ZW. Na Sekretarza Zjazdu delegaci wybrali Ewę Gołumską, a na Przewodniczącego Andrzeja Zwierzyńskiego.

Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego ZW za lata 2011-2015 przedstawił Włodzimierz Marasz. Sprawozdanie z działalności finansowej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2014 przedstawił Ryszard Gumowski. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Janusz Kopczyński, który na koniec wystąpienia postawił wniosek o udzielenie Absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. W dyskusji Prezes Zarządu Głównego Albin Piątkowski złożył podziękowanie członkom ZW oraz WKR za działalność w latach 2011-2015. Życzył w następnej kadencji wzrostu ilości członków i Kół. Komendant Wojewódzki st. bryg. Tomasz Leszczyński podziękował szczególnie za pracę w Komisji Socjalnej na rzecz emeryckich rodzin. Kapelan ksiądz bryg. Zenono Rutkowski gratulował pracy na rzecz emerytów ich rodzin oraz zachęcał do dalszej jej rozwijania. Naczelnik Kadr KW bryg. Janusz Halak uzupełnił sprawozdania ZW o informacje z działalności Komisji Socjalnej. Kol. Marek Kozicki prowadzący naszą stronę www zapowiedział nową odsłonę oraz zaprezentował ją wszystkim uczestnikom zachęcając do wspólnego jej wzbogacania. Z przedstawicieli wszystkich Kół działających w województwie dokonano wyboru Zarządu oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu się, Prezes ZW Włodzimierz Marasz oraz Przewodniczący WKR Janusz Kopczyński przedstawili delegatom i gościom nowe składy osobowe. Dokonano też wyboru delegatów na Zjazd Krajowy. W wolnych wnioskach Przewodniczący ZW ZZ Florian pogratulował działalności na rzecz emerytów i wręczył statuetkę św. Floriana z dedykacją. Gospodarz Szkoły st. bryg. Marek Miś zapewnił uczestnikom doskonałe warunki do przeprowadzenia obrad i przyjemnego pobytu. Nad logistycznym zabezpieczeniem Zjazdy czuwał mł. bryg. Mariusz Czapla Kwatermistrz Szkoły Podoficerskiej. któremu złożono serdeczne podziękowania. Po zakończeniu obrad odbyła się kolejna wojewódzka integracyjna wycieczka. Tym razem przy wsparciu Prezesa Miejskiego Koła Tadeusza Banacha udaliśmy się do Portu Lotniczego Bydgoszcz SA pod patronatem Ignacego Józefa Paderewskiego, gdzie Komendant Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej kol. Choleżyński zapoznał ze sprzętem, stanem załogi i procedurami ratowniczymi.

Zdjęcia Tadeusz Banach Opracował WA Marasz   

V WZD w woj. Kujawsko- Pomorskim

 

 

 

Skład osobowy władz Kujawsko-Pomorskiego ZW

 

 

wybranych na V WZD w dniu 25 marca 2015 r.

 

Zarząd Wojewódzki 

 

Prezes - Marasz Włodzimierz,

Wiceprezes - Zwierzyński Andrzej,

Sekretarz - Gołumska Ewa,

Skarbnik - Gumowski Ryszard,

Członek - Mroczyński Gerard,

Członek - Banach Tadeusz,

Członek - Młodziankiewicz Stanisław,

Członek - Politowski Dariusz,

Członek - Kędziorski Ireneusz,

Członek - Stefański Sławomir,

Członek - Bolewski Zbigniew,

Członek - Pawłowski Lech,

Członek - Krzoska Józef,

Członek - Zimnicki Jędrzej,

Członek - Warmiński Piotr,

Członek - Rosikiewicz Jan,

Członek - Gierszewski Zenon,

Członek - Chrapiński Mieczysław,

Członek - Ryś Sławomir,

 

  

Skład osobowy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

 

 

 

Przewodniczący - Kopczyński Janusz,

Wiceprzewodniczący - Sławatycka Teresa,

Sekretarz - Talaśka Krzysztof,

Członek - Zefert Janusz,

Członek - Wojciechowski Jan,

 

  

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów

 

 

Włodzimierz Marasz,

Kopczyński Janusz.

15– lecie Koła ZEiRP RP w Wąbrzeźnie

Dnia 12 grudnia 2014 roku Koło ZEiRP RP w Wąbrzeźnie obchodziło uroczystość 15 – lecia swojego istnienia. Na tę uroczystość przybyli prawie wszyscy członkowie koła oraz zaproszeni goście w osobach

- Prezes Kuj.- Pom. Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Włodzimierz Marasz,

- Komendant Powiatowy PSP w Wąbrzeźnie st. bryg. Sławomir Herbowski,

- Dowódca JRG w Wąbrzeźnie bryg. Andrzej Kujaczyński,

- Kierownik sekcji Organizacyjnej KP PSP mł. bryg. Marek Węglerski,

- Burmistrz Miasta Wąbrzeźno Leszek Kawski,

- Prezes Zarządu Oddziału Pow. ZOSP RP Jarosław Herbowski,

- Prezes Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych Stanisław Kwiatkowski.

Po przedstawieniu szczegółowych informacji przez Prezesa Koła Janusza Kopczyńskiego z działalności za okres 15-lecia nastąpiło uroczyste wręczenie na podstawie Uchwały Zarządu Koła MEDALU 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wszystkim zaproszonym gościom, natomiast wszystkim członkom naszego związku wręczono legitymacje związkowe oraz Jubileuszowe TABLO wraz z gadżetami upamiętniającymi nasz jubileusz. Następnie po okolicznościowych przemówieniach przełamaliśmy się opłatkiem składając życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku wszystkim obecnym na uroczystości, rodzinom oraz młodszym kolegom z P S P . Następnie przy zastawionym „Wigilijnym” stole przy wspomnieniach nie tylko z okresu mijającego 15 – lecia dyskusjom nie było końca.

Z pozdrowieniami

Jubileuszowo – świątecznymi

Janusz Kopczyński

 

 

 

 

20- lecie Związku w Kujawsko-Pomorskiem

 Dnia 15 października 2014 r o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie rozpoczęło się kolejne wyjazdowe – VIII Posiedzenie plenarne IV kadencji Zarządu Wojewódzkiego poświęcone w szczególności jubileuszu XX lecia naszego Stowarzyszenia. Wszystkich przybyłych powitał gospodarz st. bryg. Sławomir Herbowski – Komendant Powiatowy. Uroczystą część Posiedzenia rozpoczął bryg. Janusz Halak – Naczelnik Kadr, który odczytał Postanowienie MSW o nadaniu odznak oraz uchwały ZG o nadaniu honorowych odznak.

Brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” wręczył st. bryg. Bogdan Sowiński – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego KW PSP w asyście Włodzimierza Marasza - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego następującym działaczom: 1. Leszek Jakubowski – Koło przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim, 2. Marian Erdman – Koło przy JRG w Szubinie / z uwagi na chorobę wręczono w domu /. Odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” otrzymali:

1. Tadeusz Banach - Prezes Koła przy KM PSP w Bydgoszczy,

2. Mieczysław Chrapiński – Koło przy KP PSP w Wąbrzeznie,

3. Piotr Warmiński - Prezes Koła przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim,

4. Józef Krzoska - Prezes Koła przy KP PSP w Nakle nad Notecia,

5. Dariusz Domagalski - Koło przy KP PSP w Lipnie,

6. Jadwiga Erdman - Koło przy JRG w Szubinie, / wręczono w domu z uwagi na chorobę /

7. Włodzimierz Manikowski - Koło przy KM PSP w Bydgoszczy,

8. Henryk Szymczak - Koło przy KP PSP w Wąbrzeznie,

9. Krzysztof Talaśka - Koło przy KM PSP w Bydgoszczy,

10. Jan Wojciechowski - Koło przy KP PSP w Brodnicy.

Wręczenia dokonał Prezes Włodzimierz Marasz w asyście st. bryg Bogdana Sowińskiego Zastępcy KW PSP. Po relacji z centralnych obchodów XX-lecia Związku w Częstochowie oraz przedstawieniu faktów i osób z naszego województwa działających w tym okresie w strukturach Zarządu Głównego, Prezes ZW wręczył medale honorowe 20 lecia:

1. st. bryg. Bogdanowi Sowińskiemu – Z-cy Kujawsko-Pomorskiego KW,

2. bryg. Januszowi Halakowi – Naczelnikowi Kadr, Przewodniczącemu WKS,

3. st. bryg. Sławomirowi Herbowskiemu – Komendantowi Powiatowemu w Wąbrzeźnie / wręczenia dokonał wspólnie z Prezesem miejscowego Koła/.

4. Stanisławowi Szwed – Dyrektorowi Biura Operacyjnego „Mentor” SA. Wręczenia dokonano w imieniu Zarządu Głównego przekazując również list ZG z podziękowaniem za wsparcie finansowe uroczystości 20 lecia.

Następnie medale honorowe certyfikowane na Koła przekazano na ręce wszystkich Prezesów Kół działających w województwie. W związku z 20-leciem st. bryg. Bogdan Sowiński przekazał list z życzeniami od Komendanta Wojewódzkiego oraz miniaturkę samochodu z czasów aktywności zawodowej najstarszych emerytów. Pamiętano o jubileuszowych urodzinach członków Związku. List z gratulacjami i życzeniami od Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego wręczył Z-ca KW wraz z Prezesem ZW:

1. Janowi Rosikiewiczowi Prezesowi Koła przy JRG w Szubinie - z okazji 80 urodzin,

2. Gerardowi Mroczyńskiemu Prezesowi Koła przy KM PSP w Grudziądzu - z okazji 75 urodzin. Uśmiechnięte Koleżanki z życzeniami i wiązankami kwiatów uświetniły te jubileusze. Ponieważ było to ostatnie IV kadencji Posiedzenie ZW Prezes złożył podziękowania wszystkim członkom ZW i WKR.

Kompletem pamiątkowym z centralnych uroczystości XX-lecia Związku uhonorował następujących działaczy:

1. Ewa Gołumska – Sekretarz ZW,

2. Andrzej Zwierzyński - V-ce Prezes ZW,

3. Tadeusz Banach - członek Prezydium ZW.

Więcej na:emeryci.kujawy.psp.gov.pl.

Zdjęcia: Tadeusz Banach Opracował: WAM

 

 

 

Licznik odwiedzin

8521022
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
429
1527
8985
7878433
28805
39695
8521022