1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Relacja z zawodów wędkarskich i pikniku Koła w Grudziądu

Dnia 20. VII. 2019 r. o godz. 8.00 w Budach k/Gardei odbyły się Zawody Wędkarskie Koła ZEiRP RP przy KM PSP w Grudziądzu. W zawodach uczestniczyło 22 członków Koła, a punktowane miejsca zajęli :

I miejsce - Franciszek Ramik.

II miejsce - Jan Rączka.

III miejsce - Andrzej Bobkowski

Ważeniem rybek zajmował się kolega Marek Kannenberg.

Nagrody i dyplomy w imieniu Zarządu Koła Zw.E i R Poż RP przy KM PSP w Grudziądzu wręczyli : Konrad Przybylak - v-ce prezes Zarządu Koła i Janusz Czepek - sekretarz Zarządu Koła.

Po części oficjalnej Konrad Przybylak -v-ce prezes Zarządu Koła i Janusz Czepek - sekretarz Zarządu Koła serdecznie podziękowali w imieniu seniorów pożarnictwa grudziądzkiego Helenie i Janowi Wiśniewskim za życzliwe przyjęcie braci wędkarskiej oraz pomoc w organizacji zawodów i pikniku dla członków Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

Po zakończeniu zawodów ok. godz 11.30 , powitaliśmy przybyłych pozostałych emerytów i rozpoczęliśmy Piknik na łonie natury nad jeziorem.

Rozpoczęto spożywanie smacznej grochówki strażackiej , którą ugotował kolega - Bronisław Halik oraz pieczenie kiełbasek nad ogniskiem. W pikniku brało udział łącznie 38 osób -28 emerytów i rencistów oraz 10 osób towarzyszących. Przy kiełbasce i grochówce oraz wspomnieniach bardzo miło spędziliśmy czas. Oczywiście dzięki patronatowi św. Floriana również w tym roku pogodę mieliśmy wspaniałą.

Tekst: Organizator zawodów i pikniku - Janusz Czepek

Zdjęcia Janusz Czepek i Kazimierz Traciak.

Sprawozdanie z VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP

Dnia 09 kwietnia 2019 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się VI WZD K-P ZW ZEiRPRP. Kujawsko-Pomorski ZW powstał 26 maja 1999 r na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów byłego województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.

Zagajenia dokonał Prezes ZW Wlodzimierz Marasz witając przybyłych gości:

- st. bryg. Sławomira Herbowskiego Z-ca Kujawsko-Pomorskiego KW,

- nadbryg. w st. spocz. Zygmunta Politowskiego po. Prezesa ZG,

- st. bryg. Jacka Antosa Komendanta Szkoły,

-  mł. kpt. Violettę Paga – Z-caę Wydziału Kadr KW.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych.

Komendant Szkoły Podoficerskiej SPP w Bydgoszczy przedstawił aktualne zadania, które są realizowane oraz życzył owocnych obrad.

Kol. Sławomir Stefański odczytał uchwały Prezydium ZG o przyznanych odznakach honorowych. Prezes ZG wspólnie z Z-cą KW oraz Prezesem ZW dokonał dekoracji:

- koleżanki Ewy Gołumskiej sekretarza ZW oraz

- mł. kpt. Violetty Paga Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr KW.

Wręczono listy gratulacyjne od Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezesa ZW jubilatom:

- Janowi Rosikiewicz z okazji 85 urodzin,-

-  Teresie Sławatyckiej z okazji 78 urodzin,

- Jędrzejowi Zimnickiemu z okazji 70 urodzin oraz

- Lechowi Pawłowskiemu z okazji 60 urodzin.

Po tych miłych akcentach Zjazd rozpoczął obrady.       

Na protokólantów WZD wybrano kol. Ewę Gołumską oraz kol. Sławomira Stefańskiego.

Na Zjazd przybyło 47 delegatów co stanowiło 88%. Zjazd był prawomocny i jawny.

Na Przewodniczącego obrad WZD wybrano nadbryg. w st. spocz. Tadeusza Milewskiego, który przedstawił porządek obrad.

Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Przybylak Konrad – Grudziądz,

2. Politowski Dariusz – Włocławek,

3. Stefański Sławomir – Chełmno,

4. Kędziorski Ireneusz – Brodnica,

5. Chrapiński Mieczysław – Wąbrzeźno.

Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego złożył Prezes Włodzimierz Marasz.      

Skarbnik ZW Ryszard Gumowski przedstawił sprawozdanie finansowe.

Szczegółowe sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Janusz Kopczyński stawiając wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres V kadencji. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do pracy ZW za lata 2015 – 2018 r.  

W dyskusji jednym z najczęściej poruszanych tematów to pytania kierowane do Z-cy KW dotyczące pomocy ze strony Komend Miejskich i Powiatowych a szczególnie transportu na spotkania emeryckie. Ponadto wyrażano się z troską o możliwość korzystania z funduszu socjalnego, o którego zmianę ciągle się wnioskuje.    

St. bryg. Sławomir Herbowski zapewnił, że na imprezy organizowane przez Związek a szczególnie przez ZW nie powinno być problemów z transportem.

Kol Zygmunt Politowski w swoim wystąpieniu przedstawił tematy nad którymi ZG pracuje i wymagają czasu i zmian organizacyjnych w pracy ZG. Najważniejszym obecnie, wymagającym dużo wysiłku i kosztów jest zmiana statutu naszego Związku.

Do Zarządu Wojewódzkiego Koła zgłosiły 18 swoich przedstawicieli. Prowadzący Zjazd dodatkowo zgłosił 2 delegatów.

Po ukonstytuowaniu skład ZW przedstawia się następująco:

1. Prezes            - Marasz Włodzimierz,

2. Wice               - Milewski Tadeusz,

3. Wiceprezes    - Łęgosz Franciszek,

4. Sekretarz       - Węglerski Marek,

5. Skarbnik        - Gumowski Ryszard,

6. Członek Prez.- Gołumska Ewa,

7. Członek Prez.- Mroczyński Gerard, 

8. Członek          - Banach Tadeusz,

9. Członek          - Kędziorski Ireneusz,1

10. Członek        - Leszyński Medard,

11. Chełmno       - Stefański Sławomir,

12. Członek        - Szyjkowski Stanisław,

13. Członek        - Neulitz Jarosław,

14. Członek        - Zimnicki Jędrzej,

15. Członek        - Warmiński Piotr,

16. Członek        - Rosikiewicz Jan,

17. Członek        - Młodziankiewicz Stanisław,

18. Członek        - Kierzkowski Waldemar,

19. Członek        - Politowski Dariusz,

20. Członek        - Umiński Jarosław,

Wojewódzka Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: 

1.Przewodniczący      - Kopczyński Janusz,

2. Z-ca Przewodnicz.  - Sławatycka Teresa,

3. Sekretarz                - Talaśka Krzysztof

4. Członek                   - Wojciechowski Jan,

5. Członek                   - Zefert Janusz.

Po przedstawieniu wyników I posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, Przewodniczący VI WZD przekazał dalsze prowadzenie nowemu Prezesowi Włodzimierzowi Maraszowi, który podziękował delegatom za wybór a Tadeuszowi Milewskiemu za prowadzenie Zjazdu. Wszystkich obecnych Prezes ZW zaprosił na wspólny posiłek do szkolnej stołówki.

Opracował W Marasz   

Zdjęcia Janusz Czepek

Nowo wybrany Zarząd Koła przy KP PSP w Lipnie

Nowo wybrany dnia 19 stycznia 2019 r  Zarząd Koła przy Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie,

Prezes Franciszek Łęgosz,

V-ce Dariusz Domagalski,

Sekretarz Stanisław Strużyński,

Skarbnik Barbara Remiszewska,

Członek Janusz Krasucki,

zorganizował Święto Kobiet  dnia 09 marca w siedzibie KP PSP. Na  okolicznościowym spotkaniu dla Pań  były kwiaty, życzenia i coś słodkiego. Humory dopisywały. Panowie stanęli na wysokości zadania. 

Zarząd Koła

Spotkanie opłatkowe i zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła przy KM PSP w Grudziądzu.

W poniedziałek 17 grudnia 2018 r. w restauracji „Leśniczówka " odbyło się spotkanie wigilijne oraz walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KM PSP w Grudziądzu. W spotkaniu udział brali zaproszeni goście, wśród nich:

- st. bryg. Sławomir Herbowski – z-ca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu,

- Włodzimierz Marasz - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Toruniu.

- bryg. Robert Gutowski - Komendant Miejski PSP w Grudziądzu,

- bryg. Dariusz Sengerski - z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu,

- Wojciech Zawadzki - ksiądz kapelan OSP.

- mgr Joanna Szumlińska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z zespołem dzieci prowadzonym przez nauczycieli

Po przywitaniu gości i członków koła przez Prezesa G. Mroczyńskiego, wspólnie odśpiewano kolędę. Spotkanie uświetnił przedstawiając Jasełka , zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 9.

Po przedstawieniu , obecni składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.

Następnie Prezes G. Mroczyński wraz z z-cą K-P KW PSP St.bryg Sławomirem Herbowskim wręczyli medale "Za zasługi dla Koła ZEiRP RP przy KM PSP w Grudziądzu :-Stanisław Laska – emeryt PSP,  - mł. bryg. mgr Tomasz Jeliński -Kierownik sekcji Kadr KM PSP.

Walnemu zebraniu przewodniczył K. Przybylak - ustępujący Zarząd przedstawił swoją prace za cały okres mijającej kadencji oraz sprawozdanie finansowe.

Do Zarządu wybrano: Brzozowski Jan, Brzozowska Małgorzata, Czepek Janusz , Kannenberg Marek, Klimaszewski Krzysztof, Mroczyński Gerard, Pacan Czesława, Przybylak Konrad, Sławatycka Teresa .

Ustalono również , że w skład Zarządu z ramienia KM PSP w Grudziądzu wejdzie Pani. Rutyna Małgorzata -st.insp. Sekcji Kadr KM PSP.

Wybrano również delegatów na VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Toruniu-: Brzozowski Jan, Brudziński Adam, Czepek Janusz , Kurzyński Robert, Mroczyński Gerard, Pacan Czesława, Przybylak Konrad, SławatyckaTeresa .

Zjazd odbędzie się we wtorek, dnia 9 kwietnia 2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

Po części oficjalnej przystąpiono do poczęstunku wspominając czasy pełnienia służby. W czasie rozmów przypominano lata służby i dzielono się wspomnieniami. Czas spędziliśmy w miłej rodzinnej atmosferze.

W spotkaniu uczestniczyło 70 członków Naszego Koła i osób towarzyszących.

Zdjęcia : J.Czepek , K. Traciak .

Tekst: Janusz Czepek.

Sprawozdanie z 8 Plenarnego Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP

Łubianka, 15 pazdziernika 2018

8 plenarne wyjazdowe  posiedzenie K-P Zarządu Wojewódzkiego odbyło się w poniedziałek 15 pazdziernika 2018 r o godz. 10.00 w sali Ośrodka Szkoleniowego  K-P KW PSP w Łubiance. Posiedzenie prowadził Prezes ZW Włodzimierz Marasz a protokołowała Ewa Gołumska Sekretarz ZW. Prezes przywitał Gości;

1. nadbryg. Janusza Halaka K-P Komendanta Wojewódzkiego,

2. kol. Zygmunta Politowskiego – po. Prezesa ZG Związku,

3. bryg. Ewę Raciniewską – Naczelnika Kadr KW,

4. st. bryg. Adama Dominikowskiego – Naczelnika Ośrodka Szkolenia,

5. kpt. Violettę Paga – Z-ca Naczelnika Kadr,

6. st. kpt. Mariusza Bukowskiego – Z-cę Naczelnika Ośrodka Szkolenia.

Prezes przywitał także:

7. nadbryg. w st. spocz. Tadeusza Milewskiego byłego Z-cę K-P KW, byłego Lubelskiego KW, członka Koła przy JRG w Szubinie,

8. Prezesa Koła przy SP PSP w Bydgoszczy Medarda Leszyńskiego z Zarządem, które wznowiło działalność 06 czerwca 2018 r.

1. Po odczytaniu uchwały Prezydium ZG w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla ZEiRP RP” p.o. Prezesa ZG Zygmunt Politowski wraz z nadbryg. Januszem Halakiem oraz Włodzimierzem Maraszem  uhonorowali odznaką

1.bryg. Ewę Raciniewską – Naczelnika Kadr KW.

2. Z-ca Naczelnika Ośrodka st. kpt. Mariusz Bukowski w imieniu Naczelnika przywitał przybyłych i zapoznał z pracą Ośrodka i osiągnięciami w działalności szkoleniowej PSP.

3. Czas od ostatniego 7 posiedzenia, Prezydium wypełniło przygotowaniami do Vi Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Na dzisiejszym, ostatnim posiedzeniu V kadencji muszą być podjęte decyzje, co do przebiegu VI WZD. Prezes zwrócił się z apelem o terminową realizację zadań, przeprowadzenie zebrań sprawozdawczo – wyborczych, sprawozdań za 2018 r, wytypowanie delegatów oraz terminowe wpłacenie składek. Przypomniał o zbliżającym się Święcie zmarłych i przekazał dla każdego Koła formatkę „Kolego – pamiętamy”.

4. Ponieważ dotychczasowy, jedyny V-ce Prezes ZW st. bryg. Andrzej Zwierzyński zmarł 24 marca 2018 r Prezydium ZW postanowiło uzupełnić swój skład. W imieniu Prezydium Prezes zaproponował na V-ce Prezesa powołać kol. Tadeusza Milewskiego, który wyraził zgodę. ZW przez aklamację wyraził aprobatę dla tej kandydatury.

5. Przewodnicząca Komisji Socjalnej bryg. Ewa Raciniewska poinformowała o stanie finansów,rozpatrywanych wnioskach oraz zmianach w składzie osobowym Komisji.

6. Przewodniczący WKR Janusz Kopczyński przedstawił wyniki kontroli okresowej, za 2017 rok, przeprowadzonej 15 pazdziernika 2018 r.  WKR zwróciła się z apelem do Prezesów i Skarbników Kół o przekazanie składek za 2018 r najpózniej do 31 grudnia 2018 r. Przypomniał, że ilość składek a nie ilość członków będzie decydowałao ilości delegatów na VI WZD.                 

7. Podjęto uchwałę nr 2/2018 w sprawie ustalenia terminarza wyborczego władz K-P ZW i ilości delegatów na VI WZD / zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Kołach z przesłaniem dokumentacji do ZW do 31 stycznia 2019r

8. Skarbnik ZW Ryszard Gumowski poinformował o słabej opłacalności składek i zaapelował aby nie czekać na ostatnią chwilę.

9. W dyskusji głos zabrał Komendant Wojewódzki nadbryg. Janusz Halak informując o bieżących działaniach oraz zamiarach inwestycyjnych. Poinformował o sympatii dla działalności emeryckiej oraz pomocy na jaką mogą liczyć Koła w województwie. Życzył wszystkim emerytom zdrowia i wszelkiej pomyślności.

po. Prezesa ZG kol. Zygmunt Politowski poinformował o działaniach podejmowanych przez ZG. Dużo wysiłku wymaga praca przy nowym Statucie. Prace nad nowym rozporządzeniem socjalnym na razie wstrzymano. Istotne jest wywalczenie 0,6 procent funduszu. Zbliżająca się nowa kadencja wymaga nowego programu. Każde propozycje do planu pracy są istotne.

st. bryg. Adam Dominikowski przedstawił osiągnięcia i plany na przyszłość Ośrodka.

Prezes ZW podziękował Naczelnikowi za miłe i serdeczne przyjęcie po raz drugi już w historii K-P ZW. Na ręce Naczelnika przekazał dwa egzemplarze naszej książki „ 20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” wydanej w 2016 r aby powiększyły zasoby biblioteki Ośrodka.

Na zakończenie emeryci w dwóch grupach zostali zapoznani z Ośrodkiem i jego wyposażeniem w sprzęt.    

Druga część spotkania to wycieczka do Chełmży. Miasto słynie z wielu zabytków. Do najważniejszych należy zaliczyć konkatedrę pod wezwaniem Świętej Trójcy. Pochodząca z 1251 r świątynia należy do najokazalszych i najciekawszych zabytków Pomorza, jeden z najpotężniejszych kościołów gotyckich na ziemiach polskich. Jest to dawna katedra biskupów chełmińskich.

Protokołowała Ewa Gołumska.

Relacja fotograficzna Tadeusz Banach.

Opracował;

Włodzimierz Marasz

Licznik odwiedzin

8372854
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
234
1630
6460
7733552
21564
27836
8372854