1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Emeryci z województwa lubelskiego obradowali w Poroninie

W dniach 28.02. - 03.03.2017 r. emeryci z Lubelszczyzny przebywali na Podhalu, gdzie obradowali na dorocznym wyjazdowym posiedzenie ZW z udziałem WKR i Prezesów Kół. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Stanisław Marek. Zrealizowano między innymi następujący porządek obrad:

1.   Wysłuchano sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej za rok 2015 – Stanisław Marek, Anna Pastuszak.

2.   Dokonano analizy realizacja funduszu socjalnego emerytów i rencistów pożarnictwa w 2016 roku i porównano z latami ubiegłymi – Stanisław Marek (w dalszym ciągu wykorzystanie funduszu  jest na poziomie niezadowalającym).

3.   Przedstawiono analizę rocznych sprawozdań z Kół – Adam Skowronek.

4.   Przedstawiono sprawozdanie finansowe i informację o realizacji składek członkowskich przez koła i zarząd wojewódzki za rok 2016 – Elżbieta Błaszczyk

5.   Poinformowano o odznaczeniach i wyróżnieniach przyznanych w 2016r.
oraz o składaniu wniosków na 2017 rok – Paweł Dworak

6.   Poinformowano o podejmowanych działaniach przez Zarząd Główny – Jerzy Brzozowski.

7.   Omówiono ustalenia dokonane na prezydium ZW dotyczące dokumentowania historii Związku w woj. lubelskim - Jerzy Brzozowski. Adam Maluga

8.   Podjęto uchwały w sprawach:

- udzielenia absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu za rok 2016,

- przyjęcia planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na 2017 rok,

- ustalenia zespołu ds. opracowania historii związku na XXV-lecie oraz przyjęcie harmonogramu prac tego zespołu.

Ponadto ustalono i poinformowano zebranych o:

- następnym posiedzeniu ZW, które odbędzie się w miesiącu wrześniu br.
a gospodarzem będzie Koło Biała Podlaska,

- zagranicznym wyjeździe wypoczynkowym emerytów i rencistów oraz członków rodzin, który ZW zorganizował na wyspie Kreta w dniach 13-21 września (wylot z lotniska Lublin w Świdniku. W wycieczce będzie uczestniczyło 44 osób,

- grupowym wyjeździe do sanatorium w dniach 15-21 października br.
do Sopotu i będzie połączony ze zwiedzaniem Trójmiasta. Zapisało się 66 emerytów oraz członków rodzin,

- wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Głównego ZEiRP. w dniach 6-8 czerwca br., którego będziemy gospodarzami.

Emeryci i członkowie rodzin (48 osób) podczas pobytu na Podhalu świetnie się integrowali. Między innymi bawiliśmy się na zabawie „ostatkowej”  w szałasie pensjonatu u Gutta Mostowego w Poroninie. Do tańca przygrywała kapela góralska, oraz nasz DJ. kol. Marian Protaś. Ponadto kąpaliśmy się w wodach termalnych w Białce Tatrzańskiej i nowych wspaniałych Termach Chochołowskich. Wieczorami natomiast czas spędzaliśmy przy grillu i muzyce, dzieląc się wspomnieniami i snuciem planów na najbliższą przyszłość. Nasz wieszcz natomiast kol. Adam Maluga i tym razem nasz wyjazd podsumował, dołączając kolejną cegiełkę do swej twórczości. 

Ostatki u Guta

Tym razem u Guta byliśmy w ostatki
W szałasie tańczyli dziadkowie i babki.
Marian dyskopolem do tańca przygrywa,
góralska kapela amok ten przerywa.
Trzeba oddać prawdę kapela udana,
mogli szarpać struny do samego rana.
Ale, że ostatki to z tradycji mocy
tańce zakończono równo o północy.
Tańczyli pospołu panowie i panie,
jak się który zmęczył szedł na polewanie.
Trzeba przyznać szczerze stać nas na hołubce
przecież emeryci to nie gołodupce.
Tym bardziej, że panie licznie dopisały
i nie były gorsze od bab u Sabały.
Niech tylko wymienię te trzy Halineczki
z Opola Marzenkę i dwie Joasienki.
Są jeszcze dwie Ele choć w tańcu poważne
z jedną zatańczyłem co było odważne.
Grażynka jest jedna, ale są dwie Basie,
tańczyły by również i przy kontrabasie.
Są też i dwie Anki w tym jedna z Komisji
tańczyły jak trzeba, strój miały obcisły.
Jest jeszcze i Lidka z Nią nie tańcowałem
zabrakło mi czasu ale rozmawiałem.
Nie można nie wspomnieć Adama Małgosi
tańczy bardzo dobrze z każdym kto zaprosi.
Szkoda nam Halinki co złamała palca.
Gdybym to przewidział prosił bym do walca.
Wybaczcie mi Panie, tancerz ze mnie lichy,
lepiej mi wychodzi napełniać kielichy.
A i w męskiej grupie dobrzy są tancerze
nawet gdy są trzeźwi w ich mistrzostwo wierzę.
Nie będę wymieniał bo to zespół liczny
i przedstawiał gości na widok publiczny.
Wystarczy że wspomnę Piotrka oraz Krzysia
jeszcze kilku szczupłych podobnych do misia.
Trzeba jeszcze wspomnieć tych co w straży służą
obaj się zajmują bezpieczną podróżą.
Śmigają tym autem co ma też koguta
syren nie włączają i tak dają buta.
Jet z nami pan Artur komendant z Kraśnika
chłop się u nas przyda, niech jeszcze „pofika”.
Plan na rok bieżący dobrze nakreślony
by nic nie wypadło i nie był skrócony.
I tak nam się kończą góralskie wygłupy
wracamy w lubelskie do swojej chałupy!

 

Adam Maluga
Poronin, dnia 03.03.2017 r.

Tekst: Stanisław Marek

Zdjęcia: Adam Skowronek

Wiersz: Adan Maluga

Roczne Zebranie Świdnickich Emerytów

W dniu 27 stycznia 2017r. o godzinie 9.30 w świetlicy tutejszej komendy powiatowej PSP odbyło się roczne zebranie Członków koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku. 

Zebraniu przewodniczył Prezes – Kol. Henryk Skoczylas, a obecnych było 20 emerytów. W programie spotkania znalazła się m.in. informacja z działań Zarządu, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Kol. Janowi Krawczyńskiemu wręczono „List Gratulacyjny” z okazji 75 rocznicy urodzin. Udzielono absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Przyjęto plan działań i plan finansowy na  2017 r. Poruszono kilka ważnych problemów dotyczących Związku i ich Członków. Na Zebraniu gościliśmy Prezesa ZW ZEiR RP w Lublinie- Kol. Stanisława Marka i  Z-cę Komendanta Powiatowego PSP  w Świdniku – mł.bryg. Pawła Belniaka. Komendant w swoim wystąpieniu przedstawił problematykę dotyczącą spraw PSP, a w końcowych słowach podziękował za dotychczasową współpracę i złożył wszystkim najlepsze życzenia. Uchwałą zebrania  przyjęto do Koła  4 nowych członków tj.  Kol. Andrzeja Wilkołazkiego, Piotra Kostkę, Krzysztofa Zajączkowskiego i Dariusza Antoszaka. Obecnie Koło zrzesza 34 członków.  Poniżej kilka zdjęć z tej części obrad.
Następnie uczestnicy Zebrania odwiedzili Strefę Historii Świdnika.
Strefa Historii uroczyście zaingerowała swoją działalność 7 września 2013r. 

W zbiorach Strefy Historii znajdują się min. informacje dotyczące tradycji lotniczych, motoryzacyjnych Świdnika i Solidarności. 

Wśród eksponatów znajdują się motocykle WSK, pierwszy i ostatni motocykl WSK wyprodukowany przez świdnicką fabrykę oraz motocykl, który odjechał cały świat a także prototypy, które nie weszły nigdy do produkcji. Ponadto  w zbiorach znajdują się eksponaty i akcesoria lotnicze, umundurowanie, archiwalne fotografie oraz pamiątki związane z działalnością Solidarności. Siedziba strefy znajduje się w Galerii Venus na II piętrze, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 17.

Po muzeum oprowadzał i historię świdnicką opowiedział  p. Krzysztof Komenda.- wieloletni pracownik WSK, mechanik lotniczy, konstruktor silników lotniczych, kierowca, modelarz, instruktor, wielki pasjonat lotnictwa i motoryzacji. 

Końcowym etapem w tym dniu było spotkanie koleżeńskie Członków Koła połączone z  poczęstunkiem.

Oprac.  Z. Stefaniec

Zebranie sprawozdawcze Koła Krasnystaw

W dniu 26 stycznia 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie.

Zebranie prowadził Prezes Koła Marian Sidor, który powitał zaproszonych gości i przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok sprawozdawczy.

W zebraniu sprawozdawczym uczestniczyli:
- bryg mgr inż. Dariusz Pylak – Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie,
- bryg mgr inż. Zbigniew Bojarczuk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP,
- mgr Katarzyna Smalira – inspektor ds. organizacyjno-kadrowych Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła udzielono absolutorium Zarządowi Koła.
Po części oficjalnej spotkania, zebrani udali się do restauracji „Staromiejska”, gdzie spożyli smaczny obiad.

Tekst: Marian Sidor
Zdjęcie: Adam Niemczyk

Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Chełmie

W Sali Tradycji Pożarniczych Komendy Miejskiej PSP w dniu 26.01.2017 r. obradowało zebranie sprawozdawczo-noworoczne Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Chełmie.

Wśród zebranych członków uczestniczyli goście: Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie – Stanisław Marek oraz Komendant Miejski PSP w Chełmie – bryg. Zbigniew Rażniewski.

Zebrani ocenili pracę Zarządu Koła w 2016 oraz przyjęli Plan Pracy na rok 2017. Ważnym zadaniem w 2017 roku będzie renowacja 100 letniego sztandaru Chełmskiej Straży Ogniowej Ochotniczej. Zarząd Koła objął patronat nad tym zadaniem ze względu na brak środków – bardzo trudnym. Emeryci, już podczas zebrania z dobrowolnych składek zebrali 658 złotych. Zainteresowanie wzbudzało zagadnienie wypoczynku zbiorowego.

Na zakończenie obrad Prezes Koła Kazimierz Szwed wzniósł toast noworoczny i złożył życzenia – zdrowia, radości, szczęścia i spełnienia marzeń.

002

 

Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP we Włodawie

W dniu 19 stycznia 2017 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP we Włodawie. Zebranie połączone było ze spotkaniem opłatkowo noworocznym członków naszego Koła.

Spotkanie otworzył Prezes Edward Morawski, który przywitał Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie bryg. Dariusza Pytkę, członka ZW ZE i RP RP w Lublinie Waldemara Moszczyńskiego oraz wszystkich członków Koła. Na wstępie minutą ciszy uczcili pamięć kolegów którzy odeszli "na wieczną służbę" w roku ubiegłym: Kazimierza Tkaczuka i Czesława Peruckiego.

Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Edward Morawski, sprawozdanie finansowe skarbnik Janusz Grytczuk, a Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Andrzej Gromek.

Zebrani udzielili jednogłośnie absolutorium dla Zarządu Koła. W wyniku głosowania podjęto też uchwałę uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. W miejsce zmarłego jej członka powołano Kol. Stefana Kazuro.

Obecny na zebraniu Zastępca Komendanta Powiatowego PSP zabierając głos przedstawił najważniejsze działania w roku ubiegłym oraz planowane na rok 2017. Zadeklarował też dalszą pomoc w działalności Koła Emerytów. Z rąk Komendanta wszyscy zebrani otrzymali też kalendarze na rok 2017.

W wyniku dyskusji opracowano plan działania na rok bieżący, plan ten przedstawił Prezes Koła.

Następnie odbyła się druga część spotkania w trakcie której zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne. Wzniesiono toast lampką szampana za pomyślność w Nowym Roku.

Następnie przy zastawionym stole prowadzono miłą dyskusję wspominając wydarzenia z minionego roku i czasów dawniejszych.

     

Opracował: Edward Morawski

Licznik odwiedzin

8520828
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
235
1527
8791
7878433
28611
39695
8520828